Akce

 

David Tudor / Alois Piňos

COOKING MUSIC / CONFRONTATION

Přednáška

Každý měsíc pro Vás chystáme poslechové večery COOKING MUSIC / CONFRONTATION. Cyklus poslechových pořadů je postavený na konfrontaci newyorské a české hudební scény v dobových souvislostech.

Různé světy, různé přístupy, ale též podobnosti a přesahy v elektroakustické tvorbě amerického klavíristy a skladatele Davida Tudora a českého skladatele a pedagoga Aloise Piňose. Jak zpracoval David Tudor 
v sedmdesátých letech „zvuky“ deštného pralesa a jak naopak v téže době pracoval Alois Piňos se „zvuky“ neživé přírody?

dramaturgie: Viktor Pantůček

VSTUP VOLNÝ