Program

Archiv akce

Archiv akce

Archiv akce

září 262023
Komentovaná prohlídka

Nataliya Ilchuk: Marché / komentovaná prohlídka:

V úterý 26. 9. 2023 v 17:00 zveme do Vašulka Kitchen Brno na druhou komentovanou prohlídku výstavy Marché. Výstavou provedou kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová, které přiblíží výzkum a témata práce Nataliye Ilchuk a také celkový koncept instalace.

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna, ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, přičemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani během řady let či širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí, vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen*a k systematické produkci a je omezován*a automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí, a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělnic a dělníků cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňovaných okolností, které lze pozorovat i v jiných zemích, z nichž každá má svá specifika. Ty existují v realitě aktivních nepřátelských konfliktů, i mimo ně.

Akce proběhne v českém a slovenském jazyce, vstup volný.

Nataliya Ilchuk: Marché

23. 8. - 27. 10. 2023

Kurátorky: Monika Szűcsová, Viktória Pardovičová

více…

září 232023
Dílna

Workshop STOP MOTION ANIMACE pro každého od 15 - 100 let:

V rámci workshopu si představíme jednu z technik vytváření animace – stop motion animaci. Jedná se o metodu, která je časově poměrně náročná a hraje si s trpělivostí jejího tvůrce. Na druhou stranu umožňuje autorovi poměrně velkou svobodu v manipulaci s jednotlivými scénami. Touto technikou byly vytvořeny například i takové animované filmy jako jsou Ukradené Vánoce od Tima Burtone nebo oceňovaný krátký film Archie režisérky Ainslie Henderson.

Během dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak vytvořit dějovou linku krátkého filmu a s jakými materiály je možné stop motion animaci vytvořit. Účastníci*e si mohou během workshopu zpracovat jakýkoliv příběh je napadne.

Mobilní telefony a scénáristického ducha s sebou!

Kapacita workshopu je omezena na 5 osob. Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

více…

září 202023

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se proto budou vztahovat audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy.

Bližší informace o výstavě na https://www.vasulkakitchen.org/cs/nataliya-ilchuk-marche

Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

více…

září 182023

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se proto budou vztahovat audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy.

Bližší informace o výstavě na https://www.vasulkakitchen.org/cs/nataliya-ilchuk-marche

Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

více…

září 112023
Dílna

Workshop pro děti od 7 - 11 let / Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně:

V rámci workshopu pro děti od 7 do 11 let se spolu podíváme na to, co znamenalo být audiovizuálním umělcem na konci minulého století a co to znamená dnes. Řekneme si více o Steině a Woodym Vašulkových a jejich tvorbu. Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety?

Pustíme si spolu několik jejich vizuálních a zvukových děl a vyzkoušíme si jeden nebo více manuálních video efektů za pomoci obyčejných předmětů, například igelitových sáčků nebo zavařovacích sklenic.
Mobilní telefony s sebou!

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na adresu gajane@vasulkakitchen.org a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. Vstup volný.

více…

srp. 232023
Komentovaná prohlídka

Nataliya Ilchuk: Marché / komentovaná prohlídka / gallery talk:

Ve středu 23. 8. 2023 v 17:00 zveme do Vašulka Kitchen Brno na komentovanou prohlídku výstavy Marché. Výstavou provedou kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová za účasti autorky.

Nataliya Ilchuk je umělkyně pocházející z Ukrajiny, která pracuje převážně s filmem a videem. Narodila se v roce 1985 ve Lvově. Po studiích filmu v Kyjevě a Varšavě absolvovala v roce 2020 Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains ve Francii. Od podzimu 2022 je doktorandkou na pařížské univerzitě CY Cergy, kde se věnuje výzkumně-tvůrčí práci ve formě autoetnografie. Její výzkum se zabývá omezeními svobody umělce a zároveň se pokouší stanovit souvislosti mezi autenticitou v kinematografii a různými formami vnějšího a vnitřního tlaku, zejména cenzury a autocenzury. Nataliya Ilchuk byla v roce 2022 na rezidenčním pobytu ve Vašulka Kitchen Brno, na který navazuje aktuální výstavou.

více…

srp. 222023
Výstava

Nataliya Ilchuk: Marché:

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna, ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, přičemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani během řady let či širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí, vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen*a k systematické produkci a je omezován*a automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí, a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělnic a dělníků cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňovaných okolností, které lze pozorovat i v jiných zemích, z nichž každá má svá specifika. Ty existují v realitě aktivních nepřátelských konfliktů, i mimo ně.

