Program

 

Program

Plánované akce

pros. 122023
Výstava

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum: 13. 12. 2023 – 4. 2. 2024

Dům pánů z Kunštátu

Umělci: Chris Hill, MSHR, Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller

Kurátorka výstavy: Barbora Šedivá

Odborná spolupráce: Lenka Dolanová, Jennifer Helia DeFelice, Jana Horáková, Marika Svobodová, Tomáš Ruller

SBÍRKA A KOLEKCE VKB

V archivní kolekci Vašulka Kitchen Brno se aktuálně nachází umělecká díla fyzické a digitální povahy, multimediální instalace, digitální a analogová data, nosiče a rozsáhlý osobní fond, který tvoří různé dokumenty, fotografie nebo osobní korespondence. Součástí kolekce jsou také webové stránky, které manželé Vašulkovi celé archivovali ve svém počítači, software, manuály, dokumentace k uměleckým dílům, akcím a událostem a další velice různorodý materiál, jako například kompletní obsah Woodyho počítače či různá analogová technická zařízení a přehrávače.

Základ sbírky VKB tvoří několik prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsou ve vlastnictví nebo v dlouhodobé výpujčce spolku. Jedná se o tisky ze série Lucifer‘s Commission (Luciferova zakázka, 1977–2003), počítačovou studii ze série Triads (Triády, 2003) a prostorovou instalaci Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené světlo – Pole šumu, 2001), která vznikla jako transformace původního jednokanálového videa Noisefields z roku 1974.

Ve složkách archivu VKB se dnes nachází 868 GB již částečně inventarizovaných digitálních dat a značné množství Hi8 kazet, VHS kazet, MiniDV a DVD nosičů nebo několik krabic unikátních katalogů. V digitální a digitalizované formě jde o soubor master kazet a jejich variací, které členům spolku VKB věnovali přímo Vašulkovi, včetně prací dalších autorů z výstavy MindFrames v ZKM (2006) připravené Vašulkovými a Peterem Weibelem. Dalšími zastoupenými autory tu jsou například Tony Conrad, Hollis Frampton, James Blue, Paul Sharits, Peter Weibel, Gerald O‘Grady. Většina materiálů pochází z období legendárního newyorského prostoru The Kitchen, který Woody a Steina Vašulkovi spoluzaložili a na jehož produkci a dramaturgii se v letech 1971–1973 zásadně podíleli.

Součástí digitální sbírky a zpracovávaného osobního fondu jsou i materiály darované kurátorkou a historičkou umění Lenkou Dolanovou, která je od Vašulkových získala během pobytu v Santa Fe. Jde o texty Vašulkových a dalších autorů (odborné studie, žádosti o grant, koncepty, skeny katalogů, plakáty, snímky obrazovky z videa, krátké audiovizuální studie a fotografický archiv Vašulkových a jejich spolupracovníků). Tento materiál byl v uplynulých letech členy spolku a přizvanými odborníky a odbornicemi z praxe inventarizován a veřejnosti bude zpřístupněn v podobě strukturované a odborně zpracované databáze. Ta zájemcům umožní lepší orientaci a pomůže při dalším zpracování a reflexi tvorby Vašulkových i tvorby dalších umělců z oborů umění videa a nových médií střední Evropy. Databáze archivu Vašulka Kitchen Brno je také osobitým příspěvkem do aktuální diskuze týkající se problematiky archivace audiovizuálních děl a pohyblivého obrazu, jeho odborné kategorizace a vhodné formy zprostředkování odborné i laické veřejnosti.

VASULKA LIVE ARCHIVE

Otevřený digitální archiv v Domě pánů z Kunštátu představí také interaktivní prezentaci projektu Vasulka Live Archive kurátorky a pedagožky Jany Horákové, který se zaměřuje na využití umělé inteligence v podobě strojového učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl Steiny a Woodyho Vašulkových. Zaměřuje se také na vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu jejich tvorby v online a offline prostředí.
https://vasulkalivearchive.net

AUTORKY A AUTOŘI INSTALACÍ

CHRIS HILL (US) – umělkyně, pedagožka a kurátorka médií
Působí jako proděkanka Film/Video School na Kalifornském institutu pro umění. V polovině 90. let vyučovala na brněnské FaVU VUT a vydala několik rozhovorů s osobami zapojenými do české paralelní kultury před rokem 1989 (Walking Trips in Czech Lands, 1996). Byla kurátorkou rozsáhlé kolekce videoartu a alternativních médií s názvem Surveying the First Decade (1998), která byla distribuována do muzeí a univerzit v mezinárodním měřítku prostřednictvím Video Data Bank.

