Aktivity

 

Vašulka Kitchen Brno

Vašulka Kitchen Brno (VKB) je zázemí pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej archiv věnovaný Woodymu a Steině Vašulkových a stálá expozice několika vybraných děl. Prostory slouží k pořádání akcí, které rozvíjí novou tvorbu a připomínají umělecký a filozofický odkaz Vašulkových - průkopníků elektronického umění světového formátu s osobními vazbami k Brnu.

Místo pro studium a výzkum

Vašulka Kitchen Brno umožňuje veřejnosti přístup do digitálního archivu, mediatéky Vašulkových a zajištuje doprovodné programy. Ve spolupráci s Vasulka Chambre při Islandské národní galerii pečujeme o archiv a o umělecká díla v naší sbírce. Staráme se o akvizici a katalogizaci materiálů týkajících se tvorby a života Vašulkových. Pokračujeme v mapování a reflexi jejich tvorby v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnujeme se i výzkumu a zpracování děl ostatních umělců z oblasti umění nových/elektronických médií. Poskytujeme zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciujeme výzkumné projekty a konference.

Centrum umění nových médií

Vašulka Kitchen Brno, z.s.

Vybudování centra věnovaného odkazu Woodyho a Steiny Vašulkových inicioval občanský spolek Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s., který založili Tomáš Ruller, Jennifer Helia De Felice a Viktor Pantůček v roce 2016.

Hlavní cíle spolku

 • Založení a provoz kulturního a badatelského centra věnovaného dílu Vašulkových a rozvíjení jejich odkazu prostřednictvím současné tvorby,
 • zajištění prací na archivaci, dokumentaci, digitalizaci a restaurování tvorby Vašulkových a dalších autorů z oblasti umění nových médií
 • organizace rezidenčních pobytů,
 • pořádání veřejných přednášek, konferencí, výstav a performancí podporujících umělce, kteří ve své tvorbě využívají nové technologie.

Partneři

Hlavními partnery jsou islandské Centrum elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v Reykjavíku, Dům umění města Brna, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupracujeme například s Centrem pro umění a média v Karlsruhe (ZKM) a dalšími institucemi.

Dějiny spolku

Spolek Vašulka Kitchen Brno vznikl roku 2016 s cílem vybudovat v Brně centrum a archiv umění nových médií, věnované dílu Bohuslava Woodyho a Steiny Vašulkových. Inspirovali jsme se původní „Kuchyní”, kterou Steina s Woodym spoluzaložili v newyorském Mercer Arts Center v roce 1971. Od přípravného setkání spolku v roce 2014, které se uskutečnilo při slavnostním zahájení činnosti Vasulka Chamber na Islandu, byly realizovány tyto projekty: 

Art-Research Bridge, umělecko-výzkumný most, na němž spolupracovali studenti a pedagogové Školy humanitních studií na Islandské univerzitě a FaVU VUT v Brně, inicioval vznik nových uměleckých děl, inspirovaných dílem manželů Vašulkových a mezinárodní konferenci o vlivu a využití intuice v epoše digitalizace.

Další veřejnou akcí spolku byla spolupráce na výstavě „Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory”, pořádané v Muzeu města Brna na hradě Špilberk v roce 2016. K výstavě vznikl soubor nových tisků ze sérií Luciferova zakázka a Triády, došlo k rekonstrukci instalace Friendly Fire - Table III ze série Bratrství/The Brotherhood. Vznikla také nová verze díla Light Revisited - Noisefields. Kromě „Friendly Fire”, který je často vystavován (např. Armory Show v New Yorku), tato díla tvoří základ sbírky Vašulka Kitchen v Brně.

Prof. Tomáš Ruller (narozen 1957 v Brně) - předseda spolku, statutární zástupce. Je činný zejména v oblasti akčního umění a nových médií, jako organizátor řady kulturních událostí a vysokoškolský pedagog. Umělecké akce prezentoval od první poloviny sedmdesátých let a od počátku osmdesátých let se systematicky zabýval performancí, novými technologiemi a videoartem. Tyto umělecké disciplíny propojuje a konfrontuje s klasickými žánry – se sochou a s objektem, instalací, malbou a fotografií. Jeho tvorba je spojena s osobnostmi performace jako jsou Chris Burden, Marina Abramović, Stelarc či Orlan, i se zástupci elektronického umění, jako jsou například Steina a Woody Vašulkovi nebo Van Gogh TV. Od roku 1994 Ruller vedl ústav Video–Multimedia–Performance na Fakultě výtvarných umění – VUT v Brně, v letech 1998–2000 tam působil jako děkan. Žije a pracuje v Brně a v Praze.

kontakt: tomas@ruller.cz

Mg.A. Jennifer DeFelice (Jennifer Helia DeFelice) se narodila v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na New York College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala katedru performance na Fakultě výtvarných umění VUT v ateliéru Tomáše Rullera. Na FaVU působí jako odborná asistentka a pokračovala v doktorandském studiu. Je aktivní jako performerka, novomediální umělkyně, kurátorka, hudebnice. Hrála ve skupině “Sledě, živé sledě”, působila v komunikačním projektu Cafe9.org. Vystavovala a vystupovala ve Francii, Německu, Rakousku, Italii, USA, pracovala v media-archivu FaVU a spoluorganizovala výstavy Hi-tech/umění v Brně.

Mgr. Viktor Pantůček  Ph.D. (narozen 1977 v Brně) je hudební vědec a dramaturg, žije a pracuje v Brně. Obor hudební věda na brněnské Masarykově univerzitě absolvoval v roce 2003 a jako pedagog v Ústavu hudební vědy od té doby působí. Je dramaturgem festivalu Expozice nové hudby a od roku 2015 dramaturgem souboru soudobé hudby Brno Contemporary Orchestra.

Mgr. Miloš Vojtěchovský se narodil se 1955 v Praze, kde také žije. Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě UK. Od poloviny 70. let aktivní v oblasti lidové hudby a výtvarných umění v Praze i jinde. Pedagogické a profesní aktivity: spolupráce na projektech Imaginary Museum Projects v Amsterdoamu, lektor katedry teorií a dějin umění na FaVU VUT v Brně a na katedře Centra audiovizuálních studií FAMU, kurátor galerie Školská 28, projektu psychogeografie města sonicity.cz, symposia a festivalu vs. Interpretation, iniciátor projektu Na pomezí samoty 2015-2016.

Další členové spolku 2018

 • Chris Hill
 • Jana Horáková
 • Juraj Machálek
 • Ondřej Merta
 • Terezie Petišková
 • Kristin Scheving
 • Barbora Šedivá
 • Marika Svobodová
 • Matěj Kotouček
 • Monika Szucsová

Brožura

Documents to download