Aktivity

 

DIGITALIZACE

Digitální platforma pro umělecké výstupy a vzdělávání

podzim 2020

Na podzim 2020 se Vašulka Kitchen Brno zaměří na vytvoření rozsáhlé online platformy, jejíž cílem bude zpřístupnění uměleckého interdisciplinárního programu a vlastní činnosti VKB. Platforma bude zahrnovat pestrou škálu aktivit: od přenosů performancí, prezentace umění, přednášek k odborným workshopům pro odbornou i širokou veřejnost. 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Digitalizace kultury 

Díky Ministerstvu kultury ČR, od kterého jsme v roce 2020 obdrželi dotaci na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií (tzv. Kulturní aktivity), pro Vás na podzim chystáme různorodý program, jehož důležitou částí budou možnosti jeho online výstupů. Od října do prosince 2020 se uskuteční pět workshopů pro odbornou veřejnost i děti. Dva z nich budou mít zcela virtuální podobu a dva výstup přístupný na webových stránkách VKB. Dále chceme prostřednictvím videokonferencí (včetně jejich záznamu) prezentovat umělecké projekty, výstavy, projekty, instalace. 

Neméně důležitou částí programu budou online edukativní programy pro základní a střední školy, který bude zahrnovat uvedení do videoartu, seznámení se s osobnostmi manželů Vašulkových a dalších tvůrců v oboru. Edukativní program se uskuteční ve spolupráci s Domem umění města Brna. 

Komunita

Hlavní snahou VKB je podpořit tvůrčí činnost mezigenerační komunity audiovizuálních umělců s projekty zaměřenými na elektronická a nová média nebo nové technologie a prostřednictvím online platformy jejich tvorbu zpřístupnit. Mimoto doufáme, že zvýšíme povědomí veřejnosti o novomediálním umění i možnostech digitálního prostoru. Samotní představitelé VKB se digitální kulturou zabývají od počátku 90. let minulého století, a prezentace uměleckých děl a práce v online prostředí je pro ně proto přirozeným formátem. 

Zkušenosti s online formou programu jsme navíc získali také na jaře 2020. Haraldur Karlsson, kterého VKB chtěla v dubnu původně přivítat na měsíční umělecké rezidenci v Brně, nahradil kvůli situaci spojené s COVID-19 svůj pobyt virtuální rezidencí. Ta se odehrála formou deseti workshopů přes videokonference, v nichž Karlsson přesdstavil svou současnou práci a nechal nahlédnout pod pokličku svého tvůrčího procesu. Workshopů se zúčastnilo devatenáct účastníků z více než 10 zemí, a to od studentů vysokých škol po umělce s dlouholetou praxí. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Merzbau Revisited 
výstup z workshopu Heleny Lukášové

Pro netradiční ročník Brno Art Week, který se v pandemickém roce 2020 přesunul do online prostoru, připravila Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Helenou Lukášovou a účastníky jejího workshopu jediněčnou virtuální výstavu ve veřejném prostoru stavějící na digitálních, sociálních a demokratických prvcích. Virtuální výstava Merzbau revisited představila ve veřejném prostoru kolektivní umělecké realizace vytvořené v průběhu online workshopu vedeného digitální sochařkou a umělkyní Helenou Lukášovou, která se v projektu pro Vašulka Kitchen Brno volně inspirovala myšlenkou slavného dadaistického díla německého avantgardního umělce Kurta Schwitterse a jeho celoživotního díla Merzbau. Radikální, neustále se proměňující a rozrůstající instalace/socha/objekt/akchitektura Merzbau, která od dvacátých let 20. století přetvořila umělcův byt na umělecké dílo, se bohužel nedochovala, ale přesto se stala vizionářským uměleckým počinem, inspirující poválečné umění až do současnosti. Ve čtyřdílném workshopu Vašulka Kitchen Brno vznikla kolektivní digitální sochařská díla navazujícící na myšlenky dadaistického díla, živé sochy, proměňující se a narůstající v prostoru. Digitální prostředí poskytlo zázemí nekonečného pole možností a modelů, práci s virtuálním prostorem a současně nabídlo prostor pro komunikaci napříč celým světem. 

foto: Barbora Trnková