Vašulkovi

 

Woody a Steina

Steina a Woody Vasulka Kitchen Brno 2018

Bohuslav (Woody) Vašulka (*1937, Brno, Česká republika, 2019, Santa Fe, USA)

/ Steina Vašulka (*1940, Reykjavík, Island)

Woody Vašulka

Woody Vasulka / David Stout, photo by Robert Cambell, 2014

Woody Vasulka se narodil v Brně (1937) a v Praze absolvoval katedru dokumentu na FAMU. Patří k první generaci umělců, kteří používali technologií videa. V roce 1965 se vystěhoval se svou ženou a spolupracovnicí, Islanďankou Steinou do USA a usadili se v New Yorku. Woody zprvu pracoval jako asistent střihu s Francisem Thompsonem (World Fair Expo’67 v Montrealu). V letech 1966-1969 pracuje jako filmový editor pro Harvey Lloyd Productions, kde experimentuje s elektronickým zvukem, stroboskopickými projekcemi a světelně aktivovanými plátny. Později opouští omezení kinematografického aparátu a přechází k elektronickému materiálu. V roce 1969 navštívil výstavu „TV as a Creative Medium“ v galerii Howarda Wise a začali společně se Steinou dokumentovat nezávislou uměleckou scénu v New Yorku, vytvářejí skici a video performance a pořizují si kameru Portapak a audio syntezátor. Roku 1971 založili s Andy Mannickem The Kitchen. Spolupracovali s techniky na vývoji nástrojů pro tvorbu videa: v roce 1972 Dual Colorizer (Eric Siegel) a Multikeyer (George Brown), který umožňuje vrstvení až šesti obrazů. 

V roce 1973 odjeli do Buffala, na pozvání teoretika Geralda O’Grady a vyučovali v Centru pro mediální studia, při State University of New York. Roku 1974 získali Rutt/Etra Scan Processor, nástroj umožňující modifikaci videoobrazů vychylováním elektromagnetického řádkování. S Georgem Brownem zkonstrovali digitální nástroj pro uchování a přehrání sekvence operací Programmer a vytvořili pásky Noisefields či Reminiscence. Roku 1975 provedl Woody první digitální experimenty a představuje „The Vasulka Imaging System“, digitální počítačově ovládané uživatelské vybavení, z nějž se později vyvine Digital Image Articulator. První souborná výstava Vasulkových byla otevřena v galerii Albright-Knox v Buffalu. Woody získal grant od Guggenheimovy nadace, umožňující přestěhování do Santa Fe roku 1980. Zde začal Woody recyklovat průmyslové nástroje z bývalých vojenských základen (například blízké Los Alamos), z nichž později vznikne soubor instalací The Brotherhood. V instalaci Divadlo hybridních automatů rozvedl myšlenku „nového epistemologického prostoru“ jako místa interakce mezi účastníky a technologií. Roku 1983 vytvořil video The Commission - pokus o nový způsob elektronického vyprávění a Art of Memory (1987). Roku 1990 vznikl první ze série šesti instalací The Brotherhood.

V roce 1992 připravili Vasulkovi výstavu věnovanou pionýrům elektronického umění pro festival Ars Electronica v Linzi (Eigenwelt der Apparatewelt: Pioniere der Elektronischen Kunst).Ve stejném roce získali cenu Mayi Derenové, 1993 grant od Open Society Fund, financující přednášky o médiu videa ve východní Evropě a začal působit na FaVU v Brně. Roku 1996 se koná retrospektivní přehlídka díla Vasulkových v San Francisco Museum of Modern Art. V tokijském NTT InterCommunication Center vystavil Woody cyklus The Brotherhood: A Series of Six Interactive Constructions (1998). V létě roku 1999 vzniká projekt Art and Science Laboratory na College of Santa Fe, spolupráce Vasulkových se skladatelem Davidem Dunnem a fyzikem Jamesem Crutchfieldem. Od roku 2005 do 2006 Woody pracoval v Centru pro umění a mediální technologie (ZKM) v Karlsruhe a v rámci projektu OASIS hledal metody archivace videa a experimentálního filmu. Zároveň se zapojil do přípravy výstavy, zaměřené na tvůrce z okruhu Center for Media Study v Buffalu (Paul Sharits, Tony Conrad, James Blue, Hollis Frampton, Peter Weibel, Steina a Woody Vasulkovi, Gerald O’Grady).