MSHR (US) – umělecká dvojice Birch Cooper a Brenna Murphy
Umělecká praxe dvojice autorů z Portlandu zkoumá a vytváří sochařské elektronické systémy, které nabývají podob audiovizuálních kompozic, performancí a instalací. Jejich interaktivní instalace zahrnují generativní a interaktivní elektronické systémy zabudované do imerzivních sochařských polí.
https://www.mshr.info/

MICHAL KINDERNAY (CZ) - umělec a kurátor
Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice.
https://yo-yo-yo.org/mk.html

JENNIFER HELIA DEFELICE (CZ/USA) – umělkyně, kurátorka a pedagožka
Narodila se v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na SUNY Empire State College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala  FaVU VUT. Na FaVU nyní působí jako odborná asistentka v ateliéru hostujícího pedagoga. Je spoluzakladající členkou Vašulka Kitchen Brno, kde je činná jako kurátorka přičemž kurátorsky spolupracuje také s Domem umění města Brna.

Architekt výstavy: Ivan Palacký, Tomáš Doležal
Programování, design a zprostředkování online databáze: Lloyd Dunn, Dušan Barok
Inventarizace archivu a sbírky: Kateřina Drajsajtlová, Barbora Šedivá, Monika Szüczová, Dan Karmazin

více…

Archiv akce

list. 212023
Prezentace

R. R. - OPERA ELECTRONICA: Komentovaný poslechový pořad z díla skladatele Rudolfa Růžičky

Vašulka Kitchen Brno zve na komentovaný poslechový večer pod vedením docenta Martina Flašara!

Komentovaný poslechový pořad představí Rudolfa Růžičku jako skladatele a průkopníka české elektroakustické a počítačové hudby. Reprodukce jeho vybraných skladeb z osobního archivu bude doplněna o výklad počátků počítačové hudby v Československu, od Růžičkových teoretických textů, přes pedagogické působení na brněnských vysokých školách až po zmínky o institucionalizaci elektroakustické hudby u nás v podobě soutěže Musica Nova či Společnosti pro elektroakustickou hudbu. Zmíněna bude též spolupráce R. Růžičky s dalšími významnými umělci.

Akce proběhne v úterý 21. 11. 2023 od 18:00 hod v síni Jaroslava Krále (Dům umění, Malinovského náměstí)

Vstup volný

Foto: archiv Rudolfa Růžičky

více…

říj. 312023
Přednáška

POZNÁMKY A RECEPTY: THE PHOTOGRAFIC DARKROOM AS A ORGANISM:

Performativní přednáška rezidentky Michaely Davidové

Pozvánka k experimentálnímu čtení z knihovny, ze které Michaela čerpá motivy ke své tvorbě s praktickými ukázkami, které bádájí mezi tělem, ekologií procesu, a živými-neživými světlocitlivými materiály, které přesahují stěny temné komory. Dekonstrukce hranic mezi člověkem a materiály (zejména pak těmi, které již prošly spotřebou) a naladění se na jejich aktivní charakter skrze tělesnou materialitu, má původ v myšlení autorek jako je Astrida Neimanis, Staicy Alaimo, Jane Bennett anebo Anna Lowenhaupt Tsing. Ve své praxi, Michaela naviguje skrze materiální rozklad a pracuje s DIY-DIT metodami napříč principům udržitelnosti, které netouží po čistotě práce a myšlení, ale symbiotickém partnerství.

Texty budou v anglickém anebo českém jazyce, doprovázené praktickými ukázkami.

https://michaeladavidova.com/

Srdečně zveme!

více…

říj. 282023
Dílna

Workshop Stop motion animace pro každého od 15 do 100 let:

V rámci workshopu si představíme jednu z technik vytváření animace – stop motion animaci. Jedná se o metodu, která je časově poměrně náročná a hraje si s trpělivostí jejího tvůrce. Na druhou stranu umožňuje autorovi poměrně velkou svobodu v manipulaci s jednotlivými scénami. Touto technikou byly vytvořeny například i takové animované filmy jako jsou Ukradené Vánoce od Tima Burtone nebo oceňovaný krátký film Archie režisérky Ainslie Henderson. 

