Centrum umění nových médií

 

Konečná krajina

Autor: Keiko Sei

Překlad: Jakub Geisler, Pavla Niklová, Lucie Simerová, Vladimíe Šír

Vydavatel: One Woman Press

ISBN: 8086356280

Vydání: 2004 (1. vydání)

Počet stran: 268

Kniha esejů japonské specialistky na problematiku médií, video artu a multimediálního umění je koncipovaná jako soubor textů, zkoumajících problematiku médií v postkomunistické východní Evropě ve srovnání se západním světem, a především Japonskem. 

Autorka žila v letech 1990 až 2002 v České republice. Je pečlivou pozorovatelkou "budování demokracie" na jedné straně a narůstání skrytého nebezpečí nové totality konzumní společnosti na straně druhé. Kritická analýza bouřlivého rozvoje a radikální proměny vizuálního jazyka (média, reklama, digitální umění) v kontextu proměn politických a sociálních umožňuje odhalovat nebezpečí nenápadného ubývání svobody. Skrytý, sofistikovaný způsob kapitalistické manipulace, tak jak jej autorka důvěrně zná ze života ve své rodné zemi, je podroben pronikavé, nikoli však jednostranné kritice. Nelineární styl psaní dovoluje autorce propojovat osobní zkušenosti a zážitky, její i cizí příběhy s historickou, politickou, sociální a estetickou rovinou událostí u nás i ve světě. 

Z textu nakladatele. / From the publisher's abstract.