Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií.
Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna. Pořádáme programy pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů.

Na sklonku roku 2016 vznikla v Brně iniciativa, jejímž cílem bylo založení centra, odkazujícího na dílo uměleckého páru Steiny (vlastním jménem Steinunn Briem Bjarnadottir) a Bohuslava Woodyho Vašulky. V říjnu 2018 jsme za účasti manželů Vašulkových v Domě umění města Brna slavnostně zahájili činnost Centra umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB), jehož posláním je uchovávat a zprostředkovávat tvorbu manželů Vašulkových a rozvíjet jejich odkaz.

Od přelomu 80. a 90. let se uměním videa, elektronických médií, později digitálním uměním v České republice zabývalo několik (neziskových) uměleckých iniciativ. Dnes je VKB jedním z mála specializovaných (neakademických) projektů v této oblasti. Stává se součástí mezinárodní sítě institucí, zaměřených na podporu, archivaci, výzkum, nebo distribuci umění, založeného na pohyblivém obrazu, zvuku, elektronických sítích, kódování a performativitě jako umělecké praxi.

Vašulka Kitchen Brno je místem pro studium a výzkum. Umožňuje veřejnosti přístup do digitálního archivu, mediatéky Vašulkových a zajištuje doprovodné programy. Ve spolupráci s Vasulka Chambre při Islandské národní galerii pečuje o archiv a umělecká díla ve sbírce. Stará se o akvizici a katalogizaci materiálů týkajících se tvorby a života Vašulkových. Pokračuje v mapování a reflexi jejich tvorby v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnuje se výzkumu a zpracování děl dalších umělců z oblasti umění nových/elektronických médií. Poskytuje  zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciuje výzkumné projekty a konference.