Centrum umění nových médií

 

Rezidence Vašulka Kitchen Brno

Vašulka Kitchen Brno otevírá v roce 2019 ve spolupráci s rezidenčním programem Domu umění města Brno Artists in Residence první ročník rezidence pro umělce a teoretiky.

Informace o rezidenčním programu a podmínkách rezidence najdete na stránkách Domu umění: http://www.dum-umeni.cz/en/rezidence/informace

m.dvořáková

Program rezidence podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu v oblasti umění nových médií a poskytuje umělcům a teoretikům zázemí pro studium archivu rané tvorby manželů Vašulkových. Rezidenční pobyt nabízí prostor pro realizaci uměleckých projektů, experimentů, nebo výzkumu. Výstupem nemusí být klasický formát výstavy, ale i další způsoby prezentace. 

1 – 2 měsíční rezidence je určena především českým a zahraničním umělcům, teoretikům a kurátorům, umění nových médií. Výběr rezidentů probíhá přímým oslovením vybraných autorů nebo prostřednictvím veřejné výzvy, která je zveřejněná na začátku roku. Po dobu rezidenčního pobytu mají hosté zajištěné ubytování a ateliér v Domě pánů z Kunštátu v Brně, možnost spolupráce s místní uměleckou scénou (Vašulka Kitchen Brno, FaVU VUT), přístup k archivu manželů Vašulkových, i možnost prezentace v prostoru Vašulka Kitchen Brno. V rámci rezidenčního programu Domu umění se umělci prezentují formou pravidelných otevřených ateliérů, nebo jiných událostí v Domě umění.

PODMÍNKY REZIDENCE

Dům umění města Brna poskytuje:

1 Umělecké stipendium a diety (stanovené podle rozpočtu v daném roce)
2 Ubytování na jeden-dva měsíce
3 Ateliér pro umělce nebo teoretika
4 Propagace (fb, webové stránky dům-umeni.cz, vasulkakitchen.org)
5 Technické vybavení: diktafon, kamera, stativ, projektor, pracovní nástroje

Závazek umělce:

1 Pobyt v Brně minimálně ze 75%
2 Účastnit se programu Artists in Residence konané Domem umění a Vašulka Kitchen Brno
3 Komunikačním jazykem je angličtina a čeština
4 Umělec vypracuje závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací z pobytu na rezidenci

Rezidence jsou organizovány Domem umění města Brna ve spolupráci s městem Brnem.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Rezidence - duben-květen 2019

Pilotní ročník rezidence Vašulka Kitchen Brno zahájí německý umělec Christian Doeller (*1987). Doeller, který žije a pracuje ve Výmaru, experimentuje s technologií, vědou a filozofií a během pobytu v Brně se bude zabývat foto-optickými.