Akce

 

Curator in Kitchen I Ohýbání tváří, hlasů a těl

Výběr videí Lenky Dolanové na říjen, 2019

Výstava
úterý, 1 říjen, 2019 - 17:00
do čtvrtek, 31 říjen, 2019 - 18:00

Bad  (Steina, 1979, 2:14 min., barva, zvuk, video)

Voice Windows (Steina a Woody, ve spolupráci s Joan La Barbarou, 1986, 8:10 min., barva, zvuk, video)

Warp (Steina, 2000, 4:30 min., barva, zvuk, video)

Violin Power (Steina,1969 - 1978, 10'07'' b.w. video)

Vzájemný vztah obrazu a zvuku, stejně jako živý, performativní aspekt práce s videem vnímali Vašulkovi od počátku jako klíčové aspekty své tvorby. Práce se zvukem pro ně přitom byla přirozená, Steina vystudovala hru na housle a Woody byl již v Brně členem hudební kapely, kde hrál na trubku. Již první pokusy s audiosyntezátory odhalily, že elektronický signál může získat přímou vizuální analogii, což zásadně ovlivnilo přístup k obrazu a zvuku. Od konce 60. let začali umělci ve spolupráci s inženýry vyvíjet videosyntezátory, přímo inspirované syntezátory zvuku. Steina rozvíjí princip živého hraní na obrazy po celý život a používá k tomu nejrůznější, často vlastním přispěním vyvinuté, nástroje.

Bad - jednokanálové video

Bad (Steina, 1979, 2:14 min., barva, zvuk)

V díle Bad (Špatné) je využit digitální nástroj, tzv. Artikulátor digitálního obrazu. Steina zde pracuje se záběrem na vlastní tvář a komplexním propojením zvuku a obrazu – obrazy jsou uložené v paměti a objevují se na obrazovce v závislosti na použitém audio signálu. Steina dílo nazvala „hrou na počítačovou performanci“.

Voice Windows - jednokanálové video

Voice Windows (Steina a Woody Vasulka, ve spolupráci s Joan La Barbarou, 1986, 8:10 min., barva, zvuk)

Voice Windows (Hlasová okna) rozvíjí pokusy o komplexní interakci zvuku a obrazu, tentokrát s použitím záběrů krajiny a hlasu. Jedna ze dvou video stop naklíčovaných přes sebe vizuálně zobrazuje modulace hlasu zpěvačky a skladatelky Joan La Barbary. Ta využívá široký rejstřík svého hlasu a přímo tvaruje záběr, rozechvívaný tónem a zbarvením jejího hlasu. 

Voice Windows je součást  cyklu videí a instalací, inspirovných krajinou v Novém Mexiku. 

Warp - jednokanálové video

Warp (Steina, 2000, 4:30 min., barva, zvuk)

Dílo Warp (Zkrabacení) je záznam výsledků experimentu se softwarem Image/ine, na kterém Steina společně s inženýrem Tomem Demayerem pracovala během rezidenčního pobytu v amsterodamském STEIMu v polovině 90. let minulého století. Jde o softwarový nástroj, vhodný pro audiovizuální performance v reálném čase, nebo pro AV instalace. Pro Image/ine jsou charakteristické - jakoby ve vlnách a pásech - plynoucí obrazy, vznikající ohýbáním a roztahováním jednotlivých obrazových řádků. Výsledkem je podivuhodný tanec, při které se zobrazované tělo různě ohýbá všemi směry v doprovodu modulovaného zvuku.

https://image-ine.org/

Violin Power - jednokanálové video

Steina sledovala ve své první audio / video performanci "Síla houslí/Violin Power" (1970 až 1978) efekt pohybu smyčce na strunách houslí. Pohyb v uzavřeném cyklu kamera - monitor okamžitě ovlivňuje obraz tohoto gesta. Steina zde nefiguruje jen jako houslistka, ale jak housle, video kameru a monitor využívá tak, že pozorovatel a to co je pozorováno splývají. Hudební i obrazové medium se stávají abstraktní a zvukovým signálem vznikají křivky v elektronického obrazu.