Aktivity

Vasulka Kitchen Brno

prostor pro výzkum, experiment a vzdělávání

Vašulka Kitchen Brno (VKB) je zázemí pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej archiv věnovaný Woodymu a Steině Vašulkových a stálá expozice několika vybraných děl. Prostory slouží k pořádání akcí, které rozvíjí novou tvorbu a připomínají umělecký a filozofický odkaz Vašulkových - průkopníků elektronického umění světového formátu s osobními vazbami k Brnu.

Místo pro studium a výzkum

Veřejnosti Vašulka Kitchen Brno umožňuje přístup do digitálního archivu, mediatéky Vašulkových a zajištuje doprovodný program. Ve spolupráci s Vasulka Chambre při Islandské národní galerii pečujeme nejen o archiv, ale i o umělecká díla v naší sbírce. Staráme se o shromaždování a katalogizaci materiálů týkajících se Vašulkových. Pokračujeme v mapování a reflexi jejich tvorby v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnujeme se i výzkumu a zpracování díla dalších umělců z oblasti umění nových médií. Poskytujeme zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciujeme výzkumné projekty.

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s.

Vybudování centra ěnovaného odkazu Woodyho a Steiny Vašulkových inicioval občanský spolek Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s., který založili Tomáš Ruller, Jennifer Helia De Felice a Viktor Pantůček v roce 2016.

Hlavní cíle spolku

 • Založení a provoz kulturního a badatelského centra věnovaného dílu Vašulkových a rozvíjení jejich odkazu prostřednictvím současné tvorby,
 • zajištění prací na archivaci, dokumentaci, digitalizaci a restaurování tvorby Vašulkových a dalších autorů z oblasti umění nových médií organizace rezidenčních pobytů,
 • pořádání veřejných přednášek, konferencí, výstav a performancí podporujících umělce, kteří ve své tvorbě využívají nové technologie.

Partneři

 • Našimi hlavními partnery jsou islandské Centrum elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v Reykjavíku, Dům umění města Brna, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupracujeme také například s Centrem pro umění a média v Karlsruhe (ZKM) a dalšími institucemi.

Historie spolku

 • Spolek Vašulka Kitchen Brno vznikl roku 2016 s cílem vybudovat v Brně centrum a archiv umění nových médií, věnované dílu Bohuslava Woodyho a Steiny Vašulkových. Inspirovali jsme se původní „Kuchyní”, kterou Steina s Woodym spoluzaložili v newyorském Mercer Arts Center v roce 1971. Od prvního přípravného setkání spolku v roce 2014, které se uskutečnilo při slavnostním zahájení činnosti Vasulka Chamber na Islandu, byly realizovány tyto projekty: 
 • Art-Research Bridge, umělecko-výzkumný most, na kterém spolupracovali studenti a pedagogové Školy humanitních studií na Islandské univerzitě a FaVU VUT v Brně, inicioval vznik nových uměleckých děl, inspirovaných dílem manželů Vašulkových a mezinárodní konferenci o vlivu a využití intuice v epoše digitalizace.
 • Další veřejnou akcí spolku byla spolupráce na výstavě „Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory”, pořádané v Muzeu města Brna na hradě Špilberk v roce 2016 (společně s Centrem audiovizuálních studií FAMU v Praze). K výstavě vznikl soubor nových tisků ze sérií Luciferova zakázka a Triády, došlo k rekonstrukci instalace Friendly Fire - Table III ze série Bratrství/The Brotherhood. Vznikla také nová verze díla Light Revisited - Noisefields. Kromě „Friendly Fire”, který je často vystavován (např. Armory Show v New Yorku), jsou tato díla základem sbírky Vašulka Kitchen v Brně.
   
 • členové spolku 2018
 • Tomáš Ruller
 • Jennifer Helia De Felice
 • Viktor Pantůček
 • Chris Hill
 • Jana Horáková
 • Juraj Machálek
 • Terezie Petišková
 • Kristin Scheving
 • Marika Svobodová
 • Miloš Vojtěchovský

brožura

Documents to download

Kontakty

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií

Dům Umění města Brna

Malinovského nám. 2a
602 00 Brno

Otevírací doba
úterý, čtvrtek
10:00–16:00 hod.
vstup volný

Partneři
Sponzoři

Dotaci poskytlo Statutární město Brno
(Magistrát města Brna, odbor kultury).
VKB získal velkorysou podporu ve jménu
Dalibora Chatrného.