Akce

 

FNAF COOL

Zveme vás na zimní verzi Festivalu nahých forem

Prezentace
úterý, 10 březen, 2020 - 18:00

Zimní edice Festivalu nahých forem se odehrává v jiném čase, na jiném místě a v jiném měřítku než jeho ústřední letní verze FNAFu. Jejím smyslem je přenést festival ve zmenšené verzi do Brna a připomenout jeho obsah v mezidobí mezi dvěma ročníky. Tato událost přinese tři živé performance a soubor videonahrávek performancí, které se odehrály v rámci festivalu v září v Kasárnách Karlín.

Festival nahých forem

Festival nahých forem (FNAF) je monotématický a multižánrový festival. Jeho obsah je předvídatelný a zároveň nepředstavitelný.

Název prozrazuje pointu každé akce, a tudíž nás třeba osvobodí od přílišné fixace na ni. Můžeme se vystydět předem doma a na festivalu si užít všechny další významy, které může nahota v různých souvislostech a interpretacích mít.

Festival byl založen v roce 2015. První tři ročníky probíhaly v inspirativním postindustriálním prostředí bývalé papírny, přebudované na alternativní galerii Perla ve Vraném nad Vltavou. Od roku 2018 festival probíhá ve spolupráci s Karlín Studios v areálu Kasárna Karlín. Dalším partnerem festivalu je Galerie KUB z Lipska.

Festival si vytyčuje pro každý ročník ústřední téma, kterého se týkají teoretické příspěvky (přednáška antropologa Martina Soukupa) i autorské performance. Tématem 5. ročníku byla Nahota a bolest. Téma nahota a bolest přineslo velmi intenzivní zážitky. S trochou nadsázky můžeme říci, že autodestruktivní postupy jsou stejně jako nahota pro uměleckou performanci typické. Umělce zajímala „pozitivní“ bolest, záměrnou a chtěnou, jak se užívá např. v BDSM technikách. Velkou pozornost si ale zasluhuje i bolest nevyžádaná. Nahota může bolet fyzicky (ostatně oděv je ve své praktické podstatě ochranou před různými typy bolesti – od poranění po omrznutí), ale může bolet také psychicky nebo emocionálně. Bolest může být cestou, jak dodat nahotě politické významy.

5. ročníku FNAFu se účastnilo 31 umělkyň a umělců, z toho 14 zahraničních.

Performance

Julischka Stengele (Rakousko)

Žije ve Vídni a působí na mezinárodní scéně jako nezávislá umělkyně, performerka, autorka textů, kurátorka a organizátorka performančních akcí. Její práce má queerfeministický referenční rámec, zaměřuje se na nenormativní, třídní a genderované tělo. Zabývá se především dopady sociálních mocenských vztahů, stigmat a ideologických norem na tělo-mysl, jakož i možnostmi emancipace a osvobození.

Tomasz Sikorski (Polsko)

Intermediální umělec. V sedmdesátých letech člen neoavantgardního hnutí, autor konceptuálních a performativních děl. Po návratu z New Yorku v roce 1985 se stal průkopníkem uměleckých graffiti v Polsku. V 90. letech se věnoval monumentálním objektům kombinujícím sochařství a architektonický design. Žije ve Varšavě a Jizerských horách.

Lenka Klodová

Pracuje v různých médiích, preferuje koncepční linie tvorby - fotografii, instalace, performance, participativní projekty, umělecký výzkum. Její zájem je zaměřen na vizuální prezentaci lidských vztahů a na vztah mezi uměním, lidskou (zvláště ženskou) sexuální zkušeností a pornografií. Od roku 2010 je vedoucí Ateliéru tělového designu na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně. Je zakladatelkou a kurátorkou Festivalu nahých forem. Žije ve Sluhách a v Brně.

Videa z performancí

Aron Lesnik, Gabriela Zigová, Magda Tuka, Miloš Šejn a David Helán, Denis Romanovski, Kača Olivová, Yann Marussich, Marina Barsy Janer a Isil Sol Vil, Angelika Fojtuch, Fabienne Gallina Baron