Aktivity

 

Virtuální rezidence 2020

V dubnu jsme chtěli ve Vašulka Kitchen Brno přivítat islandského umělce Haraldura Karlssona na měsíční umělecké rezidenci. Jeho fyzický pobyt nahrazujeme virtuální rezidencí, která v sérii videí, textů a on-line přenosů představí Haraldura a jeho současnou práci. Haraldur nás nechá nahlédnout do tvůrčího procesu a předvede nám mechanismus práce se současnými technologiemi. Připravujeme také živé vstupy, do kterých se budete moci zapojit a zeptat se osobně, co vás bude zajímat. 

HARALDUR KARLSON, Oslo

mediální umělec

Haraldur Karlsson (nar. 1967, Reykjavik) žije a pracuje v Norsku. Již přes třicet let se zabývá experimentální video tvorbou. Vystudoval obor Multimédia na islandské umělecké škole v Reykjavíku a získal bakalářský titul  na Fine Art, Media Art na Akademii výtvarných umění v Enchede v Holandsku. Studoval také multidisciplinární obor Sonologie na Kálovské škole konzervování v Haagu. V letech 1999-2009 pracoval jako vedoucí digitální novomediální laboratoře na Akademii výtvarných umění, Island. V současné době žije v Oslu. Uspořádal řadu výstav, performancí, workshopů a přednášek v Norsku, Islandu, Holandsku, Belgii, Anglii, České republice, Finsku, Kanadě, Číně.

Haraldur Karlsson pracuje dlouhodobě s médiem videa a experimentuje s možnostmi jeho technických parametrů. Využívá nejnovější technologie v rámci dlouhodobých projektů a spolupracuje s řadou odborníků z mezioborových oblastí. Vlastní video tvorbu prezentuje Karlsson obvykle prostřednictvím interaktivní umělecké instalace nebo performance na výstavě nebo ve veřejném prostoru, který se pro něj stává místem kritické reflexe vývoje a růstu současné společnosti. Předmětem autorova zájmu jsou v poslední době lékařské záznamy magnetické resonance (MRI), zobrazující vnitřní biologické orgány těla, ale také data z astronomie nebo matematické vzorce přírodních fenoménů. Exaktní a technická data transformuje autor prostřednictvím digitálních technologií do poetické výpovědi se svébytnou choreografií odhalující jejich skrytou estetickou kvalitu.

The Video Art is Out of the Box

„Takový typ koncentrace a zaměření na video obraz, které dnes mám, bych nikdy dřív nemohl mít.  Není to jen proto, že jsem se změnil, je to také proto, že se změnilo video samo – vyvinulo se a dozrálo. Ještě před několika lety nebyl prostor pro soustředění na informace o videu, protože neexistovaly detaily a nástroje pro práci s videem a vytvářením detailů jako dnes. Ale teď má video takové detaily jako fotografie. Nepatrné odstíny barev a tónů jsou viditelné a funkční. Video se stalo médiem, které přijalo soustředění a práci s detailem, médiem, které nabízí tolik možností a příslibů. Pracovat s videem už není frustrující, nepřátelské. Počítače se nerozbíjí, programy pracují a fungují. Mohu vytvářet obraz přesně tak, jako bych pracoval s digitální fotografií. Nejsme svázaní tradičním rámcem obrazu a nemusíme ho dodržovat. The video art is out of the box. Video art vyskočil z krabičky a rozbil ji. Chci prozkoumat a žasnout nad limity současného video artu.“

HARALDUR KARLSON, Connectivity, instalace

Rezidence

Rezident má přístup k vybavení Centra umění nových médií včetně digitálního archivu Steiny a Woodyho Vašulkových, příruční knihovny, s možností prezentovat vlastní práci formou výstavy.

Rezidenční program Vašulka Kitchen Brno slouží k posilování odkazu a k práci s dílem Vašulkových v návaznosti na současné přístupy a diskurz. Nabízíme platformu pro vzájemnou výměnu a rozvoj diskuze o historické a současné podobě umění nových médií, tvořící důležitou část aktuální intermediální umělecké scény.

Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brna podporují živou komunikaci a realizaci nejrůznějších projektů současných uměleckých přístupů v jejich pluralitě a otevřenosti.

