Events

 

JDU SI HRÁT SE SVĚT(L)EM: Online workshop Markéty Lisé pro děti

Workshop
Monday, 25 January, 2021 - 14:00
Wednesday, 27 January, 2021 - 14:00
Monday, 1 February, 2021 - 14:00
Wednesday, 3 February, 2021 - 14:00

Doporučeno lidem od 9 let, ale případně i mladším s technickou podporou starších, workshopu se mohou zúčastnit i dospělí. Online workshop je zkrátka pro všechny, kteří budou odpoledne doma.

S hudebnicí a audiovizuální umělkyní Markétou Lisou si posvítíme na to, jak různé může být světlo.

Na workshop se můžete přihlásit prostřednictvím emailu: vasulkakitchen@gmail.com, nebo v průběhu workshopu na Google Meet zde: https://meet.google.com/vrr-xcje-zkk

Workshop bude mít čtyři na sebe volně navazující části, každá z nich potrvá zhruba 40 minut. Účast na všech není podmínkou, ale doporučením. Uskuteční se na komunikační platformě Google Meet, ve společné místnosti. 

Workshop bude společným experimentem v online prostředí. Poznatky ze společného tvoření budou hravou formou propojovány pomocí nástrojů platformy Orgpad.com.

Markéta Lisá při práci s dětmi požívá tradiční postupy používané při výtvarné výchově, které kombinuje s prací s audiovizuální technikou a komunikačními technologiemi. Působí ve známé kapele a v posledních letech pořádá oblíbené workshopy pro děti zaměřené na otevřené zkoumání fenoménů spojených se základními kompozičními prvky a vjemy, jakými je zvuk, světlo, tvar, linie, slovo a další. Přístup Lisé k dětam a společné tvorbě je otevřený směrem k improvizaci, vzájemné inspiraci a citlivý k novým a nečekaným událostem samovolně vzniklým v rámci workshopu. Navíc je plně respektováno a rozvíjeno jedinečné vnímání jeho dětských účastníků. Jednotlivé ať už technologické (nástroje) nebo ideové (témata) součásti a prvky jsou v průběhu workshopu používány volně, jsou rozvíjeny a propojovány pomocí asociací a fantazie. Důležitý je zážitek zcitlivování se vůči novým vizuálním a zvukovým zkušenostem a zároveň objevování své vlastní kreativity. Tento postup vede ke specifickému pochopení díky bezprostřednímu zážitku povahy daných témat. Kam nás dovede světlo?

Již proběhly první dva ze čtyř naplánovaných workshopů. 
Chcete-li se připojit na další, můžete/nemusíte si zkusit první dvě části doma samostatně následujícím způsobem:

-  napište si na tvrdý papír své jméno, po té jednotlivá písmenka rozstříhejte. Následně jednotlivá písmena řaďte za sebou tak, aby vznikla nová slova, žádné písmenko by Vám nemělo zbývat. Shluků slov vám může vzniknout více, vždy si udělejte fotku, na následujícím setkání ji nahrajume do společně vznikající vizuální mapy. Dalším krokem může být, že si význam takto vzniklých slov nakreslíte, nebo vyfotografujete.

- najděte si doma předměty, které svítí. Jedním z nich bude svíčka. Dívejte se do jejího plamene a najděte co nejvíce barev. Nakreslete si obrázek plamene nejprve barevně, fixkami a po té také černobíle, pomocí uhlu a gumy. Výsledné obrázky opět vyfoťte, nahrajeme je do sdílené editovací plochy.