Akce

 

Robert Horvitz: AGAINST MEDIA ART + uvedení knihy Zvuky, kódy, obrazy & performance Jiřího Suchánka

Online stream na Facebooku Vašulka Kitchen Brno.

Přednáška
čtvrtek, 25 listopad, 2021 - 16:00

Robert Horvitz je americký mediální teoretik, umělec a politický aktivista. V přednášce pro Vašulka Kitchen Brno bude hovořit o svém zapojení do politických jednání o reformách mediálních zákonů a o vzniku nových, nezávislých rozhlasových stanic ve střední a východní Evropě v 90. letech 20. století. Přednáška v angličtině se koná ve studiu Domu umění města Brna (Malinovského náměstí). 

Před přednáškou se uskuteční křest kolektivní monografie Zvuky, kódy, obrazy, která navazuje na stejnojmennou výstavu v Galerii hlavního města Prahy v roce 2019. Knihu pokřtí její editorka Jitka Hlaváčková a a spoluzakladatel nakladatelství Artmap Tomáš Hrůza. Součástí programu bude zvuková performance brněnského umělce Jiřího Suchánka s názvem Tiché absorpce. 

Robert Horvitz je americký mediální teoretik, umělec a politický aktivista. V 70. letech 20. století se namísto vytváření umění – které bývá odkázáno na tradici svého teoretického vymezení a kontextu – raději rozhodl umělecký přístup uplatnit v práci ve veřejné sféře, kde působí dodnes: Jeho dlouhodobým cílem je omezovat mocenský monopol kontroly používání rozhlasu. To jej v roce 1991 přivedlo také do Prahy, kde se po pádu socialistických režimů Východního bloku zasadil o transformaci centralizovaného rozhlasového vvysílání socialismu.

V přednášce pro Vašulka Kitchen Brno bude hovořit o svém zapojení do politických jednání o reformách mediálních zákonů a o vzniku nových, nezávislých rozhlasových stanic ve střední a východní Evropě v 90. letech 20. století. Zaměří se také na problematiku zpřístupnění internetu v zemích začleněných do sítí nadací George Sorose a o svém současném projektu na pomezí umění a mediálních studií, kterým je promýšlení budoucnosti televizí a televizního signálu.


https://horvitz.multiplace.org 

Problém je spíš v umění než v médiu. Umění za sebou táhne těžký náklad: jsou zde různí gatekeepeři, znalci, teoretici, otázky restaurování a sběratelství. Současné umění vypadá jako přecpaná subkultura, jako vytápěný skleník s nejrůznějšími, vzájemně sdílenými zájmy a hodnotami. Umění je ale také chráněný prostor, který - až do okamžiku, kdy se elektronická média stala nástrojem osobní potřeby - možnosti a dopady nástrojů filmu a videa po desetiletí přehlížel. Změňte kontext, jestli chcete udělat něco užitečného.
Robert Horvitz

Robert Horvitz absolvoval bakalářský titul na Univerzitě Yale. Kromě vystavování kreseb se od roku 1970 intenzivně věnoval teoretické, redakční a pedagogické práci. V letech 1972 až 1976 například přispíval do časopisu Artforum a v roce 1977 se stal uměleckým redaktorem časopisu CoEvolution Quarterly (vydávaného od začátku 80. let jako Whole Earth Review), Do kterého příspíval texty o konceptuálním a landartovém umění. Od roku 1980 začal psát zprávy o politice otevřeného přístupu do rádiového spektra pro Radio Nizozemsko. V roce 1991 se přestěhoval do Prahy, kde pomáhal novým rozhlasovým stanicím s vysíláním, pracoval také jako regionální specialista na vývoj elektronických médií pro sít nadací George Sorose. V 90. letech řídil Global Internet Policy Initiative, zabývajícím se rozšířením přístupu a dostupnosti internetu pro veřejnost v nově ustavených demokraciích (od Albánie po Vietnam). Od roku 2008 je poradcem Evropské komise v oblasti reforem politiky rádiového spektra a v České republice poskytuje poradenství ohledně budoucnosti televize a telekomunikací.

Přednášce bude v 16:00 předcházet křest kolektivní monografie Zvuky, kódy, obrazy (ed. Jitka Hlaváčková a Miloš Vojtěchovský), která mapuje pomezí mezi obrazem a zvukem, zejména pak oblasti, kde se setkává výtvarné umění a hudba. Uvedení knihy bude doplněno krátkou zvukovou performancí brněnského umělce Jiřího Suchánka. Kniha navazuje na výstavu Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění, pořádanou Galerií hlavního města Prahy v roce 2019. 

Performance Jiřího Suchánka: Tiché absorpce
Úsloví „to se vsákne“ bývalo synonymem „zůstaň v klidu - žádnou paniku – to se poddá“. Proces vsakování se tak zdá být důležitý pro navození pocitu stability. Nejen v krajině, ale i v duši a těle. Krátká zvuková akce obrátí naši pozornost na zvukové projevy při fyzikálním vsakování vody do substrátu. Lahodný moment přijímání či vědomí blížící se příjmu tekutin – vody. Velmi tichý zvuk, kterého si při zalévání květin většinou nevšimneme. Co se jednou vsákne, se potom přemění nebo časem uvolní. I to bývá překvapením. /2-5min, amplifikovaný vsak/


Prosíme návštěvníky, aby dodržovali všechna aktuální bezpečnostní opatření: 
a) V Domě umění města Brna i Vašulka Kitchen Brno je možné se pohybovat pouze se zakrytými ústy a nosem respiratorem min. třídy FF2 a dodržovali mezi sebou rozestupy na 1,5 metru. 
b) Vstup na události je podmíněn dokladem o bezinfekčnosti.
Návštěvníci musí splnit jednu ze tří následujících podmínek:
–uplynutí minimálně 14 dní od 2. dávky očkování
–prodělání nemoci COVID-19 (imunita platí po 180 dní).

Testem se nadále mohou prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkovaní, nebo ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. 

Výjimka v prokazování platí pro děti do 12 let. Jestliže počet účastníků (včetně organizátorů) přesáhne dvacet lidí, musí se i děti prokázat testem o bezinfekčnosti.

Děkujeme za pochopení. 

Přednáška v angličtině se koná ve Studiu Domu umění města Brna na Malinovského náměstí. Událost je pořádána při příležitosti 50. výročí založení The Kitchen v New Yorku v roce 1971. Program Vašulka Kitchen Brno je realizován s finanční podporou Statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky.