Program

 

Program

Plánované akce

Aktuálně nejsou žádné plánované akce.

Aktuální akce

Aktuálně nejsou žádné aktuální akce.

Archiv akce

břez. 05
břez. 282019
Mynd (2000)

Curator in Kitchen: Videa Vašulkových ve výběru Miloše Vojtěchovského

Každé úterý a čtvrtek v otevírací době u nás běží program Kurátoři v kuchyni. V březnu z videoarchivu manželů Vašulkových vybírá pedagog Centra audiovizuálních studií FAMU v Praze Miloš Vojtěchovský

více…

břez. 262019

Jiří Suchánek: Composing with systems: searching for ultimate principles and losing control

Prezentace Jiřího Suchánka, audiovizuálního umělce, hudebníka, multimediálního experimentátora a vývojáře představí také ukázky instalací a komentář k vývoji instalací a nástrojů.

Jiří Suchánek ve Vašulka Kitchen představí následující nástroje:
- software Atomtone pro sonifikaci atomových dat
- světelný interface Photone, který světlo využívá pro ovládání zvuku atd.
- Objekt Random if random – generující realtime kompozici

Jiří Suchánek (1979) se dlouhodobě věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umisťuje do netradičních, přírodních prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla.
Hledá způsoby (de)synchronizace zvuku a světla. Pro své světelné, kinetické, robotické instalace komponuje hudbu a vyvíjí vlastní software. Zabývá se také tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových hudebních nástrojů a experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Realizoval řadu instalací, které ve veřejném prostoru fungují nonstop mnoho let.
Věnuje se kompozici elektroakustické hudby a vystupuje se svojí experimentální hudbou založené na sonifikaci atomových dat, za něž mimo jiné získal ocenění Excellence in sound art and sound design na prestižní mezinárodní konferenci klingt gut! 2018 v Hamburku.

více…

břez. 202019

studentský workshop: Umělecká interpretace datových struktur

Vašulka Kitchen Brno hostí workshop jako doprovodný program doktorandské konference, konané pod záštitou FaVU VUT Brno.

Data. Co jsou data? Kde a jak vznikají? Kdo nebo co je produkuje? Kdo nebo co je jejich konzumentem? Co data mohou a co nemohou popsat? Jaký rozměr mají současná digitální data? Jaký vztah má výtvarné umění k těmto datům? Lze v rámci umělecké praxe s daty pracovat? Případně jak? Lze v rámci umělecké praxe provádět simulaci? Existuje něco jako “data-driven art”? (více na http://datatata.info/workshop)

více…

břez. 142019

Michal Mitro: Edge of Chaos: Vašulka Kitchen Brno a Bastl Instruments Vás srdečně zvou

Audiovizuální umělec Michal Mitro představí interaktivní no-input audio instalaci Edge of Chaos. A to vše v Kitchen i prakticky.

Michal Mitro (SK) je vizuální umělec, skladatel a performer, pracující v širokém spektru médií. Jeho východiska ve společensko-vědním prostředí mu umožňují zpochybňovat a vyvolávat diskuzi nad „status quo“ všeho „přirozeného“, „normálního“ a „tradičně správného“. Zaměřuje se na situace každodenního života a na práci s veřejností v jejím nejširším smyslu, tematizuje ji ve svých pracích a snaží se překonat imaginární propast mezi umělcem a publikem.

Michal Mitro studoval psychologii a sociologii v Brně, umění a zvuk v Austrálii a tradiční hudbu „karawitan“ v Indonézii, kde následně působil na několika rezidencích. Jeho videoartové práce byly prezentované mimo jiné na výstavách v Jižní Americe a Španělsku.

Edge of Chaos

Toto dílo je další praktickou ukázkou Mitrova zájmu o polouzavřené nebo soběstačné a re-generativní systémy v kombinaci se zkoumáním prostoru jako vyjadřovacím prostředkem. Čtyřnásobný no-input setup se skládá ze čtyř kondenzátorových mikrofonů zamířených na čtyři aktivní reproduktory. Vedení audio vstupu do jeho výstupu ad infinitum vytváří řetězec příčiny a následku, který vytváří okruh či smyčku.

VSTUP VOLNÝ

více…

břez. 112019

Orfické krajiny Islandu v Steininých videoobrazech: Výběr videí březen 2019

Steina se do rodné islandské krajiny vrací s kamerou pravidelně minimálně od 80. let 20. století a celá řada jejích prací se přímo nebo zprostředkovaně severskou přírodou "ostrova vody a ohně" inspiruje.

více…

únor 282019

Young / Komorous: COOKING MUSIC / CONFRONTATION

Každý měsíc pro Vás chystáme poslechové večery pod názvem COOKING MUSIC / CONFRONTATION. Můžete se těšit na cyklus poslechových pořadů, postavených na konfrontaci newyorské a české hudební scény v dobových souvislostech.

Victor Young (U.S.)

