Centrum umění nových médií

 

O nových médiích, modularitě a simulaci

Autor: Martin Charvát

Vydavatel: Togga, 2017

ISBN: 8074761215, 9788074761218

Počet stran: 275

Kniha O nových médiích, modularitě a simulaci je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcedentního typu, ale o rhizomatické uspořádání afektů a střepů kultury, respektive zlomků vědomostí a znalostí, které volně plují v ne-lidském prostorugraficky strukturovaného pole. A jestliže motorizované stroje konstituovaly "druhý věk" technických strojů, nyní žijeme v době kybernetických a informačních strojů, které vytváří "člověka-stroj", modulární propojení dvou oblastí, které již není založené na kategoriích užití či jednání, ale na vzájemné intimní komunikaci; jedná se o aparalelní evoluci organismu a stroje. 

Předložená kniha, kterou lze chápat jako příspěvek k analýze fyzignomie současné (digitální) kultury a společnosti, se zaměřuje na dvě oblasti: na "novost" digitálních technologií a na vyjasnění teze o pojetí média jako extenze, která vede k fenoménům umělé augmentace či existence kyborgů. 

Z textu nakladatele. / From the publisher's abstract.