Aktivity

Cíle a přehled aktivit

VKB: místo učení, tvorby a sdílení

Vas̄ulka Kitchen Brno - Centrum nových médií poskytuje příležitost navštívit přednášky, symposia, konference, festivaly, výstavy, projekce a performance. V rámci rozvoje domácí i mezinárodní spolupráce s podobnými institucemi, mediálními umělci, historiky a kurátory umění nových médií si klademe za cíl posílit lokální povědomí o tvorbě Vašulkových. Veškerá naše činnost směřuje k podpoře současné novomediální umělecké scény.

Vas̄ulka Kitchen Brno umožňuje v mediatéce přístup do digitálního archivu Vašulkových. Ve spolupráci s organizací Vasulka Chambre Islandské národní galerie pečujeme o archiv, o umělecká díla i dokumentární materiály Vašulkových, pokračujeme v mapování a studiu jejich tvorby i děl dalších umělců z oblastí umění videa a nových médií. Poskytujeme zázemí pro výzkumníky, pedagogy a kurátory a iniciujeme nové výzkumné projekty.

Vašulkovi se od počátků věnovali sbírání a dokumentaci materiálů souvisejícího s aktivitami zakladatelské generace videoartu. Shromažďovali díla, přístroje i texty a do archivu přispěli například Peter Crown, David Dunn, Ralph Hocking, Sherry Miller, Phil Morton, Lynda Rodolitz, Jud Yalkut nebo Gene Youngblood. Zpočátku byl Vasulka archiv v ateliéru a bytech a později jej postupně digitalizovali a přesouvali do online prostředí: online archiv Vašulkových (vasulka.org) nabízí možnost vyhledávat v digitalizovaných archiváliích a obsahuje přibližně 27 000 stránek dokumentů (fotografie, grantové žádosti, plánky, dopisy, plakáty, programy, textové přepisy rozhovorů, katalogy výstav či úryvky z videí).

Expozice a sbírka

Vas̄ulka Kitchen Brno využívá v Domě umění města Brna prostor pro stálou expozici děl Vašulkových, jež jsou ve vlastnictví nebo v trvalé výpůjčce spolku. V první místnosti jsou vystaveny nové tisky ze série Lucifer’s Commission (Luciferova zakázka) z let 1977 až 2003 a počítačové studie ze série Triads (Triády) z roku 2003. Obě série byly nově vytištěny pro retrospektivní výstavu Vašulkových Mystery of Memory na Špilberku v roce 2016. V druhé místnosti je umístěna instalace Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené světlo – Pole šumu), jež představuje prostorovou transformaci videa z roku 1974. Toto dílo jsme získali do trvalé výpůjčky od islandské galerie BERG Contemporary, která Vašulkovy zastupuje.​​​​​​​
 

Woody Vašulka: Lucifer’s Commission
1977–2003 (2016)
14 ks digitálních tisků, rozměry 100 × 100 cm,
vlastnictví spolku

Výběr ze série skenů desek plošných spojů, které Woody Vašulka po letech objevil v různém stadiu destrukce ve skladu na zahradě svého domu v Santa Fe. Otisky hardwaru, evokující encyklopedii součástek digitálního zařízení, tvoří protiváhu k pohyblivým a procesuálním audiovizuálním dílům Vašulkových. Můžeme je číst také jako diagramy skrytého fungování stroje.

Woody Vašulka: Triads
2003 (2016)
9 ks digitálních tisků, rozměry 120 × 45 cm
(2 ks), 100 × 45 cm (7 ks), vlastnictví spolku

Série zachycuje výběr z manipulovaných videoobrazů, jež byly vytvořeny s pomocí grafického softwaru Cover Flow od amerického umělce Andrewa Coultera Enrighta. Software slouží jako 3D rozhraní umožňující animovanou prezentaci vizuálních materiálů uložených v příslušném zařízení (fotografií, webových stránek, alb uměleckých děl, dokumentů, videí a podobně). Rozhraní evokuje prázdný scénický prostor, v němž defilují obrazy a snímky.

Light Revisited – Noisefields
(Znovunavštívené světlo – Pole šumu)
Woody a Steina Vašulkovi 1974–2001
Instalace – barevná videoprojekce – soustava zrcadel a projektoru,
v trvalé zápůjčce od islandské galerie BERG Contemporary

Projekce kruhů tvořených elektronickým signálem, které pulzují na stěnách místnosti, je 3D transformací videa Noisefields (Pole šumu), jež Vašulkovi natočili v roce 1974. Snímek zachycuje zrod videoobrazu z elektronického signálu, představuje vizuální hudbu i znějící obraz současně. Elektronický obraz vytváří dvě části – kruh umístěný ve středu a pozadí vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky pulzují v synchronizaci se zvukem generovaným elektronickým zařízením. Jedna z částí vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný materiál videa – „videošum“. Video vytvořili Vašulkovi s pomocí videosekvenceru, jejž pro ně sestrojil George Brown. Jejich cílem bylo oddělit jednotlivé snímky ve videu a demonstrovat tak princip videoobrazu: skutečnost, že je tvořen dvěma půlsnímky, které lidské oko vnímá jako jeden obraz. Instalaci Light Revisited vytvořil Woody Vašulka. K prostorové projekci videosnímku využil soustavu polopropustných chromatických zrcadel, přenášejících obraz v barevném RGB spektru z jednoho projektoru na tři plochy umístěné v pravých úhlech. Instalace poskytuje imerzivní zážitek prostoru zaplněného obrazem a zvukem, jež pocházejí z elektronického šumu.

Events

Past

Current

Future

Kontakty

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno
(Magistrát města Brna, odbor kultury).
VKB získal velkorysou podporu ve jménu
Dalibora Chatrného.