Aktivity

DVĚ HLAVY, ČTYŘI RUCE

v zóně pro umění 8smička v Humpolci

Výstava autorských dvojic trvá do 13. ledna 2019

Zprostředkovali jsme zapůjčení dvou video prací na výstavu DVĚ HLAVY, ČTYŘI RUCE v zóně pro umění 8smička v Humpolci.


archiv: Vasulka.org

Artifacts
manipulované video, 23 min., 1980

Série je výsledkem testování možností přístroje Artikulátor digitálního obrazu, který Vašulkovi sestrojili s pomocí Jeffreyho Schiera pro práci s obrazy v reálném čase. Série počítačově upravovaných obrazů je kombinována na základě algoritmů. Zároveň je dialogem mezi analogovou a digitální sférou a odkazuje i ke konkrétním starším dílům Woodyho Vašulky.

Woodyho zvolená reference ruky funguje jako odkaz ke klasické rukodělné tvorbě, kdy umělec plně zodpovídal za tvůrčí proces a měl jej pod kontrolou. Vzdává hold strojovému spolutvůrci díla, jelikož v digitální obrazové postprodukci je nezbytné sdílení kreativního procesu se strojem, který samostatně vytváří velkou část daného díla. V doprovodném komentáři Woody žádá diváky, aby video opakovaně zastavovali, přitom periodicky otvírali a zavírali oči a metaforicky se tak účastnili procesu jeho vzniku 

http://www.fondation-langlois.org/artifacts/


screenshot

Vocabulary
manipulované video, 4 min., 1973

Video je slovníkem postupů a možností raného videoartu. Záběry Woodyho ruky pohybující se nad koulí jsou zde postavené do nových, v běžné realitě nemožných prostorových vztahů. Dílo ve své jednoduchosti jasně demonstruje vašulkovský raný přístup k tvorbě. Dialog s nástrojem je zde předvedený na příkladu manipulovaného obrazu umělcovy ruky (použití obraznosti vlastního těla je pro Vašulkovy práce příznačné), která se prolíná s dalším objektem díky příbuzné rovině jasu nebo na sebe „přichytává“ paprsek, jakoby vábena k dalšímu pronikání do elektronických sfér. Podobně jako ve většině raných děl Vašulkových je zde demonstrována vzájemnost obrazové a zvukové složky jakožto jedna ze základních vlastností média.

http://www.fondation-langlois.org/vocabulary


Vystavující umělci: Julia Gryboś & Barbora Zentková, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (CHITKA), Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, Aleksandra Vajd & Hynek Alt, Steina Vasulka & Woody Vasulka, Jaroslava Brychtová & Stanislav Libenský, Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov, David Böhm & Jiří Franta, Ondřej Brody & Kristofer Paetau, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Milan Mikulaštík & Jan Nálevka (MINA)

Kurátor: Emma Hanzlíková

Koncepce: David Böhm & Jiří Franta

zóna pro umění 8smička Humpolec
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
http://8smicka.com/uvod/
https://www.facebook.com/8smicka/

Kontakty

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno
(Magistrát města Brna, odbor kultury).
VKB získal velkorysou podporu ve jménu
Dalibora Chatrného.