Akce

 

Online prezentace: Matthew Ostrowski

Prezentace

V rámci plánované výstavy audiovizuálního umělce Matthewa Ostrowskiho jsme připravili úvodní online prezentaci, ve které umělec představí dvě umělecká díla – Scarlet (t) a Johanka a její soudci – která budou po znovuotevření galerií ve Vašulka Kitchen Brno vystavena a následně i umístěna do jejího online archivu. V prezentaci se návštěvníci dozví více o formě videa, se kterou Ostrowski ve vybraných dílech pracuje, a o nástrojích a ideových či filosofických východiscích, ze kterých vychází.

V díle Scarlet (t) z roku 2012 Ostrowski přetváří film Dívka s Perlou (2003, režie P.Webber) se Scarlet Johansson v hlavní roli. Umělec se ve svém díle zaměřuje pouze na záběry hereččiných rtů, k nimž pomocí algoritmů a programovým střihem navádí pozornost celého příběhu, jejich aktérů a diváků. Rty symbolizují fetiš, objekt nenaplněné touhy mezi aktéry filmu i ve vztahu k divákům a jejich pasivní roli pozorovatelů, jimž jsou nepřístupné. Právě téma pozorování mezi divákem a obrazem se stává klíčovým motivem Ostrowskiho díla.

Novější práce z roku 2020 s názvem Johanka a její soudci (Joan and her Persecutors) vychází ze slavného němého filmu rané kinematografie Utrpení Johanky z Arku (1928, režie C. T. Dreyer), který je na svou dobu netradičně natočen v dlouhých záběrech snímajících z nadhledu a podhledu výrazy lidské tváře a jejich emocí. Ostrowski osamostatňuje tváře do samostatných kompozic, maže příběhovou linku a narušuje lineární stavbu filmového střihu.

Jaký je z teoretického, estetického a kulturního hlediska vztah mezi algoritmem a objektem produkujícím zvuk? Ostrowski tato témata zkoumá v rámci svých posledních prací, ve kterých používá seskupení každodenních objektů v generativních hudebních kompozicích a instalacích.

Objekty existují ve dvou rovinách. Jsou to buď jevy, existující ve hmotné podobě ve světě, nebo tzv. označující, principy přisuzující myšlenkám a vědomí kulturní a symbolický význam. 

Ostrowski ve své tvorbě přepracovává právě hmotné aspekty kulturních objektů s účelem jejich význam rozklíčovat. Pomocí statistických, permutačních a algoritmických nástrojů přetvářením materiálů odhaluje, pozměňuje a podkopává zamýšlený nebo kulturně předurčený smysl, aniž by však původní objekt jakkoli porušil v jeho dosavadní formě.  

Umělcovu tvorbu lze chápat v duchu poststrukturalistické tradice filozofického uvažování, které rozumí jazyku a tomu, jaký význam objektům přisuzuje, jako skryté mocenské struktuře předurčující a omezující možnosti individuálního a kolektivního vědomí. Role umělce zde spočívá v narušování a odkrývání této struktury tím, že prozrazuje formu – to, jak je dílo utvářeno.  

"Zajímám se o odhalení pravdy, jak sestavujeme realitu a význam na základě vnímání a pocitů, s nimiž se během života neustále střetáváme. Rekontextualizací konkrétních zvukových a vizuálních informací se moje díla snaží fungovat jako environment – se specifickým časem a vytvořeným místem – ve kterém se člověk stává součástí toho, co Richard Foreman nazývá „proces srážky lidského vědomí se světem."

Také s filmovým médiem Ostrowski pracuje jako s objektem. Vnímá ho jako materiál, se kterým lze manipulovat ve vlastní tvůrčí práci prostřednictvím počítačových programů a algoritmů. Záměrem autora je odkrývat skrytá poselství filmu, často ukrytá pod obsahovými, vizuálními i zvukovými vrstvami snímku, a interpretovat tak jeho význam. Filmová políčka sestříhaná do děje slouží autorovi jako výchozí bod. Algoritmy vyhledávají a izolují klíčové záběry nebo motivy, které v sobě nesou význam celého filmu. Osamostatnění těchto motivů a jejich vyjmutí z rámce a kulis příběhu odhaluje jejich nezamýšlený a skrytý význam a dekonstruuje dílo v novém uměleckém ztvárnění.

Na podobných principech staví i své doposud poslední dílo Monograph, vytvořené pro uměleckou platformu Roulette, dílo pro zvuk a elektroniku. Prostřednictvím techniky video koláže vytváří nejen reflexi jazyka v éře digitálních technologií. 

Matthew Ostrowski, rodák z New Yorku, je skladatel, improvizátor a instalační umělec. Jeho práce zahrnuje digitální sólovou a souborovou improvizaci, vícekanálové elektronické kompozice s pevnými médii a algoritmicky generované instalační kusy pro videa, vícekanálové zvuky a roboticky ovládané objekty.