Nataliya Ilchuk je umělkyně pocházející z Ukrajiny, která pracuje převážně s filmem a videem. Narodila se v roce 1985 ve Lvově. Po studiích filmu v Kyjevě a Varšavě absolvovala v roce 2020 Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains ve Francii. Od podzimu 2022 je doktorandkou na pařížské univerzitě CY Cergy, kde se věnuje výzkumně-tvůrčí práci ve formě autoetnografie. Její výzkum se zabývá omezeními svobody umělce a zároveň se pokouší stanovit souvislosti mezi autenticitou v kinematografii a různými formami vnějšího a vnitřního tlaku, zejména cenzury a autocenzury. Nataliya Ilchuk byla v roce 2022 na rezidenčním pobytu ve Vašulka Kitchen Brno, na který navazuje aktuální výstavou.

Kurátorky: Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová

23. 8. - 27. 10. 2023

Komentovaná prohlídka / Gallery talk s autorkou: 23. 8. 2023, 17:00 hod

Komentovaná prohlídka s kurátorkami: 26. 9. 2023, 17:00 hod FB EVENT

více…

čerc. 132023
Koncert

Jam Session II. Vašulka Kitchen:

Po zdařilém březnovém DAWless Live Jamu pořádá Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Domem umění a Brno modular další jam session.

Jam tentokrát proběhne od 17:00 v přízemí Domu umění v síni Jaroslava Krále, a budeme tak pokračovat v ohledávání akustických vlastností jeho prostorů.

Milé hudebnice a hudebníci, posluchačky a tanečníci vezměte si nástroj, ať je to modulár, klávesy, elektrická fujara, případně akustický nástroj. K dispozici budeme mít i mikrofony pro snímání různorodých zdrojů zvuku či zpěv. Nezapomeňte si s sebou vzít kabely na zapojení se do mixu.

Pro ty, kdo se chtějí připojit s vlastní projekcí nebo VJ setem, bude k dispozici i projektor. Zároveň si bude možné vyzkoušet video syntezátory, které ve Vašulka Kitchen máme.

Jam bude rozdělen do kratších cca 30 minutových bloků, mezi kterými se budeme postupně střídat, čímž chceme dát možnost si zahrát spíše v menších skupinkách, než abychom se všichni navzájem překřikovali. Naším cílem však není vytvářet nepřekročitelná pravidla, takže finální podoba průběhu jamu zůstává otevřená tak, aby se mohl každý v klidu zapojit. Přijďte se potkat, zahrát si, seznámit se, poslouchat a vzájemně se inspirovat.

Občerstvení a pití zajistí bar Rello. Vstup zdarma.

Všechny srdečně zveme a těšíme se na vás.

Dramaturgie, organizace: Ondřej Merta, Vojtěch Obrovský (Brno MODULAR)

více…

čer. 29
čer. 302023
Dílna

Edukační program pro děti od 7 do 10 let: Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně

Workshop pro děti od 7 do 10 let se uskuteční 29. a 30. 6. 2023 a nabídne aktivity prohlubující jejich technologickou gramotnost.

Krátce o edukačním programu:

V rámci programu se spolu podíváme na to, co znamenalo být takovým umělec na konci
minulého století a co to znamená dnes. Přiblížíme si osobnosti umělců Steiny a Woodyho
Vašulky a jejich tvorbu. Jak mohl člověk dříve převrátit obraz? A co třeba efekt rybího oka?
Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale
mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety? Pustíme si spolu několik
jejich vizuálních a zvukových děl a vytvoříme si krátká videa za pomoci manuálních efektů,
použijeme obyčejné předměty, jako jsou igelitový sáček, zavařovací sklenice nebo barevné
fólie.

