Program

 

Vašulkova kuchyňská kniha #1

Sborník textů k médiím: první & poslední

Tento sborník nebo čítanka vychází buď včas, nebo příliš pozdě, a to po uplynutí cca 365 dní od kolokvia Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu. Doba mezitím nabrala směr k nečekaným společenským změnám, čímž téma vztahu kultury, umění, času, entropie, trvání a mizení získalo nový, možná naléhavější význam.

The colloquium was organized to celebrate the the first anniversary of the opening of the Center for New Media Vašulka Kitchen Brno. The organizers discussed topics with colleagues from the Brno House of Arts and the National Film Archive in Prague, hoping to promote thinking about the state and fate of art works of an “unstable“ nature, especially within the context of Czech collections, galleries, and museums. The objective was to establish contact, and to potentially cooperate with similar initiatives in Central Europe. During the two‑day meeting, the contributions mostly touched on the orientation of artistic and expert initiatives and institutions which were already focused on this issue, or were planning to turn their attention to it. In addition to contributions from Czechia, Vasulka Kitchen also welcomed contributors from the Netherlands, Germany, France, Norway, Hungary, Poland and the United States, who shared their experiences of and opinions on the topic.

We would like to thank to authors of the texts, who provided them for this occassion for free and for share. This book is published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Kolokvium proběhlo u příležitosti prvního výročí otevření Centra pro nová média Vašulka Kitchen Brno. Diskutovali jsme o něm s kolegy z Domu umění města Brna a Národního filmového
archivu
v Praze a pokoušeli se podnítit další uvažování o stávající i možné budoucí situaci uměleckých děl tzv. „nestabilní povahy“, zejména v českých sbírkách, galeriích a muzeích. Cílem bylo navázat kontakty a případnou spolupráci s dalšími příbuznými iniciativami v regionu střední Evropy. Během dvoudenního setkání zazněly případové studie institucí na tomto poli aktivních, případně těch, které se angažovat teprve chystají. O své zkušenosti se podělili hosté z Holandska, Francie, Německa, Norska, Maďarska, Polska a USA.

Čítanka obsahuje několik studií, které byly napsány pro kolokvium a doplnili jsme několik dalších českých a překladů anglických textů. Děkujeme všem autorům, kteří poskytli své práce v licenci svobodného sdílení, stejně jako držitelům autorských práv na ilustrace použité v knížce.

Rádi bychom dokončili i tištěnou verzi knížky, můžete si ji případně objednat na emailu: info@vasulkakitchen.org a tak podpořit její vydání.

Vyšla dlouho připravovaná publikace Vašulkova kuchyňská kniha #1.

Publikované texty se týkají různých kritických aspektů současného mediálního umění: od konzervátorských, kurátorských a restaurátorských otázek zacházení s analogovým a digitálním artefaktem. Od historických a teoretických rámců vývoje elektronické kultury k možnostem distribuce a autonomní, post-mediální praxe.

Poskytujeme ji pro čtenáře volně ke stažení níže na této stránce.

Knížka je věnována památce Woody Bohuslava Vašulky

Klikejte, listujte, lajkujte, sdílejte, ukládejte, užívejte si to!

Obsah

 • MILOŠ VOJTĚCHOVSKÝ: Konečnost a nekonečnost uměleckého díla ve sbírkách a v jiných souvislostech
 • PETER WEIBEL: Digitální zapomnění. K hmotným dějinám médií, (přeloženo z Peter Weibel: Towards a Material History of Media)
 • DUŠAN BAROK: Prístupy k uchovávaniu súčasného umenia, Video, inštalácie, digitálne umenie a otázky mediálnej konzervácie

případové studie

Appendix

 • MARTIN BLAŽÍČEK: Průběžný okraj, K filmům mimo mantinely kinematografie ve sbírce Národního filmového archivu
 • BARBORA ŠEDIVÁ, KATEŘINA DRAJSAJTLOVÁ: Archiv Vašulka Kitchen Brno - stručná zpráva o probíhajícím projektu
 • VÍT JANEČEK: Woody Bohuslav Vašulka: poznámka k jeho básnické tvorbě
 • VANNEVAR BUSH: Jak si lze myslet (přeloženo z "As We May Think", 1945)
 • GUSTAV METZGER: Poznámky ke krizi v technologickém umění (přeloženo z "Notes on the Crisis in Technological Art", 1969)
 • GENE YOUNGBLOOD: Masmédia a budoucnost touhy (přeloženo z "The Mass Media and The Future of Desire", 1978)
 • ERKKI HUHTAMO: Od kybernetizace k interakci: příspěvek k archeologii interaktivity (přeloženo z „From Cybernation to Interaction: A Contribution to an Archaeology of Interactivity", 1999)
 • Program kolokvia
 • Biografie autorů

  Editor: Miloš Vojtěchovský
  Autoři: Flóra Barkóczi, Dušan Barok, Martin Blažíček, Vannevar Bush, Lenka Dolanová, Kateřina Drajsajtlová, Jakub Frank, Joey Heinen, Jana Horáková, Erkki Huhtamo, Vít Janeček, Michal Klodner, Barbora Kundračíková, Štěpán Miklánek, Gustav Metzger, Anna Olszewska, Kryštof Pešek, Miklos Peternák, Pavel Sikora, Matěj Strnad, Barbora Šedivá, Miloš Vojtěchovský, Peter Weibel, Gaby Wijers, Gene Youngblood.
  Překladatelé: Miloš Bartoň, Vít Bohal, Lenka Dolanová, Tomáš Dvořák, Dan Hrabina, Jiří Novák, Miloš Vojtěchovský
  České jazykové korektury: Kateřina Danielová, Markéta Slezáková, Radka Loukotová, Michal Jurza
  Anglické jazykové korektury: Ken Ganfield, Jennifer DeFelice
  Odpovědný redaktor: Marika Svobodová
  Grafická úprava: Karel Bařina
  Obálka s použitím reprodukce zeptobars.com: Miloš Vojtěchovský, Karel Bařina
  Ilustrace:

vasulka.org
zeptobars.com
wikipedia.org
archive.org
kristofkintera.com
monoskop.org

ISBN EPUB: 978-80-907763-3-3

Publikace je vydaná v licenci Creative Commons Attribution, NonCommercial ShareAlike 4.0 Unported (CC BY-NC-SA 4.0)

Jak se dostanete ke kuchařce?

publikace se stažení zde

ePub ke stažení

Kniha vychází s podporou Státního fondu kultury České republiky.

Státní fond kultury ČR.

Kniha vychází za finanční podpory statutárního města Brna.

Město Brno

Publikace byla vydána s částečnou podporou Technologické agentury České republiky, v rámci programu ÉTA. Jedná se o jeden z výstupů projektu Media Art Live Archive. Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědiství (No. TL02000270). 

TAČR