Akce

 

VECTOR SYNTHESIS

Online workshop s Derekem Holzerem

Dílna
úterý, 20 říjen, 2020 - 18:30 do 20:30
čtvrtek, 22 říjen, 2020 - 18:30 do 20:30
úterý, 27 říjen, 2020 - 18:30 do 20:30
čtvrtek, 29 říjen, 2020 - 18:30 do 20:30

Workshop se uskuteční pod vedením audiovizuálního umělce Dereka Holzera. Holzer zkoumá přímý vztah mezi zvukem a obrazem, čerpá inspiraci z práce umělců, jako jsou Mary Ellen Bute, Nam June Paik, Steina a Woody Vašulkovi nebo Gary Hill. Podněty k tvorbě získává taktéž z mediální archeologie počítačové grafiky a dnes již zastaralých technologií (například Cathode Ray Tub monitor, Scanimate a Rutt/Etra Video Syntetizér), ale také ze současných technik práce s laserem. Tento workshop cílí na hudebníky, soundartové umělce, animátory a vizuální umělce, kteří mají zájem tvořit prostřednictvím práce s osciloskopem a laserovými snímky.

Počet setkání: 4       Počet účastníků: 12

Setkání se budou konat v úterý a čtvrtek v průběhu dvou týdnů.


Obsah workshopu: 

Účastníci workshopu se naučí, jak kreslit Lessajousovy obrazce, jak vykreslit dvourozměrné a trojrozměrné objekty a jak zpracovat fotografii či video do vektorové kresby, kterou lze za pomocí zvukových signálů vizualizovat na osciloskopech nebo prostřednictvím ILDA laserového obrazu. Tyto vektorové obrazy lze také animovat a v reálném čase dále upravovat pomocí externích zdrojů zvuku, jako je například hlas, zesilování nástroje nebo prostřednictvím elektronických syntezátorů. Jádrem workshopu bude praktické užití ukázek různých vzorů vytvořených v programovacím jazyce Pure Data. Pro účast ovšem nejsou nutné žádné zkušenosti s tímto programovacím jazykem. Začátečníci jsou zde vítaní! Povědomí o práci s digitálním zvukem a obrazem není přímo vyžadováno, ovšem může pro Vás být užitečné. Účastníci by měli mít vlastní počítač s naistalovaným softwarem podle pokynů, které budou zaslány e-mailem. K práci je možné využít externí zvukové rozhraní nebo MIDI controller, nicméně ani jeden z nich není vyžadován. Sezení proběhnou celkem 4 a je nutné se zúčastnit každého z nich. Mezi jednotlivými relacemi budou účastníci dokončovat 3 úkoly.

Časový plán:

Pre-workshop: Před prvním setkáním by se účastníci měli ujistit, že mají naistalován veškerý požadovaný software, který je správně i nakonfigurován. Podrobné pokyny Vám budou zaslány po potvrzení účasti.

ÚT 22.10. Otázky k instalaci, úvod do principů vektorové syntézy (vektor vs. rastrový obraz), úvod do prostředí Pure Data, práce se signály pro generování zvuku a obrazu, první úkol.

ČT 24.10. Prohlížení prvních úkolů, otázky k úkolům, práce s 2D a 3D obrazovými soubory, s externími zvukovými vstupy a druhý úkol.

ÚT 27.10. Prohlížení druhých úkolů, otázky k úkolům, práce s digitálními obrazovými a video soubory (scan processing), MIDI a předvolby, třetí úkol.

ČT 29.10. Prohlížení třetích úkolů, otázky k úkolům, práce s hardwarem (osciloskopy, vektorové monitory, konzoly Vectrex, ILDA lasery), snímání pomocí videokamer a závěry.

Na konci workshopu budou mít účastníci vytvořené nejméně tři kompozice v Pure Data, z nichž jedna bude vybrána a zveřejněna ke zhlédnutí na webu Vasulka Kitchen Brno.

Jazyk: angličtina

Workshop probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury v programu na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.


V případě zájmu prosím pošlete na e-mail vasulkakitchen@gmail.com (předmět: VECTOR SYNTHESIS WORKSHOP) CV a motivační dopis, ve kterém uvedete své umělecké povědomí, zkušenosti s tvorbou zvuku, pohyblivého obrazu nebo s interaktivními médii v digitálním prostředí a důvody, proč Vás tento workshop zaujal. Přihlášky končí 4. října 2020 (do 23:59).

Výběr uchazečů provedeme tak, abychom zajistili co možná nejrozmanitější skupinu. Vybrané účastníky budeme informovat do konce 6. října 2020. 


Derek Holzer (USA 1972) je audiovizuální umělec, výzkumník, lektor, a tvůrce vlastních elektronických nástrojů sídlící ve Stockholmu. Derek předvádí performance, pořádá workshopy a vytváří desítky jedinečných nástrojů a instalací již od roku 2002. Působil v Severní a Jižní Americe, na Novém Zélandu a samozřejmě v Evropě. V současné době působí jako doktorand (PhD.) v oboru zvukové a hudební výpočetní techniky na KTH Institute of Technology ve Švédsku, kde se zaměřuje na historickou reprodukci zvukové syntézy.

Více informací:

http://macumbista.net

https://www.instagram.com/macumbista/

Příklady toho, co na workshopu můžete sami dělat:

https://vimeo.com/macumbista/

Vektorová syntéza kódu:

https://github.com/macumbista/vectorsynthesis/