Během dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak vytvořit dějovou linku krátkého filmu a s jakými materiály je možné stop motion animaci vytvořit. Účastníci si mohou během workshopu zpracovat jakýkoliv příběh je napadne. 

Mobilní telefony a scénáristického ducha s sebou!

Kapacita workshopu je omezena na 5 účastníků. Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu gajane@vasulkakitchen.org

více…

říj. 262023

Reading in Spirit fold | with Barbora Trnková:

Online / On-site čtení a diskuse ve spolupráci se SEA Foundation a Barborou Trnkovou

Kompletní informace na webu: https://www.seafoundation.eu/barbora_trnkova_vasulka.../

Akce se uskuteční živě ve Vašulka Kitchen Brno a také online.

Registrace pro připojení online:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdw0i.../viewform

čtvrtek 26. 10. 2023 v 17:00 hod
Vstup volný

Srdečně zveme!

více…

říj. 232023
Dílna

Workshop pro děti od 7 do 11 let: Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně:

Workshop pro děti od 7 do 11 let. Tentokrát se zaměřením na několik experimentů s různými materiály a efekt moaré. 

V rámci workshop pro děti od 7 do 11 let se spolu podíváme na to, co znamenalo být audiovizuálním umělcem na konci minulého století a co to znamená dnes. Řekneme si více o Steině a Woodym Vašulkových a jejich tvorbu. Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety? 

Pustíme si spolu několik jejich vizuálních a zvukových děl a vyzkoušíme si jeden nebo více manuálních video efektů za pomoci obyčejných předmětů, například igelitových sáčků nebo zavařovacích sklenic. Mobilní telefony s sebou. 

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu gajane@vasulkakitchen.org, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu. 

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. 

více…

říj. 212023
Dílna

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se budou vztahovat k audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy. Zkusíme se zamyslet nad tím, kdo je pro nás ve virtuálním světe blízkou osobou a ta se stane hlavním hrdinou všech našich aktivit. 

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu gajane@vasulkakitchen.org, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu. 

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. 

více…

říj. 162023
Dílna

Workshop pro děti od 3 do 6 let: Co vidíme a slyšíme? Poznejme spolu základní zvuky a barvy:

Workshop pro děti od 3 do 6 let. Tentokrát se zaměřením na rytmus a hudbu vytvářenou lidským tělem.   

V rámci workshop pro děti od 3 do 6 let se spolu zaměříme na primární zvuky a barvy kolem nás. Podíváme se do kuchyně zvukové umělkyně a video umělce, kteří slyší melodii úplně ve všem a svět kolem nich se rozkládá na barevné stopy, budeme poslouchat zvuky všedních předmětů a jako orchestr si na ně možná i zahrajeme nebo si zahrajeme na své vlastní tělo. Vysvětlíme si systém elementárních barev a vztah mezi zvukem a obrazem.  

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu gajane@vasulkakitchen.org a to nejpozději dva dny před konáním workshopu. 

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. 

více…

říj. 112023
Koncert

Hranice Experimentu: Jonas Engel:

Srdečně zveme do Vašulka Kitchen Brno na další ze série koncertů Hranice Experimentu. Jonas Engel zahraje v prostorách Domu Umění ve středu 11. 10. 2023 od 19:00!

Saxofonista a dechař žijící mezi Kolínem nad Rýnem a Kodaní se ve svých sólových setech věnuje live post-processingu saxofonu jako možnosti rozšířit zvukové spektrum nástroje. Volně přechází od akusticky znějících témbrů a vokálních výkřiků k radikálním manipulacím rozpouštějícím původní akce v občas agresivní a jindy spíše ambientní zvuková dějství a proměňujícím jinak čistě fyzický vztah mezi hráčem a jeho nástrojem.

https://jonasengel.com/

Organizace koncertu: Ondřej Merta & Kryštof Pátra
Vstup volný

Středa 11. 10. 2023 v 19:00 hod, Dům Umění města Brna, Malinovského náměstí

/foto: archiv sociální sítě umělce/

více…

září 262023
Komentovaná prohlídka

Nataliya Ilchuk: Marché / komentovaná prohlídka:

V úterý 26. 9. 2023 v 17:00 zveme do Vašulka Kitchen Brno na druhou komentovanou prohlídku výstavy Marché. Výstavou provedou kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová, které přiblíží výzkum a témata práce Nataliye Ilchuk a také celkový koncept instalace.

