Centrum umění nových médií

 

Spolupráce

Spolek

Tomáš Ruller
Jennifer De Felice
Lenka Dolanová
Jana Horáková
Ondřej Merta
Viktor Pantůček
Terezie Petišková
Barbora Šedivá
Marika Svobodová
Miloš Vojtěchovský

Čestní členové spolku

Steina a Woody Vašulka
Chris Hill
Kristin Scheving

Spolupracovníci

architektonické řešení prostoru Vas̄ulka Kitchen Brno
Atelier VIZAGE / Ivan Palacký
Tomáš Doležal

technická spolupráce
Pavel Daněk, Jakub Orel Tomáš

vizuální design, grafické zpracování a sazba brožury
Karel Bařina, Lucia Kolesárová

 
web
Lloyd Dunn

hosting
Multiplace, festival síťové kultury 

propagace
Natálie Bilová, Anna Saavedra, Monika Szűcsová

koordinátorka vernisáže
Kateřina Horáčková

Partneři a sponsoři

Dům umění města Brna
dum-umeni.cz

Bastl Instruments
www.bastl-instruments.com

Vysoké učení technické v Brně
www.ffa.vutbr.cz

FIlharmonie Brno
filharmonie-brno.cz

Berg Contemporary
bergcontemporary.is

Teorie interaktivních médií MU
music.phil.muni.cz

Multiplace
multiplace.org

National Gallery of Island
www.listasafn.is

Nadace Agosto Foundation
www.agosto-foundation.org

Ministerstvo kultury a Státní fond kultury ČR
www.mkcr.cz