Aktivity

 

EDUKACE

Ve spolupráci s lektorským oddělením Domu umění města Brna připravujeme edukační programy pro dospělé i žáky základních, středních a vysokých škol, v rámci kterých se účastníci více dozví o tvorbě a životě manželů Vašulkových a jejich dalším uměleckém odkazu. 

Průřezová témata: videoart, zvukový design, umění nových médií, interaktivní média, umění a počítačové hry,


Lektorky: Romana Horáková, Lenka Trantírková
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz

Vašulka Kitchen Brno (VKB) je zázemím pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej archiv věnovaný Woodymu a Steině Vašulkových a tématické výstavy. Pořádáme akce, koncerty, přednášky, které rozvíjí kreativitu a připomínají umělecký a filozofický odkaz Vašulkových, jež byli průkopníky elektronického umění.