Events

 

Periferie, or Early Documentary Films of Bohuslav Vašulka

From the collection of Národní filmový archiv and FAMU

Presentation
Thursday, 30 May, 2019 - 18:00
to Thursday, 20 June, 2019 - 18:00

Vašulka Kitchen features: Screening of early documentary films of Bohuslav Woody Vašulka: 30.5. - 20.6.

list of films

Ve dvě odpoledne / r. Bohuslav Vašulka / 1961/62 / 7 min.
Záchytná stanice / r. Bohuslav Vašulka / 1963 / 6 min.
U pana Čapka / r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 6 min.
Odjezd branců / Bohuslav Vašulka, Jiří Stivín / 1964 / 6 min.
Předměstí / r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 10 min. 
Velrybářská stanice / r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 9 min.
Sezóna v Seydisfjördur / r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 11 min.

Jméno Woody Bohuslav Vasulka najdeme v posledních několika desetiletích hlavně v kontextech severoamerického, případně světového umění videa, či elektronických médií. Od roku 1960 až do 1965 - což je rok, kdy se Woody připojil ke generačním souputníkům, kteří se rozhodli nezůstat v socialistické domovině - se prosazoval jako nadaný a invenční filmový dokumentarista na FAMU. Podstatné jsou jeho osobní vazby se skupinou, formující právě poetiku Československé nové vlny (1962: Štefan Uher: Slnko v sieti, 1963: Miloš Forman: Konkurs, Jaromil Jireš: Křik, Jan Schmidt, Pavel Juráček: Postava k podpírání, 1964: Evald Schorm: Každý den odvahu, Jan Němec: Démanty noci, 1965: Ivan Passer: Intimní osvětlení.) 
Vašulka v roce 1961, po  roce, který strávil na FAMU přestoupil z katedry režie na katedru dokumentární tvorby. Tato nově založená katedra (o niž se zasloužil zejména dokumentarista Antonín F. Šulc a kde vyučovali například Jiří Lehovec, nebo Ján Šmok) mu podle osobního vyjádření - připadala svobodnější a méně ideologicky zatížená.
Během pobytu na FAMU natočil Vašulka několik krátkometrážních dokumentárních filmů a spolupracoval s kolegy jako byli Elo Havetta, Dušan Hanák, Karel Vachek, nebo Jiří Stivín na několika dalších. Většina snímků se dochovala v archivech FAMU a NFA (jen němý film Zdymadla z roku 1960 a rozpracovaný dokument o Alžíru (zakázka pro Bureau Politique, 1965, na němž pracoval patrně po odchodu z FAMU) se v archivech patrně už nenajdou. Poprvé budou v Brně ke shlédnutí práce, které stály na počátku Vašulkovy tvorby. Děkujeme NFA a FAMU za možnost práce promítat.