Events

 

VECTOR SYNTHESIS

ONLINE WORKSHOP with DEREK HOLZER and VASULKA KITCHEN BRNO

Workshop
Tuesday, 20 October, 2020 - 18:30 to 20:30
Thursday, 22 October, 2020 - 18:30 to 20:30
Tuesday, 27 October, 2020 - 18:30 to 20:30
Thursday, 29 October, 2020 - 18:30 to 20:30

The Vector Synthesis workshop, led by audiovisual artist and researcher Derek Holzer, investigates the direct relationship between sound and image. It draws inspiration from the work of artists such as Mary Ellen Bute, Nam June Paik, Steina and Woody Vasulka, and Gary Hill; from the media archaeology of computer graphics; from obsolete technologies such as the Cathode Ray Tube monitor, the Scanimate, and the Rutt/Etra Video Synthesizer; and from contemporary laser display techniques. This workshop is ideal for musicians, sound artists, animators, and visual artists who want to work with oscilloscope and laser imagery.

Počet setkání: 4       Počet účastníků: 12

Setkání se budou konat v úterý a čtvrtek v průběhu dvou týdnů.


Obsah workshopu: 

Účastníci workshopu se naučí, jak kreslit Lessajousovy obrazce, jak vykreslit dvourozměrné a trojrozměrné objekty a jak zpracovat fotografii či video do vektorové kresby, kterou lze za pomocí zvukových signálů vizualizovat na osciloskopech nebo prostřednictvím ILDA laserového obrazu. Tyto vektorové obrazy lze také animovat a v reálném čase dále upravovat pomocí externích zdrojů zvuku, jako je například hlas, zesilování nástroje nebo prostřednictvím elektronických syntezátorů. Jádrem workshopu bude praktické užití ukázek různých vzorů vytvořených v programovacím jazyce Pure Data. Pro účast ovšem nejsou nutné žádné zkušenosti s tímto programovacím jazykem. Začátečníci jsou zde vítaní! Povědomí o práci s digitálním zvukem a obrazem není přímo vyžadováno, ovšem může pro Vás být užitečné. Účastníci by měli mít vlastní počítač s naistalovaným softwarem podle pokynů, které budou zaslány e-mailem. K práci je možné využít externí zvukové rozhraní nebo MIDI controller, nicméně ani jeden z nich není vyžadován. Sezení proběhnou celkem 4 a je nutné se zúčastnit každého z nich. Mezi jednotlivými relacemi budou účastníci dokončovat 3 úkoly.

Časový plán:

Pre-workshop: Před prvním setkáním by se účastníci měli ujistit, že mají naistalován veškerý požadovaný software, který je správně i nakonfigurován. Podrobné pokyny Vám budou zaslány po potvrzení účasti.

ÚT 22.10. Otázky k instalaci, úvod do principů vektorové syntézy (vektor vs. rastrový obraz), úvod do prostředí Pure Data, práce se signály pro generování zvuku a obrazu, první úkol.

ČT 24.10. Prohlížení prvních úkolů, otázky k úkolům, práce s 2D a 3D obrazovými soubory, s externími zvukovými vstupy a druhý úkol.

ÚT 27.10. Prohlížení druhých úkolů, otázky k úkolům, práce s digitálními obrazovými a video soubory (scan processing), MIDI a předvolby, třetí úkol.

ČT 29.10. Prohlížení třetích úkolů, otázky k úkolům, práce s hardwarem (osciloskopy, vektorové monitory, konzoly Vectrex, ILDA lasery), snímání pomocí videokamer a závěry.

Na konci workshopu budou mít účastníci vytvořené nejméně tři kompozice v Pure Data, z nichž jedna bude vybrána a zveřejněna ke zhlédnutí na webu Vasulka Kitchen Brno.

Jazyk: angličtina

Workshop probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury v programu na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.


V případě zájmu prosím pošlete na e-mail vasulkakitchen@gmail.com (předmět: VECTOR SYNTHESIS WORKSHOP) CV a motivační dopis, ve kterém uvedete své umělecké povědomí, zkušenosti s tvorbou zvuku, pohyblivého obrazu nebo s interaktivními médii v digitálním prostředí a důvody, proč Vás tento workshop zaujal. Přihlášky končí 4. října 2020 (do 23:59).

Výběr uchazečů provedeme tak, abychom zajistili co možná nejrozmanitější skupinu. Vybrané účastníky budeme informovat do konce 6. října 2020. 


Derek Holzer (USA 1972) je audiovizuální umělec, výzkumník, lektor, a tvůrce vlastních elektronických nástrojů sídlící ve Stockholmu. Derek předvádí performance, pořádá workshopy a vytváří desítky jedinečných nástrojů a instalací již od roku 2002. Působil v Severní a Jižní Americe, na Novém Zélandu a samozřejmě v Evropě. V současné době působí jako doktorand (PhD.) v oboru zvukové a hudební výpočetní techniky na KTH Institute of Technology ve Švédsku, kde se zaměřuje na historickou reprodukci zvukové syntézy.

Více informací:

http://macumbista.net

https://www.instagram.com/macumbista/

Příklady toho, co na workshopu můžete sami dělat:

https://vimeo.com/macumbista/

Vektorová syntéza kódu:

https://github.com/macumbista/vectorsynthesis/