Aktivity

 

PUBLIKACE

A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka

Lenka Dolanová

Lenka_Dolanová_Dialogue

Anglický překlad knihy Lenky Dolanové o Steině a Woodym Vašulkových pod názvem A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka vychází deset let od vydání původní české verze (Praha: NAMU a JSAF / Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2011). Jedná se o zrevidovanou verzi publikace v grafické úpravě Martina Odehnala, kterou centrum Vašulka Kitchen Brno vydalo s cílem představit dílo Vašulkových širšímu mezinárodnímu publiku. Publikace Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vasulka je dosud jedinou monografickou publikací zhodnocující dílo těchto dvou osobností, které výrazně zasáhly do počátků umění videa a vývoje elektronického umění. 

Navzdory nespornému přínosu Steiny a Woodyho Vašulkových k umění elektronických médií není jejich dílo dosud ve světovém kontextu dostatečně zhodnoceno. Anglický překlad revidované a rozšířené verze knihy Lenky Dolanové, která jejich dílu věnovala svou doktorskou práci na FAMU, představí jejich dílo poprvé komplexním způsobem mezinárodnímu publiku. Kniha je rozšířena o nový úvod od Tomáše Rullera, text je zrevidovaný a rozšířený o další kapitoly věnující se tvorbě této dvojice v posledních deseti letech a práci s vasulkovskými archivy a restaurování instalací Woodyho Vasulky. Publikace je doplněna o kompletní soupis děl Vašulkových a seznam výstav, součástí je také výběr z poezie Woodyho Vasulky. Kniha má bohatou fotografickou přílohu. 

Knihu je možné si zakoupit přímo ve Vašulka Kitchen Brno za 490 korun českých, případně si ji individuálně objednat online z knihkupectví ArtMap na následujícím odkaze: https://knihy.artmap.cz/a-dialogue-with-the-demons-of-the-tools--steina-...


Vašulkova kuchyňská kniha #1

Sborník textů k médiím: první & poslední

Na konci roku 2020 Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno jako svoji první odbornou publikaci vydáváVašulkovu kuchyňskou knihu #1, texty k médiím: první & poslední.  Kniha je volně ke stažení ve formátu PDF a ePub ale i ke koupi v malém nákladu pouhých 200 kusů. Je spojena s mezinárodním kolokviem Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu, které Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Domem umění realizovaly 22. a 23. října 2019. Hlavním záměrem pořadatelů kolokvia a editora knihy Miloše Vojtěchovského bylo vyvolat širší diskuzi o konzervaci, péči, distribuci i prezentaci děl nestabilní povahy, zejména v kontextu současné galerijní a muzejní praxe v českém prostředí.

Čítanka obsahuje několik studií, které byly napsány pro kolokvium a doplnili jsme několik dalších českých a překladů anglických textů. Děkujeme všem autorům, kteří poskytli své práce v licenci svobodného sdílení, stejně jako držitelům autorských práv na ilustrace použité v knížce.

Vašulkovu kuchyňskou knihu si lze objednat v tištěné podobě za 290 korun přes email vasulkakitchen@gmail.com, v Domě umění města Brna, nebo v knihkupectví Artmap a v pražské provozovatelně Bastl Instruments Noise Kitchen. Dostupná je také zdarma v elektronické podobě


Katalog výstavy Přítvory (a jiná havěť)

Nízkonákladový katalog s autorským podepsaným a číslovaným CDdiskem reflektuje výstavu Přítvory (a jiná havěť) hudebníka a výtvarníka Petra Válka. V publikaci najdete kromě směsi jeho obrazů, zvuků, kreseb a fotografií také texty kurátora výstavy Miloše Vojtěchovského, hudebního publicisty Pavla Klusáka nebo majitele vydavatelství Endemit Archives a jednoho z Válkových objevitelů Tomáše Procházky.

Katalog je v prodeji ve Vašulka Kitchen Brno, v prodejně Domu umění města Brno, v nakladatelství Artmap v Praze, v galerii Bludný kámen v Opavě a ve Východočeské galerii Pardubice za 150 Kč


Petr Válek žije a pracuje v Loučné nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník. Městečko se do konce války nazývalo Vízmberk, neboli Wiesenberg. Pochází odkud také například světově známý pianista a básník Alfred Brendel, ten se tam narodil v roce 1931. Válek pak v roce 1976. Vyučil se kameníkem, pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců, teď se živí jako umělec. Od dětství se věnuje malování, kreslení, ilustracím a hudbě a nepřešlo ho to v pubertě. V posledních letech také staví z domácí potřeb mechanické a elektro-mechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty. Jako Der Marebrechst - noisový muzikant-vynálezce-výrobce-jůtubr v koženkovém saku v domácím studiu na zahradě, nebo v krajině nahrává “instruktážní” videa, které zveřejňuje na facebooku.