Akce

 

Nemám čas / výstava ateliéru Time-Based Media, Ústí nad Labem

Výstava
čtvrtek, 19 květen, 2022
do neděle, 3 červenec, 2022

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Nemám čas ateliéru Time-Based Médií z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která představí ukázky z tvorby studentů a studentek ateliéru, jak ve formě výstavy, tak prostřednictvím audiovizuálních performancí pořádaných v průběhu konání výstavy. 

Vernisáž výstavy: 19.5. v 17 h

Ateliér Time-Based Media z Ústí nad Labem se pod vedením Pavla Mrkuse a Daniela Hanzlíka soustavně zabývá videem, zvukem a počítačovými technologiemi v prostředí současného umění. Využívá přitom práce s časem, kterým rozvíjí možnosti obrazu, objektu či prostorové instalace. Obsahově i technologicky propojuje postupy aktuálního výtvarného umění, experimentálního filmu, sound artu, interaktivních a performativních forem. 

Podcast FASTFUD s Pavlem Mrkusem & Danielem Hanzlíkem

Vystavená díla

Audiovizuální instalace Vojtěcha Groota s názvem Mezní stav černé skříňky (2021) divákovi prezentuje proces experimentu. Proces interakce motorů, generující různé jevy, který je uschován v krychli, je bezdrátově vysílán a následně promítán. Jde o proces hnaný osobní touhou o poznání skrze nevědecký výzkum. V tomto přístupu nejde o empirické výsledky, nýbrž o zkušenost zažitou z experimentu. Toto až haptické ověřování reality je divákovi částečně zahaleno distanční prezentací.

Tištěný poslechový průvodce Martina Marka s názvem sluchem (2022) představuje umělecký výstup autora, který se dlouhodobě zabývá zvukovým médiem a sluchovou percepcí a vjemy ve spojení s textovými instrukcemi nebo návody. Uši jsou podobně jako ostatní smysly rozhraním mezi vnitřním a vnějším. Zvuk nás vede, vytváří naši představu o prostoru a přemisťuje nás v čase. Svoboda poslouchat umožňuje vytvářet akustické prostředí, které přímo ovlivňujeme, a které zpětně působí na nás i na ostatní. Uši sice nemůžeme jednoduše zavřít jako oči a pozastavit vjem, který k nám doléhá, můžeme je však adaptovat, trénovat a ovládat jako nástroj. Poslechový průvodce pojednává sluch jako aktivitu, která je v dialogu s jevy, s nimiž se setkává. Ustálením se v přítomném okamžiku vybízí přistupovat ke slyšení jako k ladění sebe k něčemu.

Instalaci Mine dream (2022) Petra Hanžla tvoří tři videa a terénní nahrávky. Centrální video zachycuje pohledy na České středohoří, důl Bílinu, elektrárnu Ledvice a místo stavby rypadla KK 1600. Ve výjevech lze vnímat silný kontrast mezi přírodou, “umělou” rekultivovanou krajinou a masivními důlními jámami, které na svou rekultivaci čekají. Výrazným momentem videa je pohled na dvě denní doby, v nichž se střídá dominantní postavení přírody a lidské činnosti. Ve dne lze v okolí výsypky a dolu spatřit divokou zvěř a slyšet zpěv ptáků. Po setmění lze spatřit silně osvětlenou důlní jámu s věžemi a rypadly a slyšet neutuchající lomoz důlní techniky.

Další dvě videa zobrazují různé přístupy k sonifikaci terénních nahrávek z daného prostředí. První z nich odkazuje k postupnému vrstvení vytěžené hlušiny a vytváření horizontálních struktur vrstvených v čase, druhé k sypání zeminy ze zakladačů, které neustále přetváří ráz krajiny. 

Audiovizuální performance v průběhu konání výstavy 

Cinematic #3 - Live Archive

Série audiovizuálních performancí založená na autorských zvukových interakcích s vybranými díly z digitálního archivu Steiny a Woodyho Vašulkových.

autoři: Vojtěch Groot, Jindřich Jandečka, Polina Khatsenka

Alpha

Beatbox ve spojení s experimentálním pojetím zvukomalebných barev dává dohromady duo těchto umělců. Hledají, jak bezprostředně předat jejich hudební myšlenky divákovi, aby zachovaly svou autenticitu a neopracovanou surovost. Zaměřují se na přirozené zdroje zvuku, které se nebojí propojit se syntetickým zvukem.

autoři: David Mirský a Lada Jaffe 

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.