Activities

 

Library

KNIHOVNA A STUDOVNA

Souběžně s výzkumem a zpracováním digitálního uměleckého a dokumentačního archivu doplňujeme naši studovnu o nové publikace, abychom vytvořili specializované zázemí pro výzkum a studium umění nových médií. Příruční knihovna VKB obsahuje dnes takřka 200 publikací, získaných darem.

V roce 2019 jsme podali grantovou žádost (Státní fond kultury) na rozšíření stávajícího knihovního fondu o důležité publikace mapující vývoj od počátků videoartu v sedmdesátých letech po současnou reflexi digitálního umění a performativitu elektronických médií.