Akce

 

Online workshop: DATA ORCHESTRA

Dílna
úterý, 20 duben, 2021 - 18:00
úterý, 27 duben, 2021 - 18:00
úterý, 4 květen, 2021 - 18:00

Workshop vedený brněnským audiovizuálním umělcem Jiřím Suchánkem účastníky  seznámí s principy sonifikace a jejich využitím ve své tvorbě. Je vhodný pro experimentální hudebníky, elektro-technology, programátory, ale i zájemce o filozofii zajímající se o nová média, technologie, data a společnost. 

Účastníci se naučí nahlížet na svět prizmatem skryté kompozice ve všudypřítomných strukturách. V první části budou vytvářet vlastní data-sety a poté algoritmy převádějící vybrané datasety do zvukových struktur v prostředích Max/msp. Seznámí se s některými možnostmi senzorů a mikroprocesorů při skenování přírody a společnosti.

Všechna setkání se uskuteční v češtině v aplikaci ZOOM. Je potřeba mít předem nainstalovaný program Max/msp (pro účely workshopu postačí i demoverze). Workshop je zadarmo.  

V případě zájmu pište na vasulkakitchen@gmail.com.  

Jiří Suchánek

Jiří Suchánek ve své tvorbě spojuje zvuk, světlo, objekty, mechaniku, elektroniku + kód s pečlivě vybranými prostory. Středem jeho práce je zvuk, který je rozšířen nebo artikulován jinými médii, neočekávanými sociálními situacemi, či přírodními jevy. Hledá způsoby desynchronizace zvuku a světla. Dlouhodobě věnuje tvorbě (i) trvalých audiovizuálních instalací, které často umisťuje do netradičních prostor (astronomická observatoř, jeskyně, lávka, duny, křoví…). Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžších klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla.

Pro své instalace komponuje hudbu a vyvíjí vlastní software fungující často jako sonifikační mezi-doménový mediátor. Zabývá se tvorbou a vývojem netradičních dotykových i bezdotykových hudebních nástrojů a programováním v hudební tvorbě. Rád řemeslně pracuje rukama s železem, dřevem, hlínou, elektronikou i plasty... Komponuje vícekanálové elektroakustické skladby. Vystupuje s experimentální elektronickou hudbou založenou na sonifikaci atomových dat. Za tento projekt mimo jiné obdržel ocenění Excellence in soundart @ sound design na prestižní mezinárodní konferenci klingt gut! Symposium on Sound v Hamburku 2018.

Realizoval řadu dlouhodobých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval i na řadě mezinárodních festivalech jako např.: CTM, UNSOUND, ICAD, NEXT, NCCA, STIMUL, ENH, NIME, klingt gut!, Heart of Noise atd. Zúčastnil se stáží v mezinárodních centrech STEIM, TIMET či Institute of Sonology.

Od roku 2018 pořádá v Brně mezinárodní, poslechové večery akusmatické hudby SONIX, které jsou zaměřeny na multikanálové elektroakustické skladby, většinou prezentované ve tmě. Od roku 2009 je asistentem Kabinetu audiovizuálních technologií na Favu kde vyučuje předměty věnující se Sound-artu a audio technologiím. V současnosti dokončuje dizertační práci zaměřenou na sonifikaci využitou v hudební kompozici a sound-artu a estetiku data-mappingu. Od roku 2020 je pedagogem na JAMU nově založené specializace Kompozice elektroakustické hudby.

Jeho snem je na horách vytvořit elektronickou instalaci, která bude samostatně fungovat alespoň 500 let a celá zaroste lišejníkem.