Centrum umění nových médií

 

Artist in Residence 2019: Christian Doeller

duben – květen 2019

Pilotní ročník rezidence Vasulka Kitchen Brno zahájil německý umělec Christian Doeller. Umělec žije a pracuje ve Výmaru, experimentuje s technikou, vědou a filozofií a během svého brněnského pobytu se věnoval fotooptickým experimentům.

Christian Doeller

CHRISTIAN DOELLER (*1987) je německý umělec, který vytváří experimentální díla na pomezí vědy, technologie a filozofie. Jeho práce se zaměřují na to, jak lidé vnímají sami sebe s ohledem na vědecký výzkum a technologický rozvoj, a zpochybňují sociální implikace digitálně upraveného prostředí. Vytvářením interaktivních instalací a strojů Doeller vizualizuje všudypřítomné procesy, které se obvykle nacházejí mimo sféru lidské apercepce a zkoumá evoluční charakter „chyb” v digitálních systémech a  technologii. V jiných projektech se autor soustředí na narativní prostředí, performanci a veřejné akce a hravou formou konfrontuje naše empirické schopnosti s abstraktními vědeckými koncepty a jejich metodologií. 

Doellerovy současné projekty se zabývají elementárními parametry fotografie v kombinaci s digitálními médii. Autor konstruuje různé druhy „expozičních strojů”, které zkoumají a odhalují skryté mechanismy všudypřítomných technologií. Např. práce Luminograf #1 se skládá ze speciálně upraveného CD přehrávače - jeho čtecí zařízení nyní funguje jako stroj, který vpisuje abstraktní informace na fotosenzitivní materiál. Následující projekt Luminograf X je interaktivní světelná instalace, měřící a odrážející fyzické změny v určitém prostoru. Lidský pohyb vytváří dočasné zářící světelné stopy na fosforeskujícím plátně. Během residence ve Vasulka Kitchen Brno bude Christian Doeller pokračovat v práci s podobnými principy, zkoumajícími vztah mezi lidskou činností a jejím abstraktním zachycením pomocí digitálních technologií. 

Christian Doeller vystudoval obor Fotografie a média na Univerzitě aplikované vědy v Bielefeldu (titul BA) a Mediální umění na Bauhaus-University ve Výmaru (MA). Dále dokončil semestr v oboru Fotografie a sochařství na Chung-Ang University v Soulu (Jižní Korea) a dva semestry v oboru Fyzika na Technické univerzitě v Darmstadtu. Žije a pracuje ve Výmaru. 

WWW.CHRISTIANDOELLER.DE/

TVORBA

LUMINOGRAF X

Luminograf X je interaktivní světelná instalace měřící fyzické změny v určitém prostoru. Semitransparentní film zavěšený ze stropu rozděluje prostor na dvě poloviny, přičemž návštěvníci se mohou přiblížit jeho povrchu z obou stran. Pokud je film vystaven specifickému světelnému záření, světelkující vrchní vrstva umožňuje dočasný zářný efekt. Lidé, kteří se v prostoru pohybují, dynamicky ovlivňují vznikající světlo závislé na světelkujícím filmu a mohou tak interagovat se stroji i sami se sebou na obou stranách instalace. Jakákoliv interakce ústí v neustále se měnící světelnou kresbu, která plyne prostorem. 

LUMINOGRAF #1

Luminograf #1 je stroj exponující fotocitlivý materiál. Vznikl z nepoužívaného CD přehrávače, který Doeller rozložil na součástky a následně seskládal jiným způsobem tak, aby se změnil jeho původní funkce. 

Pohybující se střední část stroje obsahuje laserovou diodu, která inscibuje stopy do fotocitlivého papíru. Provádí tak jednoduché algoritmy, prostřednictvím kterých testuje pracovní rozsah strojů. Mechanické nepřesnosti konstrukce podobné koláži zasahují do těchto algoritmicky řízených procesů: Souhra mezi analogovým selháním a digitální instrukcí vyvolává složité a přesto nepředvídatelné vzorce pohybu.

Rezidenční pobyt umělce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna.