Aktivity

 

ARCHIV

A place for learning, creating and sharing

VKB nabízí pro veřejnost (badatele, studenty, umělce a další zájemce) přístup k digitálnímu archivu a k mediatéce Vašulkových. Archiv VKB obsahuje vedle souboru 1 252 audiovizuálních děl Woodyho a Steiny Vašulkových rozsáhlý dokumentační materiál: eseje, fotografie, korespondenci, plánky, plakáty, programy, zvukové dokumenty, katalogy výstav. Vašulkovi je shromažďovali od začátku sedmdesátých
let, v rámci dokumentace vlastní tvorby, tak v širší komunitě newyorského prostoru The Electronic Kitchen. Archivu obsahuje práce umělců jako jsou Peter Crown, David Dunn, Ralph Hocking, Sherry Miller, Phil Morton, Lynda Rodolitz, Jud Yalkut, nebo Gene Youngblood. 

V rámci činnosti VKB pokračujeme v mapování a reflexi jejich tvorby i tvorby dalších umělců z oblasti umění videa a elektronických médií. Iniciujeme výzkumné projekty a navazujeme mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného typu (audiovizuální archivy a výzkumná centra v oblasti umění elektronických médií). Podporujeme také výchovu k ochraně, péči a uchovávání audiovizuálních děl ve sbírkách a archivech.

Aktualizace  a zpracování archivu

Projekt Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (2019-2021) VKB se spolu s DU v Brně stala aplikačním garantem třítelého projektu, který podpořila Technologická agentura ČR. Na projektu spolupracují výzkumníci z Masarykovy univerzity a VUT v Brně pod vedením Jany Horákové. Cílem je zpracovat autorská videa Vašulkových, a to jak na úrovní základní identifikace, tak obsahové analýzy, při níž jsou využity umělé neuronové sítě. Jedná se o unikátní projekt i v mezinárodním kontextu, který je situován v aktuálním trendu testování potenciálu informačních technologií ve službách humanitních věd, tzv. digital humanities. 

Projekt Vašulka Kitchen Brno Archiv 2020-2021

V roce 2019 jsme připravili projekt na zpracování a systematizaci kompletního obsahu archivu VKB, jehož výstupem by mělo být vytvoření databáze v souladu s knihovnickými standardy a s ohledem na aktuální systémy katalogizace audiovizuální tvorby a 3D mediálních děl využívané v jiných mediálních archivech (NFA, ADA a pod.). Chtěli bychom vytvořit databázi maximálně kompatibilní s jinými mediálními archivy, což by umožnilo jejich potenciální propojení.

Sběr a archivace současné tvorby

Původní archiv VKB postupně rozšiřujeme o nové soubory audiovizuálních děl, teoretických textů, záznamů přednášek, fotografií, a dalších materiálů, které byly získány, darovány, nebo představeny v rámci programu VKB. Otevřený archiv je tak koncipován jako širší platforma pro uchovávání a zprostředkování klasické i současné audiovizuální tvorby odborné i laické veřejnosti.