Centrum umění nových médií

 

Otevřená stálá expozice: Instalace Noisefields – Light Revisited a dosud nevystavené tisky ze série Luciferova zakázka

od 3. srpna 2021

Součástí stálé expozice Vašulka Kitchen Brno je nyní dosud nevystavený výběr velkoplošných digitálních tisků ze série Luciferova zakázka, na níž Woody Vašulka pracoval kontinuálně od konce 70. let minulého století. Obrazy jsou vytvořeny skenováním a následným zvětšením destiček počítačových obvodů, které původně pocházejí ze skládek Los Alamos National Laboratory (laboratoře Spojených států Amerických od 2. světové války zaměřené na výzkum nukleárních zbraní), odkud je Woody donesl na zahradu svého domu v Santa Fe. Tam byly vystaveny vlhkosti, změnám teploty a jiným organicky vyvolaným proměnám povrchu, přičemž v různém stadiu této destrukce jsou zachyceny také na obrazech. 

Otisky hardwaru tvoří do určité míry protiváhu k pohyblivým audiovizuálním a procesuálním dílům Vašulkových, přesto jsou charakteristické formalismem, kterým Woody se Steinou k technologiím a tvorbě často přistupovali. Na straně jedné je můžeme číst jako diagramy znázorňující skryté a autonomní fungování strojů, které Woodyho celý život fascinovalo. Nicméně pro stupeň abstrakce, barevnost nebo biblický název otevírají prostor i pro divákovu představivost a interpretaci. Neekologický, technologický původ destiček a jejich militaristický či jaderný kontext zase vybízí k zamyšlení se vůbec nad aktuálností tvorby Vašulkových pro společnost i současné umění.

Vystavena je také instalace Noisefields: Light Revisited, která zaznamenává zrod videoobrazu z elektronického signálu. Obraz tvoří dvě části – ve středu umístěný kruh a pozadí vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky obrazu neustále pulzují v synchronizaci se zvukem generovaným činností elektronického zařízení. Jedna z části vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný materiál videa – „videošum“. Prostorové projekce je dosaženo pomocí soustavy polopropustných chromatických zrcadel, které rozkládají obraz v RGB barevném spektru a přenášejí jeho verze na tři projekční plochy v místnosti.  

Stálá expozice Vašulka Kitchen Brno

Lucifer’s Commission
(Luciferova zakázka)

Woody Vašulka
1977-2003 (2016)
14 digitálních tisků
100 × 100 cm
ve vlastnictví spolku

Light Revisited
(Znovu navštívené světlo) 

Woody Vašulka, instalace 2001 
+ Noisefields (Pole šumu) 
Woody a Steina Vašulkovi, video 1974 
Video-environment vzniklý projekcí pulzujících kruhů tvořených elektronickým signálem na stěny místnosti, je  Woodyho 3D transformace společného videa Noisefields (Pole hluku) z roku 1974. 

Program může být uskutečněn s finanční pomocí Statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky. 

Loga partnerů Vašulka Kitchen Brno