Centrum umění nových médií

 

MEDIENWISSENSCHAFT - Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií

Redaktoři: Kateřina Krtilová, Kateřina Svatoňová

Vydavatel: Academia, 2016

ISBN: 8020025650, 9788020025654

Počet stran: 410

Antologie představuje specifický teoretický směr uvažování o médiích, který značně problematizuje dosavadní historické a racheologické pojetí média a posouvá ho do odlišných teoretických, a zejména filozofických kotnextů. Kniha zahrnuje základní, doposud nepřeložené texty německé teorie a filozofie médií: jednak texty mezinárodně známých autorů (Niklas Luhmann, Friedrich Kittler, Hans-Jörg Rheinberger), jednak programové texty současné teorie a filozofie médií (předmluvu knihy Kursbuch Medienkultur Lorenze Engella Josepha Vogla nebo úvodní stať ke sborníku Bild – Schrift – Zahl) a novější texty k aktuálním otázkám výzkumu médií, kultury a techniky od renomovaných autorů (Hertmut Winkler, Bernard Siegert nebo Joseph Vogl). Knihu tvoří tři tematické okruhy, které odpovídají zaměření současného výzkumu v oblasti mediální vědy: (1) reflexe pojmu média, (2) výzkum kulturních technik a (3) otázky performativity v estetické praxi. Kniha se pokouší navázat na dlouhou filozofickou tradici, často vycházející z německo-českého dialogu (ať již na poli filozofie, literární teorie či kunsthistorie), jež však byla bohužel v poválečném Československu násilně přerušena. 

Z textu nakladatele. / From the publisher's abstract.