Program

Program

Nikol Štrobachová: Rostliny a hudba

úterý 11.12., 19:00-21:00

Během vernisáže výstavy v Domě umění v prostoru Vašulka Kitchen je hudebně-zvuková prezentace Nikol Štrobachové o hudbě hrané rostlinami. Vystoupí Echmea pruhovaná (Aechmea fasciata), se kterou návštěvníci mohou interagovat dotykem i slovem. Druhý zvukový nástroj se sluchátky tvoří různé druhy ovoce.

Nikol Štrobachová aka Kukla, Bruno spolupracuje s Bastl Instruments, v Praze pak spolupracuje na projektu Synth Library. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity týkající se modulárních syntezátrů (Patchení s Nikol) včetně workshopů pro ženy a LGBTQI osoby. Vede komunitu hudebnic pod názvem Pink Noise, mezi jejichž priority (stejně jako pro Bastl nebo Synth Library) je zprostředkování hudební tvorby všem bez rozdílu.

vstup volný
 

Kuchařské lekce

série přednášek pro veřejnost

program připravený katedrou Teorie interaktivních médií MU

1. Videology: Art & Cybernetics

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2.

Luis Armand

lektor: Louis Armand, Ph.D.

Spisovatel, vizuální umělec a teoretik, narozen v Sydney, žije a pracuje v Praze. Působí jako ředitel Centra pro kritickou a kulturní teorii při Karlově univerzitě.
ualk.ff.cuni.cz/staff/louis-armand
atelierlouisarmand.wordpress.com

Seminář se věnuje transformaci vztahu mezi uměním, technikou a budoucností, která je způsobena proměnami lidského vědomí v post-industriální době. To, co básník William Blake nazval „abstraktem člověka“ prošlo v období od nástupu průmyslové revoluce do zrodu kybernetiky, umělé inteligence a kvantových výpočtů radikální evolucí, což se projevuje jak v transformaci pojmu umění, tak v jeho formách – od strojové estetiky přes kyberkulturu, xenofeminismus a ještě dále. Jestliže charakteristikou moderny je „konec historie“ (Auschwitz, studená válka, antropocén, technologická singularita), v jehož rámci lidstvo podle Waltera Benjamina „zakouší“ svou vlastní negaci jako estetický prožitek nejvyššího řádu, jak dochází k jeho zprostředkování na průsečíku umění a kybernetiky? Pokud technologie a její dopady v nejširším slova smyslu představují jak nezbytnost k životu, tak i jeho nemožnost – od jednotlivců přes živočišné a rostlinné druhy až po ekologii jako takovou – v duchu „Země jako kosmické lodi“ Buckminstera Fullera –, je úkolem umění prezentovat možnost post-budoucnosti a post-humanity?
Seminář se zaměří na díla umělců jako Marcel Duchamp, John Cage, Nam June Paik, Stelarc, VNS Matrix, Nina Sellars, Merz, Mark Amerika, Laboria Cuboniks, Christian Bök a dalších.

 


12. 11. 10.00-11.40 h. – 14.00 – 15.40 h.
13. 11. 10.00-11.40 h. – 14.00 – 15.40 h.

2. Digital Culture / Algorithms Society

Romi Mikulinsky

lektorka: Romi Mikulinsky, Ph.D.
Vedoucí magisterského studijního oboru průmyslového designu (MDes) na Becalelova akademii umění a designu, Jeruzalém, Izrael

Cyklus přednášek zaměřený na digitální kulturu a na vliv velkých dat (Big Data) a kvantifikace na naši společnost, kreativitu a (algoritmickou) uměleckou tvorbu. V průběhu čtyř přednášek zakončených diskusí, z nichž každá bude věnována jinému aspektu digitální kultury a kulturní produkce, objasním způsoby, jakými digitální technologie prostoupila kreativitu, imaginaci, akademický výzkum i každodenní život a jak na ně působí. Příklady, jimiž se budeme během cyklu zabývat, se týkají teorie i praxe uměleckého designu a literatury.

Cyklus přednášek a závěrečná diskuse

  • 21. 11. 10.00 -11.40 h – 14.00 – 15.40 h  Úvod do algoritmů ve společnosti
  • 22. 11. 10.00 -11.40 h – 14.00 – 15.40 h  Kreativita a tvorba v algoritmické společnosti
  • 23. 11. 10.00 -12.00 h                               Kreativita – umí počítače tvořit?
  •                                                                   Imaginace – podle Viléma Flussera

     

3. Sex, The body and Cyborgs

Paul G. Nixon

přednáší o evropské politice / spolu-kordinátor Evropských studií na Univerzitě aplikovaných věd v Haagu, Nizozemí.

Sex-Digital-Age-Paul-G-Nixon/9781138214316

  • 26. 11. 10.00-11.40 h.
  • 27. 11. 10.00-11.40 h.
  • 28. 11. 10.00-11.40 h.
  • 29. 11. 10.00-11.40 h.

Přednášky se zabývají tím, jak technologie ovlivňuje naše sexuální chování a jak se během doby možná bude měnit. Témata: cyborgové a posthumanismus; sex a "chození" v digitální věku; sex a filmová tvorba; sex a reklama; sexuální hračky a robotický sex.

broedhars

Přednášky připravila katedra Teorie interaktivních médii ve spolupráci s Domem umění v Brně s podporou projektu rozvoje mezinárodních vztahů a institutu hudební vědy při Masarykovy univerzitě v Brně. 

Kontakty

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno
(Magistrát města Brna, odbor kultury).
VKB získal velkorysou podporu ve jménu
Dalibora Chatrného.