Centrum umění nových médií

 

EDUKACE

Nabízíme komentované prohlídky pro ZŠ, SŠ, VŠ nebo zájmové skupiny v minimálním počtu 5 lidí.

Ve spolupráci s edukačním oddělením Domu umění města Brna nabízíme komentovanou prohlídku Vašulka Kitchen Brno. V rámci prohlídky vám bude přiblížena tvorba a život manželů Vašulkových, průkopníků elektronického umění světového formátu. V případě zájmu je třeba se objednat na e-mailu: edukace@dum-umeni.cz.

Pro oba stupně ZŠ, střední školy, vysoké škole a zájmové skupiny. 
Minimální počet lidí ve skupině: 5
Délka trvání: 45 – 60 min, nebo podle domluvy v otevírací době DUMB (út – ne, 10 – 18 h)
Vstupné: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší než 15 dětí 20 Kč za žáka  
Průřezová témata: Video a videoart, sound design, PC, umění nových médií, nová média, interaktivní média.
Lektorka: Romana Horáková, Lenka Trantírková
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz

Obecná anotace:

Vašulka Kitchen Brno (VKB) je zázemí pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej archiv věnovaný Woodymu a Steině Vašulkových a stálá expozice několika vybraných děl. Prostory slouží k pořádání akcí, které rozvíjí novou tvorbu a připomínají umělecký a filozofický odkaz Vašulkových - průkopníků elektronického umění světového formátu s osobními vazbami k Brnu.