Autor anotace Lenka Dolanová

Steina

Steina (Steinunn Briem Bjarnadottir) se narodila roku 1940 na Islandu. Původně vystudovala hru na housle a hudební teorii, v roce 1959 obdržela stipendium a přijela studovat do Prahy na Hudební akademii múzických umění. Později působila jako členka Islandského symfonického orchestru. V Praze se seznámila s dokumentaristou českého původu Woodym (Bohuslavem) Vašulkou, v roce 1964 měli svatbu a o rok později společně emigrovali do Spojených států a usadili se v New Yorku, kde Steina zprvu působila jako hudebnice na volné noze.

S videem začala pracovat společně s Woodym roku 1969. Začali vytvářet první video skici a performance, pořizují si první kameru Portapak a audio syntezátor. V roce 1971 spoluzaložila s Woodym a Andy Mannickem proslulé newyorské „divadlo elektronických médií“ The Kitchen, umístěné původně v centru Mercer Arts na jihu Greenwich Village. V letech 1973-79 působila společně s Woodym v Buffalu, v Mediálním centru založeném Geraldem O’Gradym.
Roku 1974 se jejich tvůrčí dráhy začínají rozdvojovat a Steina se soustředila na rozvíjení instalací Machine Vision (Strojové vidění) a Allvision (Vševize), využívajících soustav kamer na pohyblivých stativech v kombinaci se zrcadly, v nichž zkoumala možnost zachycení všezahrnujícího prostoru a způsob vidění zbavený závislosti na lidském úhlu pohledu. První souborná výstava Vasulkových proběhla v galerii Albright-Knox v Buffalu.

V roce 1980 se přestěhovali do Santa Fe v Novém Mexiku. Steina se začíná více soustředit na obraznost krajiny a rozšiřuje svůj záběr z ateliéru na okolní přírodní prostor. Začíná vytvářet multiscreenová a více-kanálová prostředí/instalace. Pokračuje také ve svých performancích Violin Power s různě upravovanými houslemi, kterými prostřednictvím rozhraní MIDI ovládá obrazové sekvence, promítané často na velkém plátně.

V roce 1992 Vasulkovi připravili výstavu věnovanou pionýrům elektronického umění a jejich nástrojům pro festival Ars Electronica v Linzi (Eigenwelt der Apparatewelt: Pioniere der Elektronischen Kunst), k níž vyšel experimentální katalog. Ve stejném roce získali společně cenu Mayi Derenové, udělovanou od roku 1986 nezávislým filmařům. Roku 1996 působila Steina ve STEIM (Studio for Electronic Instrumental Music) v Amsterdamu. V roce 1996 se uskutečnila retrospektivní výstava Steiny a Woodyho v San Francisco Museum of Modern Art, která byla zopakována i v Santa Fe. V roce 1997 vystavuje Steina instalaci Orka v Islandském pavilonu na Benátském bienále.

Steina působila také na rezidenčním pobytu v „National Center for Experiments in Television“ v KQED v San Franciscu a v WNET/Thirteen v New Yorku. V roce 1988 byla na rezidenčním pobytu v Tokiu díky grantu U.S./Japan Friendship Committee. Získala podporu od New York State Council on the Arts, National Endowment for the Arts, a mnohých dalších organizací. Steinino hudební vzdělání formovalo originální zacházení s médiem videa, k němuž přistupuje jako k analogii hudební struktury: „Mé vzdělání je hudební. Pro mě je zvuk tím, co mě vede do obrazu. Každý obraz má svůj vlastní zvuk a v něm se pokouším zachytit něco proudícího a živoucího. Na umění aplikuji stejný princip jako na hraní na housle: se stejným přístupem kontinuálního zkoušení, stejným principem kompozice.“

