Spolupráce

 

Tým Vašulka Kitchen

Dušan Barok
IT poradce

Nela Bartová
produkce projektu Digitalizace

Karel Bařina
grafický designér

Radek Čák
instalace výstav

Jennifer DeFelice
koordinátorka VKB 
vedoucí projektu Digitalizace

Lenka Dolanová
kurátorka, editorka

Tomáš Doležal
architekt

Kateřina Drajsajtlová
koordinátorka projektu Vašulka Archiv

Lloyd Dunn
programátor, webmaster

Jana Horáková
teoretička, editorka
koordinátorka projektu Vašulka Archiv Live

Romana Horáková
edukace

Silvie Hrdličková
administrace, publikační činnost

Daniel Karmazin
produkce, public relations

Lucia Kolesarová
grafická designérka

Matěj Kotouček
vedoucí audio programu

Ivan Palacký
architekt

Tomáš Ruller
čestný předseda spolku Vašulka Kitchen Brno

Marika Svobodová
kurátorka 
koordinátorka VKB 

Barbora Šedivá
koordinátorka VKB
vedoucí projektu Vašulka Archiv

Nikol Štrobachová
lektorka, audio program

Gabriela Štvrtňová
asistentka koordinace VKB
produkce, public relations

Lenka Trantírková 
edukace

Barbora Trnková
koordinátorka projektu Digitalizace

Miloš Vojtěchovský
kurátor, editor