Americký skladatel, aranžér, houslista a dirigent. Narozen v Chicagu v roce 1900, mladý Victor začal hrát na housle ve věku šesti let a později byl poslán do Polska, aby zůstal se svým dědečkem a studoval na Varšavské říšské konzervatoři. V polovině třicátých let se přestěhoval do Hollywoodu, kde se soustředil na filmy, nahrávky lehké hudby a poskytoval podporu pro populární zpěváky včetně Binga Crosbyho. Získal 22 nominací na Oscara za svou práci ve filmu, ale jediného Oscara získal až posmrtně za dílo Around the World in Eighty Days (1956).

Rudolf Komorous (CZ)

Narozen v roce 1931 v Praze, je český fagotista a hudební skladatel, žijící v Kanadě. Vystudoval na Pražské konzervatoři hru na fagot a pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u Karla Pivoňky. V roce 1959 se zúčastnil kurzů elektronické hudby ve Varšavě. Začátkem 60. let se stal zakladatelem a fagotistou souboru Musica Viva Pragensis, který se specializoval na nejnovější směry hudby 20. století. V roce 1969 emigroval do Kanady a v roce 1971 se stal profesorem kompozice a hudební teorie na tamní University of Victoria.

Večerem Vás provede Viktor Pantůček, vědecký pracovník Ústavu hudební vědy FFMU; dramaturg řady mezinárodních hudebních festivalů, například Expozice nové hudby nebo souboru soudobé hudby Brno Contemporary orchestra.

VSTUP VOLNÝ

více…

únor 14
únor 282019
Telc - The Vasulkas, 1974

Curator in Kitchen: Videa Vašulkových ve výběru Lenky Dolanové

Každé úterý a čtvrtek v otevírací době u nás poběží program Curator in Kitchen. V měsíci únor pro Vás z bohatého archivu manželů Vašulkových vybírá Lenka Dolanová, autorka publikace o životě a díle Vašulkových, Dialog s démony nástrojů (2011). 

C-Trend (Woody, říjen 1974, 9:03 min., barva, zvuk)
In Search of the Castle (únor 1981, 9:29 min., barva, zvuk)
Summer Salt (Steina, 1982, 18:48 min., barva, zvuk)

„Výběr videí sleduje některá klíčová témata, která se v různých obdobích odlišným způsobem zjevují v díle Steina a Woodyho Vašulkových: cesta – ať již reálná cesta odněkud někam, například cesty z USA na Moravu a na Island, stěhování mezi různými místy pobytu v rámci Spojených států – New York, Buffalo, Santa Fe nebo cesta elektronickým médiem v objevování nových způsobů práce s materiálem -; vztah mezi záznamem reality a možnostmi jeho deformace prostřednictvím technologie; vztah obrazu
a zvuku. Ve všech třech videích také dochází k deformaci tradičního úhlu pohledu či rámce: obraz je zde rozkládán do řádků, rozpixlován, fluidně ohýbán pomocí zrcadlících objektů.

V díle C-Trend nejprve vidíme objekt vznášející se na pozadí elektronického šumu. Až později ze zvuku, následně i z obrazu, identifikujeme scénu s auty projíždějícími po ulici (při podrobnějším pohledu rozpoznáme i drobnější objekty, chodce či cyklisty). Dílo bylo vytvořené s využitím řádkovacího procesoru Rutt/Etra, který umožňoval vytvoření efektu „natahování“ řádků a vytváření iluze 3D tvarů, a se kterým Vasulkovi hojně experimentovali. Takto zpracovaná obraznost působí, jakoby jednotlivé řádky přejímaly
kontury objektů. Zatímco černé oblasti obrazu zůstávají nezměněné, bílé části jsou různě natahovány do řádků. Zároveň se deformuje samotný tvar rámce, z něhož se obraz vymyká a přetváří se ve volně plynoucí útvary – celý objekt-ulice se nejprve otáčí kolem vlastní osy, poté je rozložen na jednotlivé úseky rolující za sebou v ploše, ty se nakonec zavinují do sebe. Autoři procesoru Steve Rutt a Bill a Louis Etrovi v něm v roce 1973 poskytli tvůrcům analogový systém, umožňující manipulaci s vychýlenými signály v
reálném čase. R/E mění pomocí systému elektromagnetů a odkláněcích cívek běžný pravidelný řádkovací vzorec ve vzorec nepravidelný (ovšem, na rozdíl od dřívějších syntezátorů, je výsledek do velké míry předvídatelný). Změněný obraz musel být nahrán druhou kamerou pro opětovné získání správné časovací informace, potřebné k přehrávní na standardním monitoru. Vizuální část – záběr na ulici s projíždějícími auty – je deformován, zvuk zůstává nezměněn a poskytuje nám vodítko k nahrané realitě. Klasická hudba v pozadí a úhel pohledu dávají tušit, že původní záběr byl natočen z okna (snad z
ateliéru v Buffalu, kam Steina a Woody na počátku sedmdesátých let přesílili).

