Akce

 

Rehab Hazgu

Artist Talk

Prezentace
úterý, 11 červen, 2019 - 18:00

Dalším hostem Vašulka Kitchen Brno a Noise Kitchen Brno bude tuniská umělkyně, hudebnice, komunitní aktivistka a designérka Rehab Hazgui.

PŘEDNÁŠKA BUDE V ANGLIČTINĚ

REHAB HAZGUI: hacking sound and biological systems

Rehab Hazgui bude mimo jiné prezentovat své zkušenosti s pořádáním a rozvíjením komunitních aktivit v Tunisu i za jeho hranicemi, jakou roli pro ni hrají v těchto aktivitách věda, technologie, biologie a experimenty, případně s jakými geograficky specifickými sociálními či politickými překážkami se při své činnosti střetává.

Research work

Rehab Hazgui je interdisciplinární umělkyně, která se zabývá rozvojem umělecké komunity, jejím vedením a souvisejícím výzkumem. Aktivně vytváří iniciativy na bázi komunitních hubů za účelem zkoumání kreativní digitální technologie a kultury DIWO (Do It With Others) zaměřenou na umění, vědu a technologii jako média občanské angažovanosti v Tunisku.
V Tunisku založila platformu El Fabrika pro experimentální umění, alternativní design, výzkum a aktivizmus.
Ve své práci zkoumá experimentální elektroniku a bio-hacking prostřednictvím elektromechanických zvukových instalací a performancí zahrnujících modulární syntezátory a ručně vyráběné zvukové nástroje.
Její umělecké aktivity se nachází na průsečíku umění, technologie a vědy - v praxi kombinuje poznatky z oblasti technologie, biologie, experimentální elektroniky a filosofických otázek týkajících se technologické manipulace živé hmoty. Výzkum se zaměřuje na témata jako: umění a věda, biotechnologie, elektronika a hudební technologie ve spojení s uměním, lidmi, ne-lidmi a společností. Kromě výzkumné práce, výstupy jejího výzkumu vznikají ve formě procesních a participačních instalací, programovaných konceptuálních struktur a workshopů pro dospělé a děti.

VSTUP VOLNÝ