Centrum umění nových médií

 

Ukázka noisové práce se zvukem multimediálního umělce Josepha Nechvatala

Na webových stránkách hudebního vydavatele Pentiments je nyní možné si poslechnout poslední desku multimediálního umělce Josepha Nechvatala, který v říjnu loňského roku představil svou digitální tvorbu ve Vašulka Kitchen Brno poprvé českému publiku. Double LP s názvem The Viral Tempest je kolekcí nejnovější autorovy práce se zvukem. 

The Viral Tempest je deska s dvěma hudebními kompozicemi, které obsahují pro Nechvatala charakteristickou práci s počítačovými viry, které deformují zvuk a obraz. V první kompozici OrlandO et la tempete viral symphOny redux suite, která vznikla ve spolupráci s Andrewem Deutschem, je takto anonymní četba knihy Orlando Virginie Woolfové, zde sloužící jako sonická signatura, počítačovými viry svévolně dále transformovaná a animovaná. Druhá kompozice pour finir avec le jugement de dieu viral symphOny plague pro změnu využívá kontroverzní záznam rozhlasové hry Antonina Artauda To Have Done with the Judgement of God. Tu Nechvatal sám dekonstruuje a využívá ji jako nový, radikálně transformovaný materiál pro vlastní hudbu.

The Viral Tempest k poslechu zde.

Joseph Nechvatal je americký umělec v současné době žijící v Paříži. Jeho postkonceptuální umělecká praxe se zabývá křehkým vztahem produkce obrazů a rezistencí vůči ní. Ve svých audio-noisových uměleckých dílech přináší často subverzivní interpretaci společnosti. Pro tento účel využívá počítačové viry, jejichž strategie zpravidla spočívá v napadení a deformaci funkcí svého hostitelského zařízení. Pravidelně bývají vystavovány jak umělcovy obrazy vzniklé za asistence počítače, tak například jeho softwarové animace. 

Nechvatal získal doktorský titul v oblasti filozofie umění a nových technologií na University of Wales, konkrétně ve výzkumném ústavu zabývajícím se interaktivním uměním (The Center for Advanced Inquiry in the Interactive Arts, CAiiA). Od roku 1999 do roku 2014 učil v absolventském oddělení mfa na School of Visual Arts. V roce 2009 byla nakladatelstvím Edgewise Press vydána jeho kniha esejů: Towards an Immersive Intelligence: Esays on the Work of Art in the Age of Computer Technology and Virtual Reality (1993-2006). O dva roky později vydal v roce 2011 knihu Immersion Into Noise, kterou vydala University of Schiganly Publishing Office Michigan Library za spolupráce s publikační iniciativou Open Humanities Press. Ve spolupráci s nakladatelstvím Punctum Press vydal knihy Minóy (2014) a Destroyer of Naivetés (2015). V roce 2021 vydala laboratoř experimentální hudby a zvukového umění Pentiments kazetu jeho vybraných zvukových děl (Selected Sound Works, 1981–2021).  

BLOG Josepha Nechvatala