Akce

 

BIG ATLAS

Expozice nové hudby

Přednáška
neděle, 24 listopad, 2019 - 19:00

Brno má velkou lexikografickou tradici. Proč nezačít s hudebním atlasem světových postav, artefaktů a fenoménů z Brna? Jednotlivá hesla však nebudou textová, ale hudební, zvuková či audiovizuální.

Během této akce Hans W. Koch představí brněnského matematika a fyzika Kurta Gödela, Billy Roisz & Dieb13 uvede klasika moderní architektury Adolfa Loose a Gatot Danar Sulistiyanto vykreslí „brněnského šamana“ z období lovců mamutů, v jehož hrobě se našla nejstarší loutka na světě.

Expozice nové hudby

V roce 1987, pod hlavičkou Mezinárodního hudební festivalu Brno, pořádaného od roku 1966, vznikl několikadenní festival soudobé hudby s názvem Expozice nové hudby. V průběhu let měnil své časy i místa konání. V letech 1995-2000 byl dokonce stálou součástí MHF Moravský podzim. Od roku 2000 opět putoval a v tomto trendu pokračuje i od roku 2012 pod taktovkou nového pořadatele - Filharmonie Brno. Expozice nové hudby 2019, v dramaturgii Viktora Pantůčka, nabízí především nové možnosti vyjádření hudby a nové polohy osobního, až krajního, projevu.