Výchozí záznam cesty v díle In Search of the Castle evokuje putování Vasulkových reálnými krajinami i těmi elektronickými. Příměstské prostředí je postupně transformováno stále komplikovanějšími zobrazujícími technikami. Nakonec vjíždíme do téměř abstraktního elektronického prostoru, který završuje tuto autoreferenční cestu elektronickým médiem. Video značí také vjezd do digitální oblasti, je zde použita například pixelace jako součást širšího souboru efektů. K vytvoření díla byl využit Artikulátor
digitálního obrazu, který Vašulkovi vyvíjeli od roku 1975 s fyzikem Donem McArthurem, počítačovým vědcem Jeffrey Schierem a hudebníkem a programátorem Walterem Wrightem, a který byl schopen zpracovat video signál a kombinovat analogové funkce s digitálními. Video je natočené pomocí objektivu rybí oko, obraz je zmnožován a prolínán a syntezátorový zvuk je průběžně modulován v závislosti na proměnách obrazu. Okouzlení vizuálními stimuly pouštní krajiny Nového Mexika je zjevné v dílech,
vytvořených v prvních letech zdejšího pobytu – Vašulkovi se na přelomu let 1979/1980 přestěhovali do Santa Fe.

V díle Summer Salt je performační aspekt ještě zjevnější, zároveň je dílo posunuté do oblasti „strojového vidění“, což je charakteristické pro díla Steiny již od poloviny sedmdesátých let, která zkoumají různé možnosti deformovaného záznamu využívajícího odrazů a zrcadlení i motorizovaných nahrávacích objektů. Kamera je v tomto případě opatřená různými udělátky a umísťovaná na pohyblivé objekty, což
způsobuje, že dochází k překvapivým prostorovým zmatením. Steina si proplétá kameru opatřenou skleněnou trubičkou a zrcadlem ve tvaru půlkruhu – takže poskytuje 360ti stupňový záběr – mezi nohama či ji přeskakuje (část nazvaná Somersault/ Kotrmelec), v další části (Sky High) je kamera se zrcadlícím objektivem umístěna na střeše auta a zobrazuje horizont ubíhající oblohy, v části Low Ride projíždí autorka pouští s kamerou na nárazníku, přičemž vestavěný mikrofon zaznamenává zvuky jízdy. V sekvenci Rest (Odpočinek) nechává kameru spočinout v houpací síti, přičemž zaznamenávané záběry
digitálně upravuje. Poslední část s názvem Photographic Memory je vrstvením krajinných záběrů různých ročních období a zároveň pracuje s kontrastem pohyblivých a zastavovaných analogových a digitálních obrazů.

Díla mají různý vztah k pohybu a nehybnosti, potažmo k pozorování a záznamu reality. Zatímco v prvním videu se jedná v prvním plánu o záznam situace pohybu dopravy kamerou vystrčenou z okna, ve druhém již Vašulkovi vystupují jako aktéři pohybující se zároveň s kamerou autem, ve třetím je pozorovatel střídavě pohyblivý i nehybný a vyměňuje si pozice s kamerou. Ve všech třech videích dochází odlišným způsobem ke znejistění naší pozice coby pozorovatelů. Vašulkovi dokumentují možnosti jednotlivých
nástrojů, které měli k dispozici i sami sebe lapené v tomto objevitelském procesu způsobem, který spojuje zvědavost techno-geeků a obsesi rozebírat, analyzovat a klasifikovat novou technologii (zejména Woodyho), cit pro vnitřní vizualitu a rytmus médií, duální audio-vizuální vnímání a hravý a sebe-ironický přístup (zejména Steiny). Výsledkem jsou díla, která působí jakoby vznikla mimochodem, a zároveň jako jediný možný výstup z nekonečna možných cest.“

Lenka Dolanová

více…

únor 262019

Seeking Voice through Designing Instruments: Václav Peloušek

Vašulka Kitchen hostí hudebníka Václava Pelouška, který představí svůj pohled na navrhování hudebních nástrojů a jak tato práce ovlivňuje jeho hudební tvorbu.

Václav Peloušek je hudebník, konstruktér hudebních nástrojů, spoluzakladatel a hlavní vývojář nástrojů v Bastl Instruments. Žije a pracuje v Brně. Studoval mezioborovou kreativitu v ateliéru Art & Science na vídeňské Univerzitě užitých umění. Během studií spojil síly s Ondřejem Mertou, nejen v rámci kapely, ale také tvorbou nových elektronických nástrojů, které reflektují a posouvají možnosti umělecké tvorby. V roce 2011 založili umělecký projekt Standuino a dva roky na to firmu Bastl Instruments. Peloušek navrhl velkou část nástrojů, které Bastl Instruments vyrábí. V současnosti vystupuje se svým projektem Toyota Vangelis.

více…

Pages