Akce

 

Kuchařské lekce

série přednášek pro veřejnost

program připravený katedrou Teorie interaktivních médií MU

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2

Videology: Art & Cybernetics

Louis Armand, Ph.D

pondělí, 12 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
úterý, 13 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2

Louis Armand, Ph.D. je spisovatel, vizuální umělec a teoretik, narozen v Sydney, žije a pracuje v Praze. Působí jako ředitel Centra kritické a kulturní teorie na Karlově univerzitě v Praze.

Videology: Art & Cybernetics

Seminář se věnuje transformaci vztahu mezi uměním, technikou a budoucností, která je způsobena proměnami lidského vědomí v post-industriální době. To, co básník William Blake nazval „abstraktem člověka“ prošlo v období od nástupu průmyslové revoluce do zrodu kybernetiky, umělé inteligence a kvantových výpočtů radikální evolucí, což se projevuje jak v transformaci pojmu umění, tak v jeho formách – od strojové estetiky přes kyberkulturu, xenofeminismus a ještě dále. Jestliže charakteristikou moderny je „konec historie“ (Auschwitz, studená válka, antropocén, technologická singularita), v jehož rámci lidstvo podle Waltera Benjamina „zakouší“ svou vlastní negaci jako estetický prožitek nejvyššího řádu, jak dochází k jeho zprostředkování na průsečíku umění a kybernetiky? Pokud technologie a její dopady v nejširším slova smyslu představují jak nezbytnost k životu, tak i jeho nemožnost – od jednotlivců přes živočišné a rostlinné druhy až po ekologii jako takovou – v duchu poslání „Země jako kosmické lodi“ Buckminstera Fullera –, je úkolem umění prezentovat možnost post-budoucnosti a post-humanity? Seminář se zaměří na díla umělců jako Marcel Duchamp, John Cage, Nam June Paik, Stelarc, VNS Matrix, Nina Sellars, Merz, Mark Amerika, Laboria Cuboniks, Christian Bök a dalších.

Digital Culture / Algorithms Society

Romi Mikulinsky, Ph.D.

středa, 21 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
čtvrtek, 22 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
pátek, 23 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2

Lektorka: Romi Mikulinsky, Ph.D., vedoucí magisterského studijního oboru průmyslového designu (MDes) na Becalelova akademii umění a designu, Jeruzalém, Izrael.

Cyklus přednášek zaměřený na digitální kulturu a na vliv velkých dat (Big Data) a kvantifikace na naši společnost, kreativitu a (algoritmickou) uměleckou tvorbu. V průběhu čtyř přednášek zakončených diskusí, z nichž každá bude věnována jinému aspektu digitální kultury a kulturní produkce, objasním způsoby, jakými digitální technologie prostoupila kreativitu, imaginaci, akademický výzkum i každodenní život a jak na ně působí. Příklady, jimiž se budeme během cyklu zabývat, se týkají teorie i praxe uměleckého designu a literatury.

  • 21. 11. Úvod do algoritmů ve společnosti
  • 22. 11. Kreativita a tvorba v algoritmické společnosti
  • 23. 11. Kreativita – umí počítače tvořit? a Imaginace – podle Viléma Flussera

Sex, The Body and Cyborgs

Paul G. Nixon

pondělí, 26 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
úterý, 27 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
středa, 28 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
čtvrtek, 29 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40

Přednáší o evropské politice / spolu-kordinátor Evropských studií na Univerzitě aplikovaných věd v Haagu, Nizozemí.

Přednášky se zabývají tím, jak technologie ovlivňuje naše sexuální chování a jak se během doby možná bude měnit. Témata: cyborgové a posthumanismus; sex a "chození" v digitální věku; sex a filmová tvorba; sex a reklama; sexuální hračky a robotický sex.

Přednášky připravila katedra Teorie interaktivních médii ve spolupráci s Domem umění v Brně s podporou projektu rozvoje mezinárodních vztahů a institutu hudební vědy při Masarykovy univerzitě v Brně.