V posledních letech se věnuje vytváření multiscreenových a multikanálových instalací, čerpajících zejména z islandské obraznosti a houslovým performancím, při nichž využívá upravené digitální housle. Celý život se aktivně spolupodílí na vytváření vlastních tvůrčích nástrojů a v poslední době spolupracuje na vývoji softwarových programů pro umělecké využití.

autorka Lenka Dolanová

The Kitchen

Vašulka Kitchen Brno svým názvem odkazuje k newyorské The Electronic Kitchen, kterou Vašulkovi a jejich přátelé založili roku 1971. Také dramaturgie připravovaných akcí je inspirována tímto prostorem – a spočívá v propojování uměleckých, kurátorských a výzkumných experimentů a jejich sdílení s podobně zaměřenými umělci, badateli a veřejností.

The Kitchen New York

Na počátku bohatých kurátorských aktivit Vašulkových je založení The Electronic Kitchen, což byl kurátorský experiment vytvářejících jedno z prvních útočišť pro umělce nejrůznějšího zaměření zajímající se o elektronická média.

The Kitchen vzniklo místo zasvěcené například videu a dalším druhům umění, zejména elektronické hudbě. Vašulkovi se snažili podporovat především experimenty vycházející z manipulace s elektronickým signálem, věnovali se živému předvádění videa a promítáním pásků na sestavě monitorů a zároveň vnímali video jako prostorový fenomén. Jejich dramaturgie sledovala také dokumentární směr videa, především ve spojení s radikální kulturou newyorských podzemních divadel a klubů a dokumentárně-aktivistickou tvorbu videokolektivů. Tyto oblasti zůstávaly dlouho mimo pozornost etablované galerijní scény. Jako účinkující se v prvních letech Kuchyně objevilo mnoho průkopníků videoumění, experimentálního divadla, performance a hudby. Probíhaly zde i vzdělávací programy, workshopy a semináře zaměřené na kybernetiku, percepci či biologickou zpětnou vazbu.

Vašulkovi odešli z TheKitchen.org v roce 1973, kdy se stěhují na univerzitu do Buffala. Instituce existuje v rozlehlé budově bývalé ledárny na 19. ulici, kam se v roce 1985 přestěhovala dodnes. Z původně uměleckého experimentu se Kuchyně proměnila v profesionálně fungující instituci s galerií a videoarchivem.

This trailer is from an experimental documentary - in production - on the Vasulkas by Joan Grossman and Chris Shaw.

Art of Memory

Art of Memory (1987) je patrně nejukončenější a technicky nejsofistikovanější filmová práce Woodyho Vasulky. Autor zde využil řadu editačního software aby mohlo kombinovat a propojit nalezený materiál historických filmových dokumentů s obrazy pustiny Nového Mexika. Vasulka kombinuje digitální a digitalizované obrázky s archivním materiálem, krajinami a inscenovanými sekvencemi. Každý obraz má jinou perspektivu; pásma se překrývají nebo obsahují jiné obrázky. Autor čerpal z násilných dějin 20. století - cituje vzpomínky na druhou světovou válku, občanskou válku ve Španělsku, Ruskou revoluci a završuje scénami s výbuchem jaderné bomby nad Hirošimou a Nagasaki a citací Roberta Oppenheima z Bhagavadgíty o smrti. K postavě anděla se zlatými křídly se inspiroval podobenstvím z textu Waltera Benjamina o děinách.

The documentary was composed from the materials provided by The Vasulkas Archives in occassion of the Prague meeting with Steina and Woody, which took place in conjunction with the publication of an issue of Iluminace journal (2/2006) with a DVD “Virtual Mushrooming”, published by National Film Archive. Editing Lenka Dolanová and Michal Kindernay, 2006.

Petr Vrána: rozhovor s Woody Vasulkou, Film a doba, 2012

Melody Sumner: Interview with Woody Vasulka, Crosswinds, November, 1992

David Stout: Analog Video / Digital Antecedent - The Pioneering Work of Woody Vasulka and Steina

Woody Vasulka: The Utopia of an Autonomous World and Autonomous Work, Miloš Vojtěchovský

Utopie autonomního díla.