Center for New Media Art

 

Collaboration

COLLABORATION

architecture design of Vas̄ulka Kitchen Brno
Atelier VIZAGE / Ivan Palacký, Tomáš Doležal

technical assistance
Pavel Daněk, Jakub Orel Tomáš

visual design, layout of printed materials
Karel Bařina, Lucia Kolesárová

web implementation
Lloyd Dunn

web hosting
Multiplace, festival of network culture

public relations
Natálie Bilová, Anna Saavedra, Monika Szűcsová

production of the opening event
Kateřina Horáčková

PARTNERS AND SPONSORS

Dům umění města Brna
dum-umeni.cz

Bastl Instruments
www.bastl-instruments.com

Vysoké učení technické v Brně
www.ffa.vutbr.cz

FIlharmonie Brno
filharmonie-brno.cz

Berg Contemporary
bergcontemporary.is

Teorie interaktivních médií MU
music.phil.muni.cz

Multiplace
multiplace.org

National Gallery of Island
www.listasafn.is

Nadace Agosto Foundation
www.agosto-foundation.org