Program

Program

Kuchařské lekce

série přednášek pro veřejnost

program připravený katedrou Teorie interaktivních médií MU

1. Videology: Art & Cybernetics

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2.

Luis Armand

lektor: Louis Armand, Ph.D.

Spisovatel, vizuální umělec a teoretik, narozen v Sydney, žije a pracuje v Praze. Působí jako ředitel Centra pro kritickou a kulturní teorii při Karlově univerzitě.
ualk.ff.cuni.cz/staff/louis-armand
atelierlouisarmand.wordpress.com

Seminář se věnuje transformaci vztahu mezi uměním, technikou a budoucností, která je způsobena proměnami lidského vědomí v post-industriální době. To, co básník William Blake nazval „abstraktem člověka“ prošlo v období od nástupu průmyslové revoluce do zrodu kybernetiky, umělé inteligence a kvantových výpočtů radikální evolucí, což se projevuje jak v transformaci pojmu umění, tak v jeho formách – od strojové estetiky přes kyberkulturu, xenofeminismus a ještě dále. Jestliže charakteristikou moderny je „konec historie“ (Auschwitz, studená válka, antropocén, technologická singularita), v jehož rámci lidstvo podle Waltera Benjamina „zakouší“ svou vlastní negaci jako estetický prožitek nejvyššího řádu, jak dochází k jeho zprostředkování na průsečíku umění a kybernetiky? Pokud technologie a její dopady v nejširším slova smyslu představují jak nezbytnost k životu, tak i jeho nemožnost – od jednotlivců přes živočišné a rostlinné druhy až po ekologii jako takovou – v duchu „Země jako kosmické lodi“ Buckminstera Fullera –, je úkolem umění prezentovat možnost post-budoucnosti a post-humanity?
Seminář se zaměří na díla umělců jako Marcel Duchamp, John Cage, Nam June Paik, Stelarc, VNS Matrix, Nina Sellars, Merz, Mark Amerika, Laboria Cuboniks, Christian Bök a dalších.

 


12. 11. 10.00-11.40 h. – 14.00 – 15.40 h.
13. 11. 10.00-11.40 h. – 14.00 – 15.40 h.

2. Digital Culture / Algorithms Society

Romi Mikulinsky

lektorka: Romi Mikulinsky, Ph.D.
Vedoucí magisterského studijního oboru průmyslového designu (MDes) na Becalelova akademii umění a designu, Jeruzalém, Izrael

Cyklus přednášek zaměřený na digitální kulturu a na vliv velkých dat (Big Data) a kvantifikace na naši společnost, kreativitu a (algoritmickou) uměleckou tvorbu. V průběhu čtyř přednášek zakončených diskusí, z nichž každá bude věnována jinému aspektu digitální kultury a kulturní produkce, objasním způsoby, jakými digitální technologie prostoupila kreativitu, imaginaci, akademický výzkum i každodenní život a jak na ně působí. Příklady, jimiž se budeme během cyklu zabývat, se týkají teorie i praxe uměleckého designu a literatury.

Cyklus přednášek a závěrečná diskuse

  • 21. 11. 10.00 -11.40 h – 14.00 – 15.40 h  Úvod do algoritmů ve společnosti
  • 22. 11. 10.00 -11.40 h – 14.00 – 15.40 h  Kreativita a tvorba v algoritmické společnosti
  • 23. 11. 10.00 -12.00 h                               Kreativita – umí počítače tvořit?
  •                                                                   Imaginace – podle Viléma Flussera

     

3. Sex, The body and Cyborgs

Paul G. Nixon

přednáší o evropské politice / spolu-kordinátor Evropských studií na Univerzitě aplikovaných věd v Haagu, Nizozemí.

Sex-Digital-Age-Paul-G-Nixon/9781138214316

  • 26. 11. 10.00-11.40 h.
  • 27. 11. 10.00-11.40 h.
  • 28. 11. 10.00-11.40 h.
  • 29. 11. 10.00-11.40 h.

Přednášky se zabývají tím, jak technologie ovlivňuje naše sexuální chování a jak se během doby možná bude měnit. Témata: cyborgové a posthumanismus; sex a "chození" v digitální věku; sex a filmová tvorba; sex a reklama; sexuální hračky a robotický sex.

broedhars

Přednášky připravila katedra Teorie interaktivních médii ve spolupráci s Domem umění v Brně s podporou projektu rozvoje mezinárodních vztahů a institutu hudební vědy při Masarykovy univerzitě v Brně. 

Kontakty

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno
(Magistrát města Brna, odbor kultury).
VKB získal velkorysou podporu ve jménu
Dalibora Chatrného.