Akce

 

Sweet Dreams Performance
Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje &
Ateliér Performance FaVU VUT Brno

Performance k výstavě Datatata

Prezentace
čtvrtek, 28 listopad, 2019 - 20:00

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje se společně se studenty Ateliéru Performance připojí k Datatata výstavě. Téma interpretace dat, uměleckými prostředky, zpracují prostřednictvím živé akce ve veřejném prostoru.

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje je otevřené kolaborativní seskupení mladých umělkyň a umělců, převážně ještě studujících, nebo čerstvých absolventů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, kteří spolu působí od roku 2015. Jejich projekty se pohybují na hraně divadelnosti, odehrávají se podle dopředu připraveného scénáře a většinou je doprovází výrazná zvukovo-hudební a textová složka. Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje zpracovává pocity z krizí lidství v současné společnosti pomocí živých akcí plných metafor.

K tomuto seskupení se ve Vašulka Kitchen připojí studenti ateliéru Performance z Brněnské Fakulty Výtvarných umění, kde pod vedením Tomáše Rullera a Jennifer de Felice rozvíjí umění performance jako hraniční, intermediální uměleckou formu zaměřující se přímo na bezprostřední akt tvorby, odehrávající se v konkrétním čase a místě, reflektující také skutečnost, že tento čas a místo se v současnosti rozšiřuje prostřednictvím počítačových technologií.

Datatata výstava se skládá z instalace Líbí-Ne-Líbí ve Vašulka Kitchen Brno, dále výstavy Play the Life v online galerii ScreenSaverGallery a taktéž VKB a performance Sweet Dreams.

Po performance následuje vernisáž Datatata výstavy.