Rezident je vybrán na základě projektu podaného na otevřenou výzvu komisí, tvořenou několika spolku Vašulka Kitchen Brno a Domu umění města Brna. Rezidentem by měl být aktivní umělec nebo teoretik z oblasti umění nových médií, který autentickým způsobem rozvíjí tvorbu daného média a je přínosem pro uměleckou, odbornou komunitu, i širokou veřejnost.

Komunikační jazyky jsou angličtina a čeština.

Termíny rezidence

Rezidenční pobyt se uskuteční od 1. do 31. dubna 2020.

Vašulka Kitchen a Brno Artists in Residence nabízí
– stipendium ve výši 10 000 Kč (brutto) + 300 Kč diety denně (čistého);
– ubytování a ateliér v rezidenčním centru Brno AIR, Dům pánů z Kunštátu;
– teoretickou podporu a technické zázemí Domu umění.

Podmínky rezidenčního pobytu
– rezidenti jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence;
– účast na programu Brno AIR;
– komunikačním jazykem je čeština a angličtina;
– rezident se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou
dokumentací.

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF).
– motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se chtěl zaměřit během rezidence (max. 3 000 znaků);
– stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
– portfolio (max. 10 MB).

Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc.
Neposílejte prosím video soubory.

Přihlášky do 17. listopadu, 2019 (do 23:59).
Do předmětu zprávy prosím uveďte  "VKB Open Call 2020" na info@vasulkakitchen.org.

Výběr a zveřejnění výsledků
O výběru rezidenta rozhodne, na základě zaslaných přihlášek, komise Domu umění města Brna s nezávislým odborníkem. Výsledky budou zveřejněny do 15. prosince 2019, na webových stránkách Domu umění města Brna a na facebookových stránkách rezidencí: www.facebook.com/BrnoAiR. Vybraný rezident bude informován e-mailem.

Další informace poskytne: Šárka Telecká telecka@dum-umeni.cz, Jan Langer langer@dum-umeni.cz

m.dvořáková

Program rezidence podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu v oblasti umění nových médií a poskytuje umělcům a teoretikům zázemí pro studium archivu rané tvorby manželů Vašulkových. Rezidenční pobyt nabízí prostor pro realizaci uměleckých projektů, experimentů, nebo výzkumu. Výstupem nemusí být klasický formát výstavy, ale i další způsoby prezentace. 

1 – 2 měsíční rezidence je určena především českým a zahraničním umělcům, teoretikům a kurátorům, umění nových médií. Výběr rezidentů probíhá přímým oslovením vybraných autorů nebo prostřednictvím veřejné výzvy, která je zveřejněná na začátku roku. Po dobu rezidenčního pobytu mají hosté zajištěné ubytování a ateliér v Domě pánů z Kunštátu v Brně, možnost spolupráce s místní uměleckou scénou (Vašulka Kitchen Brno, FaVU VUT), přístup k archivu manželů Vašulkových, i možnost prezentace v prostoru Vašulka Kitchen Brno. V rámci rezidenčního programu Domu umění se umělci prezentují formou pravidelných otevřených ateliérů, nebo jiných událostí v Domě umění.

PODMÍNKY REZIDENCE

Dům umění města Brna poskytuje:

1 Umělecké stipendium a diety (stanovené podle rozpočtu v daném roce)
2 Ubytování na jeden-dva měsíce
3 Ateliér pro umělce nebo teoretika
4 Propagace (fb, webové stránky dům-umeni.cz, vasulkakitchen.org)
5 Technické vybavení: diktafon, kamera, stativ, projektor, pracovní nástroje

Závazek umělce:

1 Pobyt v Brně minimálně ze 75%
2 Účastnit se programu Artists in Residence konané Domem umění a Vašulka Kitchen Brno
3 Komunikačním jazykem je angličtina a čeština
4 Umělec vypracuje závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací z pobytu na rezidenci

Rezidence jsou organizovány Domem umění města Brna ve spolupráci s městem Brnem.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Rezidence - duben-květen 2019

Pilotní ročník rezidence Vašulka Kitchen Brno zahájil německý umělec Christian Doeller (*1987). Doeller, který žije a pracuje ve Výmaru, experimentuje s technologií, vědou a filozofií a během pobytu v Brně se zabýval foto-opickými experimenty.