Centrum umění nových médií

Zvuk a prostředí

Zvuk a prostředí

Titul: Zvuk a prostředí 

Autor: Jan Krtička, Pavel Mrkus

JazykČeský, anglický

Vydavatel: Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

Rok vydání: 2020

ISBN: 978-80-7561-268-7

Počet stran: 230

Tématem knihy je zvuková ekologie v průsečíku výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání v souvislosti s reflexí proměn současného světa. Kniha je komponována jako kolektivní monografie, do níž autoři přispěli každý vlastní kapitolou zkoumající téma z různých pohledů. Vydání knihy je dvojjazyčné, záměrem bylo zachytit dění a uvažování na poli zvukové ekologie především v evropském kontextu.

Z textu nakladatele. / From the publisher's abstract.