Centrum umění nových médií

 

výzva k účasti

Mezinárodní kolokvium:
Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu

Dům umění města Brna
22. - 23. říjen 2019

Ještě před 15 lety se zdálo, že elektronická, nebo nová média budou jen s obtížemi přijata zavedenými sbírkovými institucemi moderního a současného umění. Na přelomu tisíciletí se soukromí sběratelé i státní galerie o umělecká díla a o umělce pracující s elektronickými médii zajímali spiš zřídka či neochotně a vysokoškolské umělecké instituce přijímaly katedry nových médií s nedůvěrou. Dnes je umění nových médií, elektronické, respektive digitální umění významnou součástí většiny důležitých sbírek.

Svět (umění) se ostatně od konce 20. století také podstatně změnil a nová média dávno nejsou taktikou, strategií, výlučným postojem, ale jedním z nejpoužívanějších prostředků vypovědí o člověku  21.století. Artefakty, v nichž  je zakomponován prvek elektronického pohyblivého obrazu, digitálního kódu, obrazu, nebo zvuku již nejsou uzavírány do speciálních projektů věnovaných novým médiím, ale staly se přirozenou součástí řady výstavních projektů. Dokonce i umělecká díla v prostředí internetu, nebo počítačových her se objevují v akvizičních aktivitách galerií a muzeí celého světa.

Nicméně mediální umění je závislé na technologiích, které rychle stárnou a stávají se obtížně dostupnými. Mnohá díla proto v krátké době ztrácejí možnost být vystavována, nebo dokonce nenávratně mizí. Hrozí tak, že ztratíme důležitou součást dědictví postindustriální digitální kultury, protože systematická metodika jejího uchovávání a dokumentace dosud neexistuje.

Při Domu umění města Brna bylo na podzim roku 2018 založeno Centrum nových médií – Vašulka Kitchen Brno, které ve spolupráci s manželi Vašulkovými a některými zahraničními institucemi zdůrazňuje důležitost sbírání a archivace uměleckých děl elektronické povahy. Jaká je aktuální situace ve státních, nebo soukromých českých i zahraničních sbírkách výtvarného umění a na odborných vysokých školách na poli tvorby a archivace umění videa, interaktivních audiovizuálních instalací, umění na sítích, zvukového umění a dalších uměleckých forem zahrnutých pod označení nová média?

Kolokvium Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu má za cíl představit, srovnat a prodiskutovat stávající poznatky, metody a praxi sbírkové činnosti galerií a muzeí ve střední Evropě.

Akce je určena zejména pro kurátory, archiváře, restaurátory sbírek, muzeí a galerií, v nichž se nacházejí dokumentace a artefakty, jejichž významnou složkou je analogový či digitální pohyblivý nebo generovaný obraz a zvuk, nebo jiná umělecká díla, jejichž charakteristickým rysem je nestabilnost. Kolokvium je otevřeno také pro umělce a veřejnost.

Součástí programu kolokvia bude vedle představení vybraných modelů akvizice, prezervace a zprostředkování umění nových médií i prezentace institucí, které mají se sbírkovou činností a uchováváním tohoto typu uměleckých děl dlouholetou zkušenost.

Návrhy příspěvků (15-30 minut) zasílejte na adresu: kolo@vasulkakitchen.org

deadline: 15.7.2019 (abstrakt max. 750 slov, krátké bio 100 -150 slov).

Pořadatelé: Vašulka Kitchen Brno a Dům umění města Brna

Koncept: Miloš Vojtěchovský, Matěj Strnad
Organizační komise: Monika Szücsová a Adéla Kudlová

Spolupráce: Národní filmový archiv, Teorie interaktivních médií MU, Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 

Připraveno s laskavou podporou: Nadace Agosto Foundation a Dům umění města Brna 

save the date