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna, ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, přičemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani během řady let či širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí, vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen*a k systematické produkci a je omezován*a automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí, a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělnic a dělníků cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňovaných okolností, které lze pozorovat i v jiných zemích, z nichž každá má svá specifika. Ty existují v realitě aktivních nepřátelských konfliktů, i mimo ně.

Akce proběhne v českém a slovenském jazyce, vstup volný.

Nataliya Ilchuk: Marché

23. 8. - 27. 10. 2023

Kurátorky: Monika Szűcsová, Viktória Pardovičová

více…

září 232023
Dílna

Workshop STOP MOTION ANIMACE pro každého od 15 - 100 let:

V rámci workshopu si představíme jednu z technik vytváření animace – stop motion animaci. Jedná se o metodu, která je časově poměrně náročná a hraje si s trpělivostí jejího tvůrce. Na druhou stranu umožňuje autorovi poměrně velkou svobodu v manipulaci s jednotlivými scénami. Touto technikou byly vytvořeny například i takové animované filmy jako jsou Ukradené Vánoce od Tima Burtone nebo oceňovaný krátký film Archie režisérky Ainslie Henderson.

Během dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak vytvořit dějovou linku krátkého filmu a s jakými materiály je možné stop motion animaci vytvořit. Účastníci*e si mohou během workshopu zpracovat jakýkoliv příběh je napadne.

Mobilní telefony a scénáristického ducha s sebou!

Kapacita workshopu je omezena na 5 osob. Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

více…

září 202023

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se proto budou vztahovat audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy.

Bližší informace o výstavě na https://www.vasulkakitchen.org/cs/nataliya-ilchuk-marche

Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

více…

září 182023

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se proto budou vztahovat audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy.

Bližší informace o výstavě na https://www.vasulkakitchen.org/cs/nataliya-ilchuk-marche

Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

více…

září 112023
Dílna

Workshop pro děti od 7 - 11 let / Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně:

V rámci workshopu pro děti od 7 do 11 let se spolu podíváme na to, co znamenalo být audiovizuálním umělcem na konci minulého století a co to znamená dnes. Řekneme si více o Steině a Woodym Vašulkových a jejich tvorbu. Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety?

Pustíme si spolu několik jejich vizuálních a zvukových děl a vyzkoušíme si jeden nebo více manuálních video efektů za pomoci obyčejných předmětů, například igelitových sáčků nebo zavařovacích sklenic.
Mobilní telefony s sebou!

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na adresu gajane@vasulkakitchen.org a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. Vstup volný.

více…

srp. 232023
Komentovaná prohlídka

Nataliya Ilchuk: Marché / komentovaná prohlídka / gallery talk:

Ve středu 23. 8. 2023 v 17:00 zveme do Vašulka Kitchen Brno na komentovanou prohlídku výstavy Marché. Výstavou provedou kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová za účasti autorky.

Nataliya Ilchuk je umělkyně pocházející z Ukrajiny, která pracuje převážně s filmem a videem. Narodila se v roce 1985 ve Lvově. Po studiích filmu v Kyjevě a Varšavě absolvovala v roce 2020 Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains ve Francii. Od podzimu 2022 je doktorandkou na pařížské univerzitě CY Cergy, kde se věnuje výzkumně-tvůrčí práci ve formě autoetnografie. Její výzkum se zabývá omezeními svobody umělce a zároveň se pokouší stanovit souvislosti mezi autenticitou v kinematografii a různými formami vnějšího a vnitřního tlaku, zejména cenzury a autocenzury. Nataliya Ilchuk byla v roce 2022 na rezidenčním pobytu ve Vašulka Kitchen Brno, na který navazuje aktuální výstavou.

více…

Pages

Aktuální akce

Aktuálně nejsou žádné aktuální akce.