Aktivity

 

Cíle a přehled aktivit

VKB: místo učení, tvorby a sdílení

Vašulka Kitchen Brno - Centrum nových médií poskytuje příležitost navštívit přednášky, symposia, konference, festivaly, výstavy, projekce a performance. V rámci rozvoje domácí i mezinárodní spolupráce s podobnými institucemi, mediálními umělci, historiky a kurátory umění nových médií si klademe za cíl posílit lokální povědomí o tvorbě Vašulkových. Veškerá naše činnost směřuje k podpoře současné novomediální umělecké scény.

Vašulka Kitchen Brno umožňuje v mediatéce přístup do digitálního archivu Vašulkových. Ve spolupráci s organizací Vasulka Chambre Islandské národní galerie pečujeme o archiv, o umělecká díla i dokumentární materiály Vašulkových, pokračujeme v mapování a studiu jejich tvorby i děl dalších umělců z oblastí umění videa a nových médií. Poskytujeme zázemí pro výzkumníky, pedagogy a kurátory a iniciujeme nové výzkumné projekty.

Vašulkovi se od počátků věnovali sbírání a dokumentaci materiálů souvisejícího s aktivitami zakladatelské generace videoartu. Shromažďovali díla, přístroje i texty a do archivu přispěli například Peter Crown, David Dunn, Ralph Hocking, Sherry Miller, Phil Morton, Lynda Rodolitz, Jud Yalkut nebo Gene Youngblood. Zpočátku byl Vasulka archiv v ateliéru a bytech a později jej postupně digitalizovali a přesouvali do online prostředí: online archiv Vašulkových (vasulka.org) nabízí možnost vyhledávat v digitalizovaných archiváliích a obsahuje přibližně 27 000 stránek dokumentů (fotografie, grantové žádosti, plánky, dopisy, plakáty, programy, textové přepisy rozhovorů, katalogy výstav či úryvky z videí).