Mobilní telefony s sebou.

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu vasulkakitchen@gmail.com, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků.

více…

čer. 272023
Prezentace

Prezentace knihy Flashback: Hermit 1992–1999 a komentovaná prohlídka výstavy Hypnagogické cykly:

PROGRAM:

- 17:00 představení jubilejní publikace Flashback: Hermit 1992–1999

Kniha Flashback: Hermit 1992–1999 je vydána při příležitosti probíhající stejnojmenné výstavy v Muzeu umění Olomouc. Jde o jeden z výstupů zpracování archivů Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy, který na téměř třech stech stránkách kombinuje kratší texty s desítkami dokumentárních fotografií.

Hlavní téma publikace je rozšířeno o dokumentaci legendární výstavy 9&9, která proběhla v roce 1981, deset let před zahájením tamního dočasného uměleckého provozu. Kompozice knihy je asynchronní: spolu s novými texty tehdejších účastníků a historiků umění reflektujícími dobovou situaci jsou zde přepisy rozhovorů s několika českými účastníky, ukázky z původních katalogů i fotografie naznačující, jaké prostředí plaský klášterní komplex v devadesátých letech poskytoval. Knihu jsme označili jako jubilejní, neboť čirou náhodou vychází v roce, kdy před 300 lety zemřel autor projektu přestavby plaského kláštera Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) a před 250 lety se narodil jeho pozdější majitel kníže Klemens Wenzel von Metternich (1773–1859).

Flashback: Hermit 1992–1999 připravili k vydání Miloš Vojtěchovský a Jakub Frank.

Texty: Miloš Vojtěchovský, Jakub Frank, David Miller, Dušan Barok, Jiří Zemánek, Lenka Lindauerová, Jana Geržová, Ewa Jacobsson, M.J. „Jo“ Williams, Martina Smeykalová-Tomášková, Mars Drum, Ivo Kornatovský, Marian Palla, Karel Sidorjak, Jimmie Durham, Roi Vaara, Miloš Šejn, Gertrude Moser-Wagner, Scott MacLeod, Martien Groeneveld, Rajesh Mehta, Martin Janíček, Michael Delia, Paul Panhuysen, Petra Dubach & Mario van Horrik, Chris Rankin, Radoslava Schmelzová, Margita Titlová-Ylovsky, Petr Nikl, Martin Zet, Daniel Šperl, Tomáš Ruller, Boris Bakal, Igor Hlavinka, Redas Diržys, Barbara Benish, Alexander Moust, Anna Fárová a Václav Cílek.

Grafická úprava a sazba: Hedvika Marešová

Knihu vydává Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Asociací Mlok a Nadací Agosto Foundation, která v letech 2017–2019 podpořila základní průzkum a digitalizaci archivu.

Kniha vychází s přispěním Ministerstva kultury ČR.

FB EVENT

více…

čer. 23
čer. 242023
Dílna

Edukační program pro děti od 3 do 6 let: Co vidíme a slyšíme? Poznejme spolu základní zvuky a barvy

Workshop se bude konat 23. a 24. 6. 2023 a zaměří se na děti předškolního věku, od 3 do 6 let a jejich znalost základních zvuků a barev.

Krátce o edukačním programu:

Co že to přesně manželé Vašulkovi ve své kuchyni vařili? V rámci programu se spolu zaměříme na primární zvuky a barvy kolem nás. Podíváme se do výstavy na projekci sestavenou ze základního barevného systému RGB a v nepořádném ateliéru zvukové umělkyně a video umělce, kteří slyší melodii úplně ve všem a svět kolem nich se rozkládá na barevné stopy, budeme poslouchat zvuky všedních předmětů a jako orchestr si na ně možná i zahrajeme experimentální skladbu. V závěru programu se podíváme na systém elementárních barev a vztah mezi zvukem a obrazem. Za pomoci obrazovek dalších elektronických zařízení si vysvětlíme, jak funguje barevný model RGB a namícháme další barvy.

