Akce

 

Přihlaste se na OPEN CALL BRNO AIR 2020

Zveme umělce, kurátory či teoretiky na rezidenční pobyt ve Vašulka Kitchen ve spolupráci s Brno Artists in Residence, Dům umění města Brna. DEADLINE PŘIHLÁŠEK JE 17. 11. 2019.

Prezentace
čtvrtek, 3 říjen, 2019 - 10:00
do neděle, 17 listopad, 2019 - 23:55

Právě probíhá veřejná výzva na rezidenční pobyt pro umělce nebo teoretiky v oblasti umění nových médií. Rezidence proběhne v červnu 2020 v Domě umění Brno. Rezideční program organizuje Vašulka Kitchen spolu s Brno Artists in Residence.

Více informací o rezidenčním programu naleznete na webové stránce https://vasulkakitchen.org/cs/rezidence-vasulka-kitchen-brno.

Rezident získá zázemí Centra umění nových médií s přístupem do digitálního archivu zakladatelů video artu Steiny a Woodyho Vašulkových, příruční knihovny, expozice děl Woodyho Vašulky s možností prezentovat vlastní práci odbornému i veřejnému publiku.

Rezidenční program Vašulka Kitchen Brno slouží k posilování odkazu a k práci s dílem zakladatelů videotvorby manželů Vašulkových v návaznosti na současné přístupy a diskurz. Nabízíme platformu pro vzájemnou výměnu a rozvoj diskuze o historické a současné podobě umění nových médií, která tvoří důležitou část současné intermediální umělecké scény. Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brna podporují živou komunikaci a realizaci nejrůznějších projektů současných uměleckých přístupů v jejich pluralitě a otevřenosti.

Rezident bude vybrán v Open callu prostřednictvím komise, tvořené členy spolku Vašulka Kitchen Brno a Domu umění města Brna. Rezidentem by měl být aktivní umělec nebo teoretik z oblasti umění nových médií, který autentickým způsobem rozvíjí tvorbu daného média a znamená tak přínos pro uměleckou, odbornou komunitu, ale také pro širokou veřejnost. 

V rámci měsíčního pobytu očekáváme prezentaci rezidenta formou přednášky, diskuze nebo komorní výstavy v archivu Vašulka Kitchen Brno.

Komunikační jazyky jsou angličtina a čeština.

Termín rezidence

Rezidenční pobyt se uskuteční od 1. do 31. června 2020.

Vašulka Kitchen a Brno Artists in Residence nabízí

– stipendium ve výši 10 000 Kč (brutto) + 300 Kč diety denně (čistého);
– ubytování a ateliér v rezidenčním centru Brno AIR, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602
00 Brno;
– rezidenční pobyt společně s umělcem z Rakouska a z mezinárodního Open Call;
– teoretickou podporu a technické zázemí Domu umění.

Podmínky rezidenčního pobytu

– rezidenti jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence;
– účast na programu Brno AIR;
– komunikačním jazykem je čeština a angličtina;
– rezident se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou
dokumentací.

Jak se přihlásit

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF).

– motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se chtěl zaměřit během rezidence (max. 3 000 znaků);
– stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
– portfolio (max. 10 MB).

Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc.
Neposílejte prosím video soubory.

Přihlášky se přijímají emailem, do 17. listopadu, 2019 (do 23:59).
Do předmětu zprávy prosím uveďte "VKB Open Call 2020" a pošlete na info@vasulkakitchen.org.

Informace o rezidenci

Od roku 2016 se rezidenční program stal jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna. Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců ve třech ateliérech. Cílem mezinárodního rezidenčního programu Domu umění města Brna je vytvoření prostoru pro
vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Od roku 2017 jsme provázali chod rezidenčního programu s výstavním programem Galerie G99 jako prostoru pro prezentaci prací vybraných rezidentů ve formátu samostatné výstavy realizované v následujícím roce.

Vašulka Kitchen Brno (VKB)

Prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Skládá se z archivu prací Woodyho a Steiny Vašulkových a trvalé expozice vybraných děl. Organizujeme akce zaměřené na připomenutí a rozvoj uměleckého a filozofického dědictví Vašulkových, průkopníků v oblasti umění nových médií, s osobními vazbami na Brno.

Výběr a zveřejnění výsledků

O výběru rezidenta rozhodne, na základě zaslaných přihlášek, komise Domu umění města Brna s nezávislým odborníkem. Výsledky budou zveřejněny do 15. prosince 2019, na webových stránkách Domu umění města Brna a na facebookových stránkách rezidencí: www.facebook.com/BrnoAiR. Vybraný rezident bude informován e-mailem.

Další informace poskytne: Šárka Telecká telecka@dum-umeni.cz, Jan Langer langer@dum-umeni.cz

Rezidenční pobyt umělce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.