SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
VAŠULKA KITCHEN BRNO

Centrum umění nových médií


30. října 2018
18 - 22 h
Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2, Brno

Program slavnostního zahájení

Nabídka audiovizuálních vystoupení na celý večer

Michael Bielický/Kamila B. Richter - Vasulkas wave
Skupina Binaura - Bricolage
Kolektiv Bastl Instruments:
Ondřej Merta O GJ 
Jiří Suchánek – Atome tone
Matěj Kotouček/Jakub Krejčí – Sky to Speak
John Dee – závěrečná taneční elektronika

Zahájení se osobně zúčastní Bohuslav (Woody) Vašulka, Steina Vašulka, Peter Weibel, Kristín Scheving a další významní hosté.

Více …

Rozvíjet dědictví Vašulkových

Spolek Vašulka Kitchen Brno byl založen roku 2016 s cílem vybudovat v Brně centrum a archiv umění nových médií, věnované dílu Bohuslava Woodyho a Steiny Vašulkových Tomášem Rullerem, Jennifer Helia De Felice a Viktorem Pantůčkem. Dalšími členy spolku jsou nyní Kristín Scheving, Chris Hill, Steina, Woody Vasulka, Miloš Vojtěchovský, Jana Horáková, Lenka Dolanová a za Dům umění města Brna Terezie Petišková a Marika Svobodová.

Inspirací je idea původní „Kuchyně”, kterou Steina s Woodym spolu založili v newyorském Mercer Arts Center v roce 1971. Od prvního přípravného setkání zakladatelů spolku v roce 2014, které se uskutečnilo při slavnostním zahájení činnosti Vasulka Chamber na Islandu, bylo realizováno několik projektů. Art-Research Bridge, umělecko-výzkumný most, na kterém spolupracovali studenti a pedagogové Školy humanitních studií na Islandské univerzitě a FaVU VUT v Brně, inicioval vznik nových uměleckých děl, inspirovaných dílem manželů Vašulkových a  mezinárodní konferenci o vlivu a využití intuice v epoše digitalizace.

Centrum nových
médií a archiv

o nás / o Vašulkových

Vašulka Kitchen Brno, Centrum umění nových médií, vzniklo ve spolupráci s Domem umění města Brna a nachází se v suterénu budovy na Malinovského náměstí. Nabízí prostory pro archiv, studovnu s knihovnou/mediatékou a prostor pro prezentace. Archiv se tak podílí na uchování jedinečné video knihovny a digitálního archivu manželů Vašulkových, budované v úzké spolupráci s partnerským Centrem elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v islandském Reykjavíku.

KONTAKTY

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno (Magistrát města Brna, odbor kultury).

VKB získal velkorysou podporu ve jménu Dalibora Chatrného.