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu vasulkakitchen@gmail.com, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Účast je bezplatná a kapacita každého workshopu je 8 dětí.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků.

více…

čer. 152023
Prezentace

Finnbogi Pétursson: Artist Talk:

Islandský umělec Finnbogi Pétursson, autor zvukové instalace Tesla Tune 2023 v hale Domu umění, připravil prezentaci své umělecké tvorby.  Artist Talk se uskuteční v prostorách foyer Domu umění města Brna ve čtvrtek 15. 6.

Finnbogi Pétursson ve svých dílech zkoumá zvuk, světlo a jejich vlastnosti s důrazem na energie samotných látek, které jsou schopny vzájemné interakce v různých prostředích (vzduch, voda, pevné látky). Jeho experimentální projekty mají většinou podobu prostorových instalací, zaměřených na vlastnosti zvuku, materiálů a zkoumání samotného média i fyzikálních vlastností přírody. Vedle prostorových instalací využívá v některých pracích rozhlasové vysílání, v němž tematizuje fyzický i akustický prostor. Finnbogi Pétursson je zastupován galeriemi BERG Contemporary a Persons Project. Vystavoval na řadě mezinárodních samostatných i skupinových výstav a v roce 2001 reprezentoval Island na Benátském bienále.

Zvuková instalace Tesla Tune 2023 je poctou a odkazem k vynálezci a fyzikovi Nikola Teslovi, jenž prosadil zavedení střídavého proudu pro distribuci elektřiny. Nová site-specific instalace je variací díla Tesla Tune z let 2007—2015, v němž se Finnbogi Pétursson zabývá možností existence a proměny zvuku v prostoru. Autor v díle sonifikuje elektrické vlnění a zpřítomňuje tak neviditelné, ale všudypřítomné elektromagnetické pole, jež je nedílnou součástí naší civilizace, aniž si je uvědomujeme. 

Instalace byla realizována za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky. 

více…

květ. 262023
Přednáška

Jak se dostat do povědomí hudebních vydavatelství?: Přednáška od Erika Kolbenheyera (EXILES)

Self-promotion, Self-branding, tipy a triky, jak posílat dema, jak se dostat do povědomí labelů, jak postavit osobní příběh a zůstat autentický.

Pro elektronické hudebníky*ice může být náročné orientovat se v hudebním průmyslu a dostat se do povědomí vydavatelství, promotérů*ek a posluchačů*ek, proto je zásadní pochopit význam zdravé self-promotion a autentického self-brandingu. Na tipy a triky, jak se do povědomí dostat během přednášky upozorní Erik Kolbenheyer z budapešťského vydavatelství EXILES. V rámci přednášky bude také možné se zeptat na doporučení, co dělat se svými vlastními profily na sociálních sítích, a jak je vylepšit pro zvýšení dosahu v hudebních kruzích.

Erik Kolbenheyer je mediální pracovník, kurátor elektronické hudby, specialista na komunikaci a zakladatel a A&R manažer budapešťského experimentálního vydavatelství EXILES, vzniklého v roce 2016, které se zaměřuje na umělce ze střední a východní Evropy. https://exiles-electronics.bandcamp.com/ Mnohé jím vydávané nahrávky jsou dělány pro benefiční účely (např. pro NANE, Food Not Bombs, The City is For All). Kromě práce na vlastním labelu působí také jako člen poroty talentové soutěže pořádané Telekom Electronic Beats a kurátor v Domě maďarské hudby.

Přednáška se koná za finanční podpory Evropské unie.

Názory vyjádřené během přednášky nemají být v žádném případě považovány za oficiální stanoviska Evropské unie.

Přednáška se bude konat ve studiu v Domě umění města Brna. Pokud se chcete zúčastnit přednášky Erika Kolbenheyera, napiště nám na e-mail vasulkakitchen@gmail.com, ať víme, kolik vás plánuje přijít. Děkujeme!

více…

Pages