Centrum umění nových médií

 

Geologie médií

Bibliografické informace

Titul

Geologie médií

Autor: Jussi Parikka

Vydavatel: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2020

ISBN: 8024639149, 9788024639147

Počet stran: 202

Geologie médií vychází z perspektivy materialistického a post-antropocentristického myšlení, které klade důraz na vztah kultury k materiálním skutečnostem, jež ji podmiňují. Jussi Parikka svět médií zkoumá jako hmotnou součást geologické sféry: zabývá se například procesy těžby, které umožňují jejich vznik, nebo jejich posmrtným životem v podobě elektroodpadu a budoucích fosilií. Popisuje environmentální, sociální a ekonomický kontext novomediální kultury a rozbíjí iluze o její "čistotě" a "imaterialitě". Jeho kniha není jen důležitým příspěvkem k debatám o mediálních technologiích, novém materialismu a antropocénu, ale také průvodcem po současné umělecké praxi, která na tyto fenomény reaguje.

Z textu nakladatele. / From the publisher's abstract.