Akce

Slavnostní zahájení
Vašulka Kitchen Brno


Centrum pro umění nových médií

30.10.2018, od 18 h
Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2

Program vernisáže

18–22h : Michael Bielický a Kamila B. Richter
Vasulkas Wave, 2018
videoprojekce na průčelí Domu umění

Projekce dynamické algoritmické vlny tvořené tekutou piktogramovou abecedou – hieroglyfy současné doby. Vlna vizualizuje datový tok ze serverů zpravodajských agentur. Práce je inspirována metodami  sonifikace vlnění oscilografu z období rané tvorby Woodyho a Steiny Vašulkových.

Bricolage

19h : Binaura
Bricolage
audiovizuální vystoupení, performativní přednáška, vizualizace algoritmů a sonifikace, 25 min.

Kolektiv zkoumá algoritmické myšlení v kultuře, společnosti, umění a dalších systémech reprezentace prostřednictvím náhodných operací, starých permutačních metod a algoritmů strojového učení. Představení tématizuje povahu naší existence, kterou – na rozdíl od většinového přesvědčení současné komputační kultury – nelze zcela změřit a zachytit počítačem.

19.30h : Kolektiv Bastl Instruments

Jednotlivé výstupy zdůrazňují vztah mezi současnou DIY scénou a klasickou tvorbou využívající audiovizuální syntezátory. Autoři se inspirovali dílem Vašulkových včetně žánrů jako jsou virtuální realita, počítačově a elektronicky generovaný obraz, obrazy generované zvukem.

The Sky Speaks

21h : Matěj Kotouček/Jakub Krejčí
Sky to Speak
audiovizuální performance, 25 min.

Oba umělci spojují ambientní hudbu, abstraktní zvukové koláže a terénní nahrávky s vizualitou virtuálního světa.

John Dee

21:30 : John Dee
live modular synth performance, 30–45 min.

Performance s modulárním syntezátorem (taneční elektronika, průzračné melodie, taneční rytmus, psychedelický ambient).

Program ke stažení

Kontakty

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno
(Magistrát města Brna, odbor kultury).
VKB získal velkorysou podporu ve jménu
Dalibora Chatrného.