Program

Recent events

Recent events

Recent Events

Apr 20
May 042021
Workshop

Online workshop: DATA ORCHESTRA:

In the workshop by Jiří Suchánek, the participants will acquaint with the principles of sonication and their use in art. It is suitable for experimental musicians, electro-technologists, programmers, but also those interested in a philosophy of new media, technology, data and society.

more…

Apr 202021
Presentation

Listování – Vašulkova kuchyňská kniha #1 Texty k médiím: první & poslední (Brno Art Week 2021):

Jak správně konzervovat a vystavovat umění nových médií v galerijních a muzejních institucích?  Nová média rychle zastarávají a VHS kazety, magnetofonové pásky, diskety a CD nosiče, stejně jako elektronické počítače a další přístroje s omezenou dobou expirace, funkčnosti a využití je nutné neustá

more…

Apr 192021
Presentation

Listování – Edukační listy Vašulka Kitchen (Brno Art Week):

Na konci minulého rukou vydala Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s edukačním oddělením Domu umění čtyři edukační listy pro děti i širší veřejnost, které jim hravou formou přiblíží umění nových médií a tvorbu manželů Vašulkových. V listování vám je jejich autorky Romana Horáková a Lenka Trantírko

more…

Apr 192021
Presentation

Sonic Wilderness: Prezentace ateliéru hostující pedagožky FaVU VUT (Antye Greie-Ripatti) (Brno Art Week):

Na webových stránkách Vašulka Kitchen Brno vzniká v rámci týdne
Brno Art Week kolaborativní projekt, který připravuje ateliér
hostujícího pedagoga na FaVU VUT v Brně s názvem Sonic
Wilderness. Ateliér pod vedením Antye Gryeie-Ripatti se zabývá

Projekt Sonic Wilderness je výzvou k tvorbě, záznamům a naslouchání zvukům ve veřejném prostoru. Ve společně sdíleném projektu, který se bude utvářet v průběhu celého týdne, budeme společně sledovat jaký význam má zvuk v prostoru města, jak zvuk ovlivňuje naše vnímání konkrétního místa a naše pobývání v něm. Na webových stránkách Vašulka Kitchen Brno budeme sdílet návody, odkazy a další informace ve sdíleném dokumentu, ke kterému se mohou připojit další zájemci a podílet se na jeho obsahu. Ve veřejném prostoru města budeme jednotlivě hledat a zaznamenáva zvuky a šum, který běžně nevnímáme. Záznamy všech zúčastněných budou součástí výsledného projektu. Zaposlouchejte se do zvuků města a zapojte se do projektu!

Autoři projektu zkoumají otázky: Co je to politický zvuk? Co je kolektivní zvuk? Má zvuk transformační kvalitu? Kdy a jak byl v minulosti používán zvuk k vyjádření nesouhlasu, protestů nebo výzev k transformaci? Jak můžeme znít společně a dekolonizovat naši praxi jako individualistickou formu nebo výraz? Jakou technologii můžeme zapojit, vyvinout nebo hacknout? Projekt poběží v průběhu celého týdne na webových stránkách Vašulka Kitchen.

►►► POKYNY A BLIŽŠÍ POPIS ◄ ◄ ◄ 

more…

Jan 25
Feb 032021
Workshop

JDU SI HRÁT SE SVĚT(L)EM: Online workshop Markéty Lisé pro děti:

Online workshop pro všechny, kteří jsou odpoledne doma. 
Doporučeno lidem od 9 let, ale případně i mladším s technickou podporou starších, workshopu se mohou zúčastnit i dospělí.

more…

Dec 222020
Presentation

STRWÜÜ – Online performance:

Koronavirová krize zatřásla uměleckou scénou po celém světě.

more…

Dec 212020
Presentation

Prezentace – ScreenSaverGallery: Barbora Trnková & Tomáš Javůrek

Autoři on-line galerie současného digitálního umění využívající formu spořiče obrazovky – ScreenSaverGallery představí koncept nejen v českých podmínkách neobvyklé výstavní platformy a její dosavadní fungování. Především by rádi diskutovali nad možnými nevýhodami či nepřesvědčivosti projektu.

more…

Nov 15
Dec 202020
Workshop s Nikol Štrobachovou
Workshop

NOISE KITCHEN: Online workshop Nikol Štrobachové (14 –21 let):

Workshop je určený pro mládež ve věku 15–18 let. V průběhu čtyř online setkání se seznámíme se základními pojmy, jako jsou rytmus, tón, barva či skladba. Podíváme se na jednotlivé parametry zvuku, jeho zaznamenávání a skládání do celku a tvorbu jednoduchých, hudebních i nehudebních kompozic. 

more…

Dec 182020
Presentation

Jiří Suchánek: Sonification in Sound Art and Music: Online intro to Workshop DATA ORCHESTRA

Audiovisual artist, Jirí Suchánek, will presentation his work and talk about the Data Orchestra workshop which he will lead in early 2021, the objective of which will be to create an experimental performance based on the conversion of data into sounds and the creation of special sonication tools-

more…

Dec 052020
Presentation

WIDT: Online presentation

The artistic sister duo WIDT (Antonina Nowacka, Bogumila Pietrowska) will present in Vašulka Kitchen a new solution for their audiovisual performance. The performance will be presented online within a special project that the artsits have created on the Vasulka Kitchen Website and on

The Performance project is funded by the Ministry of Culture of ČR.

click here for the performance

more…

Pages